Slovenská národná strana

štítky

9 knih


Rebelanti a suplikanti 100% Rebelanti a suplikanti 1989, František Vnuk

Nosnou témou knihy Rebelanti a suplikanti : Slovenská otázka v ilegalite a v exile 1944 –1945 je augustové povstanie z leta r.1944, účinkovanie tzv. česko-slovenskej exilovej vlády v Londýne a spory Edvarda Beneša so Slo... více


1871 - Začiatky slovenskej politiky a vznik Slovenskej národnej strany % 1871 - Začiatky slovenskej politiky a vznik Slovenskej národnej strany 2016, Marcel Pecník

Publikácia autorov Marcela Pecníka a Veroniky Dobrovej zachytáva obdobie, osobnosti a udalosti súvisiace s formovaním slovenskej politickej reprezentácie v druhej polovici 19. storočia. Popisuje hlavné príčiny a procesy ... více


Zvolenský manifest v štátotvorných úsiliach Slovákov % Zvolenský manifest v štátotvorných úsiliach Slovákov 2002, Peter Maruniak

Zborník zo seminára, ktorý sa konal vo Zvolene 19. septembra 1997 pri príležitosti 65. výročia Zvolenského manifestu více
Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929-1932): Ľudáci a národniari na ceste k spolupráci 0% Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929-1932): Ľudáci a národniari na ceste k spolupráci 2011, Peter Zmátlo

Podľa úvodných slov autora je hlavným cieľom tejto práce priblížiť, opísať, analyzovať a zhodnotiť spoločenské dianie na Slovensku v prvej polovici tretieho volebného obdobia rokov 1929 až 1932 so zameraním na činnosť sl... více


Slovenská národná strana a Česko-Slovensko 1918-1939 % Slovenská národná strana a Česko-Slovensko 1918-1939 2021, Marcel Pecník

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovenská národná strana v druhej polovici XIX. storočia % Slovenská národná strana v druhej polovici XIX. storočia 1983, Milan Podrimavský

Monografická práca M. Podrimavského podáva obraz o pôsobení Slovenskej národnej strany v druhej polovici 19. stor. Slovenská národná strana bola politickou reperezentantkou národnej buržoázie a inteligencie v zápase o uz... více


Slovenská národná strana 1918 – 1938 0% Slovenská národná strana 1918 – 1938 2013, Jaroslava Roguľová

Publikácia sa prostredníctvom analýzy činnosti Slovenskej národnej strany (SNS) v rokoch 1918 – 1938 zameriava na vzťah politiky a ideológií na Slovensku v medzivojnovom období. Na tomto základe približuje profil strany,... více


Slovenská Národná strana a Slovensko na prelome vekov 1871 – 1918 % Slovenská Národná strana a Slovensko na prelome vekov 1871 – 1918 2018, Marcel Pecník

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Za národ: Politika SNS 1990-2005 % Za národ: Politika SNS 1990-2005 2006, Rafael Rafaj

Chronológia politického života štátotvornej strany z hľadiska aktivít, zmien, vyhlásení a postojov počas pätnástich rokov znovuobnovenej činnosti najstaršieho politického subjektu na Slovensku více