sionismus

štítky

47 knih


Historie a náboženství židů - Tíha tři tisíc let předsudků, pokrytectví a náboženské nesnášenlivostiHistorie a náboženství židů - Tíha tři tisíc let předsudků, pokrytectví a náboženské nesnášenlivosti2005, Israel Shahak

Ve své nejpoučnější a nejvíce zneklidňující knize odhaluje profesor Shahak skryté praktiky a názory ortodoxních Židů. Z této víry podle něj vychází celý sionismus, jenž podstatně ovlivňuje politiku a činnost izraelské vl... více


Nedotknuteľní - Príbeh jednej knihyNedotknuteľní - Príbeh jednej knihy2009, Nidal Saleh

Voľné pokračovanie šokujúcej publikácie Proč se vraždí v Izraeli". Prečo sa nedarí vyriešiť konflikt na blízkom východe? Môžu si židia dovoliť skutočne všetko? více


Kdo skutečně řídí islám?Kdo skutečně řídí islám?2009, Johannes Rothkranz

Předkládaná drobná studie je věnována osvětlení mimořádně důležitých aspektů islámského náboženství v Evropě, kterým se mnozí tzv. antiislamisté až úzkostlivě vyhýbají. Na celém křesťanském západě nebyla až do šedesátých... více
Češi, Němci, Židé?Češi, Němci, Židé?2013, Kateřina Čapková

Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Jsou Židé národem, osudovým společenstvím či "pouhým" vyznáním? Různé odpovědi na tuto otázku rozdělovaly a rozdělují Židy na řadu znesvářených skupin. Autorka pod... více


Puška a olivová ratolest: Kořeny násilí na Blízkém východěPuška a olivová ratolest: Kořeny násilí na Blízkém východě2005, David Hirst

Shrnutí průběhu vzájemných střetů od zrodu ideových příčin na konci 19.století (sionismus) přes situaci v období mezi dvěma světovými válkami a konstituování státu Izrael po válce. Všechny arabsko-židovské konflikty po s... více


Formování českého židovstvaFormování českého židovstva2012, Hillel J. Kieval

Společnost a kultura v českých zemích procházely na přelomu 19. století proměnami, jež navždy změnily podobu českého Židovstva. Následkem vyostřeného etnického nacionalismu, urbanismu, demografických tlaků a měnících se ... více


Stalin, Izrael a ŽidéStalin, Izrael a Židé2001, Laurent Rucker

Tato kniha předkládá nový pohled na dějiny SSSR a Blízkého východu ve 40. a 50. letech 20. století, je však zároveň zamyšlením nad způsobem fungování stalinského mocenského aparátu a nad místem Židů v současných dějinách... více


Mír, láska a kompromisMír, láska a kompromis1997, A. Oz (pseudonym)

V jedenácti esejích a článcích pojednává autor, přední současný izraelský prozaik, o tak ožehavých a aktuálních tématech, jakými jsou soudobý sionismus, problematika kompromisních i konfliktních cest k řešení nevraživost... více


Židé a Arabové - dialog idejí a zbraníŽidé a Arabové - dialog idejí a zbraní1992, Miloš Mendel

Kniha arabisty Miloše Mendela se věnuje konfliktu na území Palestiny, jehož hlavními aktéry jsou Židé a Arabové. V první části autor předkládá stručné novodobé dějiny regionu počínaje židovským osídlováním Palestiny ... více


Sionismus a stát IzraelSionismus a stát Izrael1999, Michael Krupp

Podrobné dějiny židovského národního sebeuvědomění, které později vedly k založení státu Izrael. Kniha seznamuje s mnoha v češtině dosud nevydanými dokumenty; vychází v roce 50. výročí vzniku samostatného státu Izrael.... více


Izraelská lobby a americká zahraniční politikaIzraelská lobby a americká zahraniční politika2015, John J. Mearsheimer

Je těžké mluvit o vlivu lobby na americkou zahraniční politiku, alespoň v hlavních médiích ve Spojených státech, aniž by dotyčný nebyl obviněn z antisemitismu nebo označen za sebeobviňujícího Žida. Je právě tak těžké kri... více


SionismusSionismus1989, Alfred M. Lilienthal

Úpravu a zkrácení textu pro české vyd. provedl Josef Brabec. Začtěme se pozorně do knihy dr. Alfreda Lilienthala, který jako příslušník židovské komunity v USA cítil morální povinnost zasvětit práci studiu dějin Státu... více


Moc Izraele ve Spojených státechMoc Izraele ve Spojených státech2009, James Petras

Tato kniha je o moci židovské lobby ovlivnit politiku USA vůči Střednímu východu. Kromě bezvýhradné americké podpory Izraele se kniha týká i zahájení agresivní války proti Iráku, podněcování k vojenskému napadení Íránu a... více


Churchill a ŽidéChurchill a Židé2008, Martin Gilbert

Publikace se soustřeďuje na jeden aspekt politické i lidské dráhy významného britského politika - jeho podporu židovským snahám o vybudování národního státu. Churchill, rozhodný odpůrce antisemitismu, dlouhodobě podporo... více


Čí je země zaslíbená?Čí je země zaslíbená?2003, Colin Chapman

Dva národy - Židé a palestinští Arabové - si činí nárok na stejné území. Komu však tato země doopravdy patří? Patří Židům, protože Abraham a jeho potomci v ní žili mnoho století již před Kristem a věřili, že jim ji Bůh z... více


2