Sigmund Freud

štítek, 32 knih


Freud a po FreudoviFreud a po Freudovi1999, S. A. Mitchell

Monografie mapuje vývoj psychoanalýzy od Freuda po současné trendy. Výklad ideových systémů (např. Freud, Freudová, Sullivan, Kleinová, Erikson, Lacan) doplňuje popis praktického uplatnění psychoanalytických koncepcí a ... více


Meze a obzory psychoanalýzyMeze a obzory psychoanalýzy2001, H. Široký

Kniha byla poprvé připravena k vydání v roce 1967. Vinou omezující komunistické šedivosti a následné liknavosti několika zainteresovaných se tento pozoruhodný a výjimečný text dostává do rukou čtenářů až nyní. Kniha zkou... více


Přednášky k úvodu do psychoanalýzyPřednášky k úvodu do psychoanalýzy1997, S. Freud

Freudovy přednášky o chybných úkonech, snech a neurózách z hlediska psychoanalýzy. Kniha vznikla na základě přednášek, které Freud absolvoval jako docent neuropatologie na vídeňské univerzitě, a stala se nejoblíbenějším ... více


Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzyNová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy1997, S. Freud

Pokračování řady přednášek o psychoanalýze a nevědomých duševních procesech. Kniha navazuje na Přednášky k úvodu do psychoanalýzy-rekapituluje a doplňuje poznatky z prvních přednášek, ale přináší také nové informace. K n... více


Spisy z let 1892-1899Spisy z let 1892-18992000, S. Freud

Ranné teoretické studie a chorobopisy zakladatele psychoanalýzy naznačují konstituování vlivného psychoterapeutického směru. Tématicky různorodé práce (kupř. Charcot, hypnóza, neurózy, obsese, hysterie) v zárodečné formě... více


Duše moderního člověkaDuše moderního člověka1994, C. G. Jung

Výbor klade do rukou českého čtenáře reprezentativní texty jednoho z největších moderních znalců lidské duše. Z obsahu: I/ Problémy duše moderního člověka Základní problém současné psychologie Protiklad Freud a Jun... více


Vzestup a pád moderního ateismuVzestup a pád moderního ateismu2010, J. Jandourek

Poznejte spolu s námi moderní ateismus - od doby jeho vzniku v době osvícenské až po současnost, kdy dochází k nečekanému oživení náboženství. Ačkoliv stopy zesvětštění společnosti můžeme najít už ve starověku, teprve mo... více


Spisy z let 1904-1905Spisy z let 1904-19052000, S. Freud

Studie zakladatele psychoanalýzy interpretují různorodou problematiku z oblasti psychoterapie a sexuality. První dva texty se pokouší o zjednodušující výklad podstaty a principů užití psychoanalytické metody. "Tři p... více


Spisy z let 1932-1939Spisy z let 1932-19391998, S. Freud

Studie, dopisy, proslovy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1932 až 1939. Drobné příležitostné práce závěrečného období pouze doplňují a interpretují ideové koncepce, obsažené v základních pojednáních. Tento sva... více


Spisy z pozůstalosti: 1892-1938Spisy z pozůstalosti: 1892-19381996, S. Freud

Freudova tematicky různorodá pozůstalost nepředstavuje zásadní vědecký přínos, neboť Freud každé dokončené dílo okamžitě publikoval. více


Psychopatologie všedního životaPsychopatologie všedního života1996, S. Freud

Obsah: 1. Zapomínání vlastních jmen 2. Zapomínání cizích slov 3. Zapomínání jmen a sledů slov 4. Vzpomínky krycí a z dětství 5. Přeřeknutí 6. Chybné čtení a přepsání a) Chybné čtení b) Přepsání 7. Zapomíná... více


Spisy z let 1909-1913Spisy z let 1909-19131997, S. Freud

Přednášky, studie a různé příspěvky o významu psychoanalytické terapie. Další svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda seznamuje čtenáře s významem a praktickým využitím psychoanalýzy, kterou Freud považuje za velice účinn... více


Vášně mysli – román o životě Sigmunda FreudaVášně mysli – román o životě Sigmunda Freuda2010, I. Stone (pseudonym)

Životopisný román Vášně mysli je velkoryse pojatá freska zachycující osudy zakladatele psychoanalýzy Siegmunda Freuda. Kromě velkého množství biografických údajů autor nabízí čtenáři napínavý pohled na intelektuální zrán... více


Psychologie náboženstvíPsychologie náboženství2002, P. Říčan

Náš přední odborník ukazuje ve čtivě napsané knize možnosti psychologického studia náboženství, jeho tradici a hlavní výsledky. Probírá přínos, který pro porozumění náboženským jevům mají hlavní směry psychologického bád... více


RagtimeRagtime2005, E. L. Doctorow

Ragtime – dravý a energický klavírní styl, který způsobil ve vývoji hudby revoluci. Ve svém nejpopulárnějším románu si jej Doctorow zvolil za symbol bouřlivého vývoje Spojených států v prvních dvou desetiletích dvacátého... více


1 2 3 >