proroci

štítky

39 knih


MuhammadMuhammad1967, Karel Petráček

Tato kniha se snaží z různých historických pramenů přiblížit život zakladatele islámu proroka Mohameda. více


Stručný životopis zakladatele islámuStručný životopis zakladatele islámu2016, Lukáš Lhoťan

Kauza dánských karikatur z roku 2006, která rezonuje našimi médii do dnešní doby, vražda nizozemského režiséra Thea van Gogha či vyvraždění hinduistů během muslimské nadvlády v Indii mají jednoho společného jmenovatele –... více


Prorok MuhammadProrok Muhammad2004, Barnaby Rogerson

Životopisu jedné z nejkontroverz­nějších postav lidských dějin dal Barnaby Rogerson podobu živého, poutavého vyprávění, oscilujícího mezi podáním historika a beletrií. Tento přístup mu umožnil barvitě vylíčit společenské... více
Prorocká službaProrocká služba2003, Rick Joyner

Nejpraktičtější a nejpodrobnější kniha o prorocké službě existující v českém jazyce. Autor se zevrubně zabývá mnoha otázkami, které jsou s proroctvím spojovány. Kniha plná příběhů a osobních svědectví zároveň odhaluje dů... více


Obtížné oddíly Předních prorokůObtížné oddíly Předních proroků2014, Jan Heller

Obtížné oddíly Předních proroků navazují na úspěšný titul Obtížné oddíly Knih Mojžíšových. Už v přípravě tohoto prvního svazku plánoval profesor Jan Heller, že po výkladech oddílů z knih Mojžíšových budou následovat dalš... více


EliášEliáš1992, Adrienne von Speyr

Eliáši, kdybys tu byl a viděl, jak Baalovi služebníci vztyčují modly a zřizují posvátná návrší, jaké slovo by nám Bůh dal skrze tebe? Eliáši! Připozdívá se a koruna stromu naší víry má už daleko ke kořenům. Nemáme odvahu... více


Prorocké knihy Starého zákonaProrocké knihy Starého zákona neznámý, neuveden

Prorocké knihy Starého zákona interpretují největší krizi v dějinách Izraele - pád Jeruzaléma a vyhnání do Babylonu. Varují svět sebejistých a zkažených, zároveň však zvěstují naději bezmocným a zdeptaným: "Hle, při... více


TišbejskýTišbejský2006, Petr Plaňanský

Novela zachycující část života a služby proroka Elijáše vychází především z dochovaných biblických písemných zmínek o tomto nejvýznamnějším izraelském prorokovi. Vykresluje jej jako odvážného a přece stále prchajícího Ho... více


Mohamed - slovo AlahovoMohamed - slovo Alahovo1996, Anne-Marie Delcambre

V 6. storočí sa uprostred arabských púští narodil Mohamed, syn Abdalláha z rodu Hášim, prorok islamu, Boží rytier, bojovník svojho ľudu. Ten, ktorý prijal posolstvo Alahovo. Nadviazal na odkaz Abraháma, Mojžiša a Ježiša ... více


Izajáš - Svědectví o vítězící důvěřeIzajáš - Svědectví o vítězící důvěře2014, Gabriela Ivana Vlková

Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných t... více


Anděla Merici - Charisma ženy v životě církveAnděla Merici - Charisma ženy v životě církve2007, Maria Paola Angeli

Anděla Merici se narodila r. 1474 v Desenzanu del Garda (Itálie), v době velmi neklidné a ženské vynalézavosti na duchovním poli nepříliš nakloněné. Z naslouchání Božím vnuknutím vzklíčil v Anděle prorocký dar číst a int... více


Izraelští proroci: Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákonaIzraelští proroci: Dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona2001, Johanna Kopp

Proroci – fascinující, zároveň nepřístupní, protože “z jiného světa”, nám časově velmi vzdáleného. A tím spíš můžeme s vděčností sáhnout po této knize, která nás “jakoby vodí za ruku” těmi staletími, kdy zaznívaly hlasy ... více


Karmel ve Svaté zemiKarmel ve Svaté zemi2006, Silvano Giordano

Od počátků až po současnost / Silvano Giordano (editor) / Kniha umožňuje čtenáři seznámit se s dějinami řeholního řádu, který má svůj počátek ve Svaté zemi a na základě bohaté fotografické dokumentace poznat některé aspe... více


Pravdivě o proroctvíPravdivě o proroctví2004, Ed Traut

Biblické skutečnosti týkající se proroctví. Muž s výrazným prorockým obdarováním, který již sloužil i v České republice, nabízí stručný úvod do studia proroctví. Kniha se věnuje těmto otázkám: Jak a proč prorokovat, ... více


Proroci a předchůdciProroci a předchůdci1997, Victor Conzemius

Dvacet portrétních črt, které tato kniha předkládá, je věnováno katolickým osobnostem 19. a 20. století, které připravovaly cestu novodobému katolicismu. Nepředstavují žádné modely, které by měly být kopírovány. Každý mu... více


2