Boží prozřetelnost

štítky

40 knih


Bůh před soudem: otevřený dialog 83% Bůh před soudem: otevřený dialog 2010, Gerhard Padderatz

V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří a naopak lidem zlým se daří dobře?... více


Jako laň na výšinách 89% Jako laň na výšinách 2003, Hannah Hurnard

Kniha je úchvatnou alegorií o touze Božích dětí nechat se dovést na výšiny lásky, radosti a vítězství. Hlavní hrdinka s netradičním jménem Bázlivá kráčí na své duchovní pouti na výšiny za dobrým Pastýřem. Za pomoci Boles... více


Medzi nebom a peklom 78% Medzi nebom a peklom 2013, Štefan Hríb

Rozhovory Róberta Bezáka so Štefanom Hríbom o Bohu....., o človeku....., o cirkvi ... Táto kniha je odpoveď na otázku, ktorú som Róbertovi Bezákovi položil krátko po jeho vymenovaní za arcibiskupa. V tom čase bol ešte... více
Požehnání až do špiček bot 98% Požehnání až do špiček bot 2006, Reinhard Bonnke

Dvanáct skutečných životních příběhů, které vás povzbudí, abyste činili velké věci pro Boha / Budete-li mít víru jako zrnko hořčičné. 12 skutečných životních příběhů - svědectví ze služby Reinharda Bonnkeho, jehož služby... více


Eucharistie znovu objevená 93% Eucharistie znovu objevená 2012, Catalina Rivas

Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji prožít do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo s církevním schválením. více


Odevzdanost do Boží prozřetelnosti 94% Odevzdanost do Boží prozřetelnosti 2007, Jean-Pierre de Caussade

Milost přítomného okamžiku. Klasické dílo sedmnáctého století se stalo „učebnicí“ mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín „milost přítomného okamžiku“ vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasi... více


Otče, odevzdávám se ti 93% Otče, odevzdávám se ti 1999, Wilfrid Stinissen

Hlavním tématem této knihy je poslušnost vůči Boží vůli. Autor se přitom zamýšlí nad cestami k dosažení naprostého odevzdání. Zvláštní pozornost je věnována potížím, které tento proces duchovního zrání doprovázejí. Text ... více


O Božím vedení s Karlem Herbstem 100% O Božím vedení s Karlem Herbstem 2005, Karel Herbst

Čtyřicet krátkých zamyšlení o Božím vedení a okolnostech, které ovlivňují směr života. Jsou v životě věci, které jsme si nezvolili, a sotva bychom je někdy učinili dobrovolně. Nebeský otec ovšem vidí dál, až tam, kam my ... více


36 důkazů boží existence. Fiktivní příběh 80% 36 důkazů boží existence. Fiktivní příběh 2012, Rebecca Newberger Goldstein

Podle metafory Velkého řetězce bytí je člověku přiděleno místo na předělu mezi anděly a zvířaty, ale to není zcela přesné. Mezi lidmi a anděly se nachází ještě jedna ontologická vrstva, nesmírně tenká a a věčně ohrožená,... více


Rozbité sny 100% Rozbité sny 2005, Larry Crabb

V každé generaci je jen hrstka lidí, kteří věří, že poznání Boha váží víc než jakékoli jiné požehnání. A zdá se, že ti, kdo tomu opravdu věří, na to přišli jen prostřednictvím utrpení. Štestí musí být násilím odňato, než... více


Boží průlom v římském podsvětí 100% Boží průlom v římském podsvětí 2020, Chiara Amirante

Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům a mladým lidem v těžkých životních situacích. Chiara Amirante (* 1966) byla v mládí formována ... více


Slova potěšení a povzbuzení 92% Slova potěšení a povzbuzení 2011, Jaro Křivohlavý

Z Bible vybral a uspořádal Jaro Křivohlavý Tato místa "osobního oslovení" jsem si ve svých Biblích pečlivě podtrhával. Je jich tam dodnes veliké množství. Později jsem přešel na dokonalejší způsob; pro mne důležitější... více


Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost 72% Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost 2013, Kornelius Novak

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spra... více


Za co mě Bůh trestá? 80% Za co mě Bůh trestá? 2006, Anselm Grün

Nepochopitelná Boží spravedlnost. Vlna Tsunami, která udeřila 26. prosince 2004, nanovo rozvířila v kruzích široké veřejnosti otázku, jaký je důvod utrpení ve světě. Jak jen je Bůh může dopustit? Není snad nesmyslné t... více


Lepší než mé sny 100% Lepší než mé sny 2009, Paula Rinehart

Každé ráno vstupujeme do nového dne se spoustou očekávání, jaký bude nebo by měl být náš život. Paula Rinehartová píše: „Máme v mysli určité představy a ani o tom nevíme – až do chvíle, kdy nám je video našeho života pře... více


Naděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází 95% Naděje pro Chanu: jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází 2013, Jennifer Saake

Kniha je určená pro všechny páry, které touží po dítěti, jež nepřichází, truchlí pro miminko, které se nedožilo porodu, nebo už příliš dlouho čekají na děťátko, které by mohli osvojit. Autorka vám pomůže hledat cestu za ... více


Odstup, satane! 53% Odstup, satane! 2012, Georges Huber

Sám Ježíš Kristus označil několikrát ďábla za „vládce tohoto světa“, což svědčí o tom, jak velkou moc nad lidmi satan má. Georges Huber se ve své knize o démonologii snaží postihnout ďáblovo působení na člověka v konkrét... více


Důvěřuji Bohu a proto i bližnímu 60% Důvěřuji Bohu a proto i bližnímu 2010, Miroslav Pacifik Matějka

Vybrané myšlenky sv. Františka z Assisi. Malá duchovní analýza spisů sv. Františka z Assisi s ohledem na jeho zbožnou důvěru v Boha, který k němu promlouval i skrze bližního. Publikace je pokusem napomoci českému čten... více


Hledám tvou tvář 80% Hledám tvou tvář 2011, Vojtěch Kodet

Kratičká zamyšlení nad biblickými texty jsou rozdělena do čtyř částí: Hledání, Žízeň, Duchovní hlad, Povolání jako žízeň Boží. Jejich nosným tématem je vztah mezi Bohem, milujícím a hledajícím, a člověkem, který se může ... více


O povolání - Několik užitečných úvah 90% O povolání - Několik užitečných úvah 2011, Tomáš Špidlík

Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se věnuje tématu Povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru života... více


Proč slavíme Velikonoce? 90% Proč slavíme Velikonoce? 2014, kolektiv autorů

Misijní brožurka „Proč slavíme Velikonoce?“ obsahuje výběr nejlepších velikonočních úvah a svědectví, které jsme za uplynulých 25 let v podobě letáčků vydali. Pojednává o Velikonocích nikoli jako o "svátcích jara". Erudo... více


Tajemství vinné révy 90% Tajemství vinné révy 2013, Bruce Wilkinson

Směřování k hojnosti / Tato kniha Bruce Wilkinsona je originální autorovou interpretací posledních Ježíšových slov, která pronesl ke svým učedníkům na vinici v předvečer svého ukřižování. Dostává se nám podrobného výklad... více


Pane, ať slyším! 70% Pane, ať slyším! 2010, Martin Holík

Texty jsou výběrem z několika set rozhlasových úvah a zamyšlení, pronesených autorem ve vysílání Proglasu v letech 1997 – 2009, nejčastěji v rámci pořadu Myšlenka na den. více


Boží stopy v přírodě 100% Boží stopy v přírodě 2014, Miroslav Saniga

„Příroda je krásná v každém okamžiku a za každého počasí. Kouzelnou atmosféru v jejích zákoutích vytvářejí šedavé závoje mlhy rozvěšené v korunách stromů, bělostné roucho čerstvě napadaného sněhu, dešťové kapky na listec... více


Moc zla 100% Moc zla 2014, Bernard Bro

Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a z... více


Boží univerzální záměry 100% Boží univerzální záměry 2010, Alan Vincent

Výklad Listu Římanům - Škola Slova Graz 2010 / List Římanům je ze všech Pavlových dopisů nejsystematičtější. Je to nejúplnější a nejopatrněji zdůvodněný dokument o základech křesťanské teologie. Alan Vincent rozebírá... více


Božia prozreteľnosť 100% Božia prozreteľnosť 2012, Catalina Rivas

Iný pohľad na smrť. Svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých. Mystička Catalina Rivas žije v Cochabambe v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježiš vyvoli... více


Panna Maria v království Boží Vůle 60% Panna Maria v království Boží Vůle 2009, Luisa Piccarreta

Rozjímání pro Dům Boží Vůle na měsíc květen. Velká italská mystička Luisa Piccarreta (1865–1947) sepsala mj. rozjímání s nebeskou Královnou, Pannou Marií. Původně to bylo 31 rozjímání na každý den měsíce května, ovšem... více


Naslouchání Bohu 20% Naslouchání Bohu 2009, James W. Goll

Jak k nám Bůh mluví? : praktické rady pro naslouchání Bohu a rozeznávání jeho hlasu / Naučte se naslouchat Bohu a mluvit s ním. Opravdu Bůh mluví i dnes? Promluví i k nám osobně? Porozumíme mu, když mu budeme naslouc... více


Přijímat Boží víru 0% Přijímat Boží víru 2010, Peter Game

Ježíš řekl: "Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto." Většina lidí ale ve svém životě nic takového nezažívá. Jestliže má Ježíš pravdu, co bychom měli změnit, aby... více


Bůh je dobrý 0% Bůh je dobrý 2013, Rupert z Deutzu

De voluntate Dei. De omnipotentia Dei. Slavný traktát benediktinského mnicha 12. století o teologii Boží prozřetelnosti, který rozvířil dalekosáhlé diskuze sahající přes dobu reformace po současnost, si všímá problému... více


Dramata víry 0% Dramata víry 2011, Carlo Maria Martini

Knižní titul Dramata víry spojuje Martiniho tři publikované tematické celky (věnované lidem dobré vůle), jejichž pojící myšlenkou je hledání „živého Boha“. Přes postavy apoštolů, Ježíšovu matku Marii a ženy blízko Ježíše... více


Zázrakům rozumět, zázraky prožívat 0% Zázrakům rozumět, zázraky prožívat 2007, Wolfhard Margies

5 + 2 = 5000 / Je očividné, že my, lidé v západním světě, máme velký nedostatek projevů nadpřirozena. To si žádá vysvětlení, které zní: Naše myšlení je infikované. Jsme podvědomě natolik obsazení myšlenkovými kategoriemi... více


Bratia múdrosti - Cyrilo-metodské fragmenty 0% Bratia múdrosti - Cyrilo-metodské fragmenty 2012, Peter Brodek

Peter Brodek, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, obľúbený autor duchovnej literatúry, vyhľadávaný duchovný sprievodca a exercitátor sa vo svojich úvahách zamýšľa nad vzácnymi historickými udalosťami našich... více


Původ křesťanského nároku 0% Původ křesťanského nároku 2012, Luigi Giussani

Na počátku křesťanského nároku nestojí nějaká idea, nauka nebo sbírka přikázání, nýbrž osoba Ježíše z Nazaretu. O idejích lze diskutovat, ale osobu lze poznávat pouze v živém vztahu. Luigi Giussani v této knize předst... více


Spasení z víry a tvoje vůle 0% Spasení z víry a tvoje vůle 2010, Morris Venden

Inspirován Ježíšovým příkladem používá moderní podobenství, aby nám ukázal praktický dopad toho, k čemu nás vedou inspirované texty Písma. Prožili jste znovuzrození v Kristu? Okoušíte každodenně radosti i boje svého křes... více


Boží znamení 0% Boží znamení 1997, Dominique Hermant

Proč hovořit o Božích znameních? Týkají se totiž nás všech. Vzhledem k tomuto tématu na nás číhá dvojí nebezpečí. Prvním z nich by bylo spatřovat znamená všude, tzn. přehnaným a mylným způsobem interpretovat každou událo... více


Ježíš změnil můj život! 0% Ježíš změnil můj život! 2011, Veronika Kulířová

Hodnotu každého lidského života nelze vyvážit ani největším bohatstvím celého světa. 10 příběhů lidí, kterým Ježíš změnil život. více


Přemáhej zlo dobrem - 365 myšlenek o duchovním životě 0% Přemáhej zlo dobrem - 365 myšlenek o duchovním životě 2010, Jurgis Matulaitis-Matulevičius

Popis knihy není zatím k dispozici. více