pravidla českého pravopisu

štítky

22 knih


Pravidla českého pravopisu 76% Pravidla českého pravopisu 2001, kolektiv autorů

5. Vydání. Platná verze schválenou MŠMT od školního roku 1994/1995. Součástí je kompletní pravopisný slovník. více


Pravidla českého pravopisu s graficky naznačeným dělením slov : pro školu, úřad, veřejnost 87% Pravidla českého pravopisu s graficky naznačeným dělením slov : pro školu, úřad, veřejnost 1998, kolektiv autorů

Pravidla českého pravopisu pro školu, úřad a veřejnost. více


Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965 95% Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965 1965, kolektiv autorů

Pravidla českého pravopisu - školní vydání 1965 více
Pravidla českého pravopisu 80% Pravidla českého pravopisu 2006, kolektiv autorů

Praktický průvodce českým pravopisem určený zejména žákům základních a středních škol, jakož i široké veřejnosti. více


Akademická gramatika spisovné češtiny 96% Akademická gramatika spisovné češtiny 2013, Ivana Svobodová

Snahou nové Gramatiky češtiny je poskytnout české kulturní veřejnosti a především naší škole (střední i vysoké), studentům i učitelům, ale také publicistům, lektorům, redaktorům a korektorům, autorům a překladatelům uspo... více


Pravidla českého pravopisu 80% Pravidla českého pravopisu 1978, kolektiv autorů

Školní vydání zpracované podle akademického vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1957 a ve spolupráci s pravopisnou komisí vědecké rady Ústavu pro jazyk český ČSAV. Vydání 9. více


Školní pravidla českého pravopisu 100% Školní pravidla českého pravopisu 2012, Marie Sochrová

Nově zpracovaná Školní pravidla českého pravopisu nejen pro žáky a studenty! Přehledně uspořádaný výklad pravopisných zásad umožní rychle se zorientovat a snadno pochopit dané pravidlo. více


Pravidla českého pravopisu 90% Pravidla českého pravopisu 2014, kolektiv autorů

Publikace je určena nejen žákům a studentům škol, ale též široké veřejnosti. Nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný slovník. Dodatek MŠMT ČR je již kompletně zapracován do hesláře. U ... více


Psaní velkých písmen v češtině 70% Psaní velkých písmen v češtině 2016, Ivana Svobodová

Publikace je výsledkem grantového projektu Velká písmena v češtině, zpracovávaného v letech 2011–2013. Přináší zevrubný popis této problematické pravopisné oblasti. Co jsou vlastní jména? Jaké jsou obecné zásady pro psan... více


Pravidla českého pravopisu 100% Pravidla českého pravopisu 2004, kolektiv autorů

Obsahuje pravopisná pravidla, pravopisný slovník a Dodatek k pravidlům českého pravopisu zpracovaný Ústavem pro jazyk český AV ČR. Nové vydání ve dvoubarevné úpravě pravopisné části umožňuje uživateli snazší a především ... více


O češtině a jejích uživatelích 80% O češtině a jejích uživatelích 2022, kolektiv autorů

Co lze z telefonických dotazů jazykové poradně vyčíst o tazatelích a jejich vztahu k jazyku? Devět tematických kapitol představuje laické i lingvistické vnímání jazyka, pohledy na jazykovou změnu, laická pravidla, kod... více


Novinky z pravopisu a tvarosloví 100% Novinky z pravopisu a tvarosloví 2000, Radoslava Brabcová

Druhé vydání přehledné příručky, která srozumitelnou formou upozorňuje na novinky v českém pravopisu. Přitom nezapomíná ani na jevy, které sice novinkami nejsou, avšak často se v nich chybuje. Kniha je určena všem, kteří... více


Nový souboj s pravopisem 100% Nový souboj s pravopisem 1996, Noemi Koušová

Příručka k procvičení pravopisu odpovídající pravidlům českého pravopisu z roku 1993. více


Souboj s pravopisem 100% Souboj s pravopisem 1991, Noemi Koušová

Příručka k procvičení pravopisu odpovídající pravidlům českého pravopisu z roku 1991. více


Pravidla českého pravopisu 100% Pravidla českého pravopisu 2005, kolektiv autorů

Vše o pravidlech českého pravopisu + doporučená pravidla přepisu slov z cizích jazyků do češtiny. více


Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů 0% Pravidla českého pravopisu s abecedním seznamem slov a tvarů 1941, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Školní pravidla českého pravopisu… do každé aktovky 0% Školní pravidla českého pravopisu… do každé aktovky 2016, kolektiv autorů

Jsou určena především žákům základních škol, ale dobře poslouží i široké veřejnosti. Naleznete zde jednak stručné a přehledné poučení o pravopisných pravidlech doplněné množstvím příkladů a jednak rozsáhlý heslář s řadou... více


Pravidla českého pravopisu 0% Pravidla českého pravopisu 1997, Věra Hartmannová

Nové vydání 97/98. Tato pravidla pravopisu jsou platnou verzí schválenou MŠMT ČR od školního roku 1994/95. Zásady jsou vysvětlovány jednoduchou, výstižnou, srozumitelnou a přehlednou formou. Součástí je kompletní prav... více


Píšeme podle nových Pravidel 0% Píšeme podle nových Pravidel 1958, František Daneš

Příručka seznamující s novými pravopisnými normami slouží k rychlé orientaci v novinářské praxi. Připojen diferenční seznam slov obsahující především ta slova, jejichž pravopis a někdy i tvary se proti Pravidlům z r. 194... více


Pravidla českého pravopisu stručně a nově 0% Pravidla českého pravopisu stručně a nově 1992, Alois Bauer

Stručná pravidla umožňují rychlou orientaci v základních pravopisných jevech. více