pragensia

štítky

139 knih


Teorie podivnosti 75% Teorie podivnosti 2018, Pavla Horáková

Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím už má za... více


25 tajemství Prahy 91% 25 tajemství Prahy 2018, David Černý

Věděli jste, že z prken popraviště 27 českých pánů je vytesáno schodiště, po kterém se stále chodí? Znáte místo, kde ve zlaté vitríně sedí mumifikované tělo Marie Elekty od Ježíše? Slyšeli jste příběh balkonku domu U obr... více


Nové pražské pověsti 83% Nové pražské pověsti 1989, Václav Cibula

Z autorovy poznámky na závěr: Soubor Nových pražských pověstí se věnuje výhradně "okrajovým" oblastem Prahy. Začíná u Karlína a Žižkova a obloukem postupuje kolem historického jádra přes Nusle, Smíchov, Košíře, Břevnov,... více
Pražské mordy 1 - Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918) 89% Pražské mordy 1 - Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918) 2021, Dan Hrubý

Pražské mordy navazují v mnohém na populární cyklus Pražských příběhů. Popisují více než padesát skutečných kriminálních případů z posledních let monarchie. Mapují svět pražské prostituce. Autor sleduje pátrání tehdejšíc... více


Pověsti staré Prahy 80% Pověsti staré Prahy 2007, Magdalena Wagnerová

Kniha, kterou čtenář dostává do ruky, obsahuje soubor více než tří desítek pověstí nebo legend, jež se vztahují ke známým místům staré Prahy. Tyto objekty, stavby, jednotlivé budovy i celé areály jsou protkány historií, ... více


Pražské mordy 2 - Skutečné kriminální případy z let první republiky (1918–1938) 94% Pražské mordy 2 - Skutečné kriminální případy z let první republiky (1918–1938) 2021, Dan Hrubý

Pražské mordy, Skutečné kriminální případy z let první republiky (1918–1938) navazují jako přirozené pokračování na předcházející svazek Pražské mordy, Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918). Kniha popis... více


Zapomenutá tajemství Prahy 91% Zapomenutá tajemství Prahy 2022, David Černý

Víte, kde se v Praze v horších časech skladovaly mrtvoly na ulici? Víte, co zbylo ze Staroměstských hradeb a kde si je můžeme prohlédnout? Víte, kde je dům U Poslední lucerny, v němž je ukryt základní kámen Prahy? ... více


Mé vzpomínky 87% Mé vzpomínky 1993, Václav Maria Havel

Vzpomínky na vznik Lucerny i Barrandova, na okolnosti, za nichž vznikaly první české filmy, ale především na dobu, kterou autor nazval "doba podnikatelská" - na první republiku. Úvod: Zdeněk Urbánek. Doslov: Václav a I... více


Kniha o staré Praze 92% Kniha o staré Praze 1998, Jiří Horák

Procházka pražskými dějinami od 13. do 20. století zachycuje pestrou mozaiku příběhů z minulosti města a průhledů do každodenního života v různých dobách historie. Ilustrace: barevná dobová vyobrazení Prahy, sestavil B... více


Magická Praha 84% Magická Praha 1992, Angelo Maria Ripellino

Působivý portrét Prahy od doby pobělohorské až po srpen 1968 z pera italského profesora slavistiky a propagátora české kultury. Významný italský slavista, znalec, milovník a propagátor české kultury zachycuje Prahu v mez... více


Praha, město věží 85% Praha, město věží 1970, Jiří Suchý

Jedna z posledních společných prací S+Š, Šlitrovy obrázky Prahy a Suchého komentáře k nim. více


Koncert pod platanem 76% Koncert pod platanem 1959, Jindřiška Smetanová

Autorčina prvotina, povídky vyznačující se zaujetím pro osudy prostých drobných městských i venkovských lidí. Hrdiny próz jsou tehdejší rázovité figurky z pražské Kampy, pracovnice kancelářů, šoféři, cikánky i pováleční... více


Pražské tajemství 88% Pražské tajemství 1987, Géza Včelička (p)

Živě psané obrázky ze staré pražské čtvrti Na Františku zachycují historii tamních uliček, kostelů, Anežského kláštera, "špitálu" milosrdných bratří, chudých domků a koutů, dnes již z valné části zbořených. Autor, který ... více


Prahou krok za krokem 96% Prahou krok za krokem 1985, Emanuel Poche

Základní příručka pro poznání historie, památek a zajímavostí Prahy. 2., přeprac. a rozš. vyd. více


Nový Svět na Hradčanech 89% Nový Svět na Hradčanech 2017, Jan Blesík

Jan Blesík (1909–1985) prožil na Novém Světě desítky let a podrobně zmapoval tuto kouzelnou lokalitu staré Prahy. Postupoval dům od domu, zaznamenal jejich historii, slavné i obyčejné postavy, které tu žily. Autorce konc... více


Krásná a slavná 71% Krásná a slavná 1973, Věra Adlová

Kniha pro děti o historii Prahy. více


Od moderny k funkcionalismu 95% Od moderny k funkcionalismu 1995, Rostislav Švácha

Kniha je věnována architektuře Prahy zhruba z let 1895-1945. Autor si stanovil za cíl podchytit co možná nejvíc kvalitních domů postavených v tomto období na území tzv. Velké Prahy v jejích hranicích z roku 1920. Kva... více


Praha esoterická 80% Praha esoterická 2000, Jiří Kuchař

Průvodce skrytými dějinami města. více


Praha - podrobný obrazový průvodce 100% Praha - podrobný obrazový průvodce 2007, Tomáš Rygl

156 památkových objektů a jejich výtvarná výzdoba na 1400 barevných fotografiích a kresbách. více


Praha 87% Praha 1988, Jiří Doležal

Praha v osobitých fotografiích s popisky ve čtyřech jazycích. více