pragensia

štítky

122 knih


Teorie podivnostiTeorie podivnosti2018, Pavla Horáková

Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím už má za... více


25 tajemství Prahy25 tajemství Prahy2018, David Černý

Věděli jste, že z prken popraviště 27 českých pánů je vytesáno schodiště, po kterém se stále chodí? Znáte místo, kde ve zlaté vitríně sedí mumifikované tělo Marie Elekty od Ježíše? Slyšeli jste příběh balkonku domu U obr... více


Nové pražské pověstiNové pražské pověsti1989, Václav Cibula

Z autorovy poznámky na závěr: Soubor Nových pražských pověstí se věnuje výhradně "okrajovým" oblastem Prahy. Začíná u Karlína a Žižkova a obloukem postupuje kolem historického jádra přes Nusle, Smíchov, Košíře... více
Pražské mordy 1 - Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918)Pražské mordy 1 - Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918)2021, Dan Hrubý

Pražské mordy navazují v mnohém na populární cyklus Pražských příběhů. Popisují více než padesát skutečných kriminálních případů z posledních let monarchie. Mapují svět pražské prostituce. Autor sleduje pátrání tehdejšíc... více


Pověsti staré PrahyPověsti staré Prahy2007, Magdalena Wagnerová

Kniha, kterou čtenář dostává do ruky, obsahuje soubor více než tří desítek pověstí nebo legend, jež se vztahují ke známým místům staré Prahy. Tyto objekty, stavby, jednotlivé budovy i celé areály jsou protkány historií, ... více


Pražské mordy 2 - Skutečné kriminální případy z let první republiky (1918–1938)Pražské mordy 2 - Skutečné kriminální případy z let první republiky (1918–1938)2021, Dan Hrubý

Pražské mordy, Skutečné kriminální případy z let první republiky (1918–1938) navazují jako přirozené pokračování na předcházející svazek Pražské mordy, Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918). Kniha popis... více


Mé vzpomínkyMé vzpomínky1993, Václav Maria Havel

Vzpomínky na vznik Lucerny i Barrandova, na okolnosti, za nichž vznikaly první české filmy, ale především na dobu, kterou autor nazval "doba podnikatelská" - na první republiku. Úvod: Zdeněk Urbánek. Doslov: ... více


Magická PrahaMagická Praha1992, Angelo Maria Ripellino

Působivý portrét Prahy od doby pobělohorské až po srpen 1968 z pera italského profesora slavistiky a propagátora české kultury. Významný italský slavista, znalec, milovník a propagátor české kultury zachycuje Prahu v mez... více


Kniha o staré PrazeKniha o staré Praze1998, Jiří Horák

Procházka pražskými dějinami od 13. do 20. století zachycuje pestrou mozaiku příběhů z minulosti města a průhledů do každodenního života v různých dobách historie. Ilustrace: barevná dobová vyobrazení Prahy, sestavil B... více


Koncert pod platanemKoncert pod platanem1959, Jindřiška Smetanová

Autorčina prvotina, povídky vyznačující se zaujetím pro osudy prostých drobných městských i venkovských lidí. Hrdiny próz jsou tehdejší rázovité figurky z pražské Kampy, pracovnice kancelářů, šoféři, cikánky i pováleční... více


Praha, město věžíPraha, město věží1970, Jiří Suchý

Jedna z posledních společných prací S+Š, Šlitrovy obrázky Prahy a Suchého komentáře k nim. více


Pražské tajemstvíPražské tajemství1987, G. Včelička (pseudonym)

Živě psané obrázky ze staré pražské čtvrti Na Františku zachycují historii tamních uliček, kostelů, Anežského kláštera, "špitálu" milosrdných bratří, chudých domků a koutů, dnes již z valné části zbořených. Aut... více


Prahou krok za krokemPrahou krok za krokem1985, Emanuel Poche

Základní příručka pro poznání historie, památek a zajímavostí Prahy. 2., přeprac. a rozš. vyd. více


Krásná a slavnáKrásná a slavná1973, Věra Adlová

Kniha pro děti o historii Prahy. více


Od moderny k funkcionalismuOd moderny k funkcionalismu1995, Rostislav Švácha

Kniha je věnována architektuře Prahy zhruba z let 1895-1945. Autor si stanovil za cíl podchytit co možná nejvíc kvalitních domů postavených v tomto období na území tzv. Velké Prahy v jejích hranicích z roku 1920. Kva... více


1 ...