Otokar Březina

štítky

26 knih

Čtrnáctero zastaveníČtrnáctero zastavení1992, Bedřich Fučík

Ve vzpomínkových medailónech autor zachycuje životní i tvůrčí dráhu výsostných zjevů české literatury 20. století. více


Mé svědectví o Otokaru BřezinoviMé svědectví o Otokaru Březinovi1931, Jakub Deml

1. vydání. Mé svědectví o Otokaru Březinovi (1931 Rudolf Škeřík, reprint 1994 Votobia) je vzpomínková kniha českého básníka Jakuba Demla pojednávající o jeho přátelství a rozhovorech s Otokarem Březinou. Jedná se o vůb... více


Spisovatelé ve stínuSpisovatelé ve stínu2004, Jaroslav Med

Vyvážený soubor statí psaných pro různá periodika nebo encyklopedie. Publikace mapuje osudy významných českých básníků a spisovatelů, kteří měli často společný osud: pro svůj důraz na duchovní rozměr člověka a pro své od... více
Nebezpečí sklizněNebezpečí sklizně1968, O. Březina (pseudonym)

Tematicky řazený výbor (Elegie, Modlitby, Postavy, Pohyblivé obrazy) z pěti autorových básnických sbírek a torsa šesté knihy básní, doplněný esejem Nebezpečí sklizně a chronologicky řazenými životopisnými daty, publikačn... více


Viděno jinakViděno jinak1995, Ivan Slavík

Prokletí,zapomínaní a přehlédnutí autoři české literatury.Vyprávění velkého českého básníka Ivana Slavíka o umělcích literatury,kteří měli zůstat neznámí. více


Navštivte mne s podzimemNavštivte mne s podzimem1994, Vlasta Urbánková

Anna Pammrová a lidé kolem ní. "Jedním z nejvarovnějších znaků současných vztahů mezi lidmi je citová otupělost. Proto je třeba vrátit se k člověku, který kladl cit na jedno z prvních míst mezi životními hodnota... více


Píseň o zemiPíseň o zemi1994, Bedřich Fučík

Autorovy kritické texty věnované převážně české poezii z let 1945-84. více


Listy Otokara Březiny Anně PammrovéListy Otokara Březiny Anně Pammrové1933, O. Březina (pseudonym)

Z originálův opsal, do tisku připravil, tisk knihy řídil a sazbu korrigoval Jan Amos Verner. Obrazová příloha. Vyšlo ve Žďárci. více


Rod básníka Otokara BřezinyRod básníka Otokara Březiny1938, František Navrátil

Zvláštní otisk z Časopisu Rodopisné společnosti československé v Praze, roč. VII.–VIII. (1935–1936), doplněný dvěma obrazovými přílohami. více


Rozsvítil pro mneRozsvítil pro mne2009, David Lukšů

Matěj Lukšů (1868–1931) patřil k nejbližším přátelům Otokara Březiny (1868–1929). Jejich vztah trval od studentských let do smrti velkého symbolistického básníka. Za tu dobu přerostly jejich kontakty ve výsostné přátelst... více


Bílá TelčBílá Telč2004, Jan Karel Zamazal

Kniha vzpomínek Jana Karla Zamazala zavádí čtenáře do bílé Telče i do jejího malebného okolí. Upoutá nejen popisy města a přírody, ale také zachycením významných dějů a osobností, které tímto krajem prošly.... více


Básník Otokar Březina a Jakub DemlBásník Otokar Březina a Jakub Deml1931, Jan Rambousek

Jedna z mnoha knih, vyrojivších se jako reakce na „Mé svědectví o Otokaru Březinovi“ Jakuba Demla. Tato patří mezi nejproslulejší. „V roku 1913 jsem řekl Otokaru Březinovi, jak na jiném místě této knihy uvádím, že Ja... více


Vzpomínka na Otokara BřezinuVzpomínka na Otokara Březinu1936, Rudolf Pannwitz

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Březinovské studieBřezinovské studie2006, Miroslav Červenka

Soubor pěti studií věnovaných Březinově dílu v kontextu české a světové literatury přelomu 19.a 20. století. Soubor obsahuje tři časopisecky vydané studie věnované Březinovu verši (1967), Březinově próze (1969) a vlivu V... více


Dítě andělů (Otokar Březina – život jako dílo)Dítě andělů (Otokar Březina – život jako dílo)2000, D. Ž. Bor (pseudonym)

Eseje o Otokaru Březinovi a jeho duchovních přátelích – Františku Bílkovi, Jakubu Demlovi, Anně Pammrové, Ladislavu Klímovi, Emílii Lakomé a dalších osobnostech. Prvně publikované dopisy Fr. Bílka a ukázky ze vzájemné k... více


1