organická chemie

štítky

24 knih


Biochemie: chemický pohled na biologický svět 97% Biochemie: chemický pohled na biologický svět 2015, Milan Kodíček

Předkládaná učebnice vysokých škol přináší netradičním způsobem zpracované základy biochemie. Je určená pro vysokoškolské studenty, kteří již zvládli základy obecné, organické a anorganické chemie. Ve dvanácti kapitolách... více


Chemie kolem nás 83% Chemie kolem nás 1986, Zdeněk Opava

Obsahuje všechny části chemie: anorganickou, organickou, fyzikální, kvantovou, analytickou, jadernou, radiační, lékařskou, makromolekulární, potravinářskou, farmaceutickou, termochemii, elektrochemii, fotochemii, stere... více


Reakční mechanismy v organické chemii 80% Reakční mechanismy v organické chemii 1981, Josef Panchartek

Stručný popis hlavních typů mechanismů organických reakcí probíhajících v homogenní fázi, s důrazem na kvantitativní vztahy mezi reaktivitou látky,její strukturou a prostředím. více
Laboratorní cvičení z organické chemie 80% Laboratorní cvičení z organické chemie 1969, Jan Šojdr

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chemie II v kostce pro střední školy - organická chemie a biochemie 100% Chemie II v kostce pro střední školy - organická chemie a biochemie 1997, Květoslava Růžičková

Oblíbená a populární učebnice Chemie II. v kostce připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. 1. vydání více


Laboratorní příručka organické chemie 0% Laboratorní příručka organické chemie 1987, Miroslav Večeřa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do studia organické chemie 0% Úvod do studia organické chemie 1982, Josef Pacák

Po vysvětlení základních pojmů seznamuje s názvoslovím organických sloučenin, popisuje vazby ve sloučeninách a prostorové uspořádání organických molekul. Podává obecnou charakteristiku reakcí organických sloučenin a reak... více


Organická chemie II. % Organická chemie II. 1962, Rudolf Lukeš

Napsal Rudolf Lukeš za spolupráce P. Vaculíka, J. Trojánka a S. Heřmánka více


Chemie - názvosloví organických sloučenin 0% Chemie - názvosloví organických sloučenin 2004, Aleš Mareček

Učebnice respektuje poslední názvoslovnou úpravu navrženou komisí International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) v roce 1993 více


Chemie pro biology II 0% Chemie pro biology II 2017, Lucie Szüčová

2. rozšířené vydání skript obsahujících základní poznatky z oblasti organické chemie. Skripta jsou určena pro biologické obory. více


Organická chemie I. 0% Organická chemie I. 1957, Rudolf Lukeš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chemie do kapsy 0% Chemie do kapsy 1993, Pavel Peč

Učebnice do kapsy pro gymnázia. více


Stručné základy organické chemie 0% Stručné základy organické chemie 1978, Josef Pacák

Publikace je určena především středoškolským vyučujícím chemie na průmyslových školách a gymnáziích. více


Laboratorní technika organické chemie % Laboratorní technika organické chemie 1954, Ivan Ernest

Kniha pojednává nejprve o laboratorním materiálu a o laboratorním použití a provádění mletí, prosívání míchání a třepání. Pak probírá zdroje energie, chlazení a zahřívání, práce za zvýšeného tlaku, vakuovou techniku, fil... více


Mechanismy organických reakcí : učebnice pro vysoké školy chemickotechnologické 0% Mechanismy organických reakcí : učebnice pro vysoké školy chemickotechnologické 1976, Otakar Červinka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Organická chemie. Svazek 1 0% Organická chemie. Svazek 1 1947, Otto Wichterle

Učebnice organické chemie. Obsah: Stavba molekul, Obecná pravidla o stavbě molekul, Hlavní typy organických molekul a jejich názvosloví, Teorie chemické vazby, Fysikální vlastnosti látek jakožto projev struktury molekul. více


Chémia pre 1., 2. a 3. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl 0% Chémia pre 1., 2. a 3. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl 1978, Jozef Čerňák

Kapitoly ze všeobecné, anorganické, analytické a organické chemie. Třetí, přepracované vydání. více


Organická chemie učebnice pro farmaceutické fakulty 0% Organická chemie učebnice pro farmaceutické fakulty 1990, Milan Čeladník

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bioorganická chemie 0% Bioorganická chemie 1991, Zdeněk Vodrážka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Chemie pro šestou třídu středních škol 0% Chemie pro šestou třídu středních škol 1947, František Mašek

Organická chemie S 65 Obrazy v textu Čtvrté vydání přepracoval Dr.Fr.Křehlík více