biochemie

štítky

48 knih


Dech: Nové poznatky o ztraceném umění 85% Dech: Nové poznatky o ztraceném umění 2021, James Nestor

Nádech, výdech a znovu. Zapomněli jsme tu nejpřirozenější věc na světě? Minimálně v posledních letech se zdá, že lidé jsou čím dál posedlejší zdravým životním stylem. Více sportujeme, zajímáme se o správné stravovací... více


Přemožitel neviditelných dravců 93% Přemožitel neviditelných dravců 1962, František Gel

Podtitul: Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný. Životopis Loiuse Pasteura je i životopisem prvního desetiletí "nového lékařství". Kniha líčí napínavý boj se záhadami morů a nemocí, objevitelovy záp... více


Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky 88% Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky 2005, Bruce Alberts

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologi... více
Co je život? 88% Co je život? 2020, Addy Pross

Přestože nemůžeme vyloučit, že se život v nějaké primitivní podobě nachází i jinde ve sluneční soustavě, pouze na Zemi se jedná o fenomén takřka všudypřítomný. V nejrůznějších formách jej najdeme na souši i v oceánech, v... více


Biochemie pro studující medicíny I. díl 84% Biochemie pro studující medicíny I. díl 2005, Miroslav Ledvina

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následova... více


Biochemie 79% Biochemie 1996, Zdeněk Vodrážka

Učebnice pro všechny formy výuky biochemie na školách pro inženýry chemie – tedy základů obecné biochemie i různě zaměřené aplikované biochemie pro specializační, mezioborová a postgraduální studia. více


Biochemie: chemický pohled na biologický svět 97% Biochemie: chemický pohled na biologický svět 2015, Milan Kodíček

Předkládaná učebnice vysokých škol přináší netradičním způsobem zpracované základy biochemie. Je určená pro vysokoškolské studenty, kteří již zvládli základy obecné, organické a anorganické chemie. Ve dvanácti kapitolách... více


Biochemie 98% Biochemie 2005, Donald Voet

Učebnice biochemie přináší nejnovější informace z molekulární biologie, genetiky a lékařské biochemie. více


Stručné dějiny stvoření: Věda a hledání počátku života 93% Stručné dějiny stvoření: Věda a hledání počátku života 2020, Bill Mesler

Kniha dvojice amerických autorů Stručné dějiny stvoření představuje historii západní vědy z jedné specifické perspektivy, kterou je hledání odpovědi na tu zřejmě nejzávažnější otázku, jíž se věda vůbec zabývá: Jak vznikl... více


Biochemie pro studující medicíny II. díl 80% Biochemie pro studující medicíny II. díl 2005, Miroslav Ledvina

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následova... více


Klinická biochemie 95% Klinická biochemie 2006, Jaroslav Racek

Publikace je určena medikům, ale i klinickým biochemikům a lékařům jiných oborů k postgraduální přípravě a pro každodenní praktickou činnost. Poměrně podrobně jsou probrány kapitoly o preanalytických vlivech na výsledek ... více


Harperova biochemie 83% Harperova biochemie 2002, Robert K. Murray

Harperova biochemie podává stručný, avšak nezkreslený výklad principů biochemie a molekulární biologie. Poskytuje také četné příklady toho, že znalost biochemie je imperativem pro pochopení dějů potřebnými pro udržování ... více


Základy lékařské chemie a biochemie 71% Základy lékařské chemie a biochemie 2010, Bohuslav Matouš

Publikace je základním učebním textem předmětu lékařská chemie a biochemie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Některé její části mohou sloužit i studentům nelékařských zdravotnických oborů a také jak... více


Měl bys běžet, jestli to chceš stihnout 90% Měl bys běžet, jestli to chceš stihnout 2018, Aleš Dvořák

Všichni vám ochotně dají spoustu dobrých rad, jak běhat, abyste byli rychlejší, jak jíst, abyste byli zaručeně zdravější, a jak se chovat, abyste si prodloužili život. Zapomeňte na instantní recepty a návody, jež mají za... více


Chemie II. v kostce 93% Chemie II. v kostce 1997, Květoslava Růžičková

Oblíbená a populární učebnice Chemie II. v kostce připraví každého studenta nejen k maturitní zkoušce, ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu. více


Minerální soli Dr. Shüsslera - Brána k tělesnému a duševnímu zdraví 100% Minerální soli Dr. Shüsslera - Brána k tělesnému a duševnímu zdraví 2018, Christine Kellenberger

Léčba Schüsslerovými solemi neboli biochemie je jednoduchou, bezrizikovou a kdykoliv a kýmkoliv použitelnou léčebnou metodou. Podle jejího objevitele, MUDr. Wilhelma Heinricha Schüsslera, jsou mnohé tělesné i duševní pot... více


Do formy – společně i každý zvlášť 90% Do formy – společně i každý zvlášť 2020, Aleš Dvořák

Kniha si klade za cíl posunout českou sportovní literaturu na další úroveň. Žádnému čtenáři zajímajícímu se o fungování těla při sportu, o přírodu kolem sebe nebo dokonce o pradávné začátky maratonů a ultramaratonů by do... více


Biochemie 70% Biochemie 2005, Jaroslav Odstrčil

Kniha určena pro zdravotnické školy. více


Svět potravin a kouzlo biotechnologií 100% Svět potravin a kouzlo biotechnologií 2010, Ivana Picková

Celobarevná publikace je zdrojem informací, které přispějí k obohacení a rozšíření poznatků z oblasti moderních potravinářských, biologických a biotechnologických věd a je vhodná jak pro studenty středních škol, tak laic... více


Laboratoř života 80% Laboratoř života 1973, Harald Aurich

Populárně vědecký charakter publikace umožňuje, aby se stala zdrojem poučení pro široký okruh čtenářů v oboru biochemie. Autor si mj. všímá základních stavebních jednotek živé hmoty, jejich funkce a vzniku prvních živých... více