molekuly a atomy

štítky

9 knih


Pan Tompkins v říši divůPan Tompkins v říši divů1986, George Gamow

Zábavná populárně naučná knížka s prvky sci-fi, kde je laikovi zábavnou formou představena teorie relativity i kvantová fyzika. Útlá, vtipná a zábavná populárně vědná knížka autora je vzácným příkladem zasvěcené popul... více


Atom - Cesta subatomárním vesmíremAtom - Cesta subatomárním vesmírem1997, Isaac Asimov

Srozumitelně napsaný a velmi zajímavý populární výklad základních otázek a témat jaderné fyziky. Přední autor sci-fi a literatury faktu vykládá historický vývoj úvah o atomech, jejich stavbě a energii, o světlu, gravita... více


Pan Tompkins stále v říši divůPan Tompkins stále v říši divů2001, George Gamow

Doplněné vydání knihy světoznámého fyzika a popularizátora vědy Georga Gamowa Pan Tompkins v říši divů. Russell Stannard doplnil a rozšířil výklad knihy o nové pojmy, jako je velký třesk, černé díry, antihmota, teorie „t... více
Svet chémie, fyziky, astronómieSvet chémie, fyziky, astronómie1975, kolektiv autorů

Voľné pokračovanie encyklopedickej kníhy Príroda - Zem, rastliny, živočíchy. Svet chémie, fyziky, astronómie - toto dielo v neveľkých dvojstranových kapitolách podáva súhrn poznatkov z ďalších odborov prírodných vied. ... více


Cesty chemieCesty chemie2009, Milan Kratochvíl

Kniha není klasickým učebním textem. Je v ní ale něco, co nenajdete v učebnicích. Je daleko spíše pohledem zkušeného fyzikálně-organického chemika na současný stav chemie jako tvůrčí disciplíny. Chemie a věda vůbec slaví... více


O tom, jak pracuje atomO tom, jak pracuje atom1981, Majlen Aronovič Konstantinovskij

Kniha poučnou formou provází děti od atomu k atomovému reaktoru a jak vše v něm probíhá. více


Pohyb molekulPohyb molekul1951, Boris Borisovič Kudrjavcev

Stav dnešních znalostí o molekulární skladbě hmoty a jejích vlastnostech, které se opírají hlavně o myšlenky geniálního následovníka idejí Demokritových a Gassendiho, ruského polyhistora M.V. Lomonosova. Čtenáři je srozu... více


Chemie v testových otázkách a odpovědíchChemie v testových otázkách a odpovědích1997, Svatava Dvořáčková

Předkládaná kniha obsahuje soubor modelových otázek a příkladů z předmětu středoškolské chemie. Tématické části knihy byly voleny tak, aby zahrnuly oblast učiva předmětu chemie požadovanou k přijímacím zkouškám především... více


Cestou k atomuCestou k atomu1951, Boris Ivanovič Stěpanov

Osou Stěpanovových populárních dějin chemie je historie základního atomového zákona, zákona o periodicitě prvků. více