mezinárodní spolupráce

štítky

16 knih


To že byl život? – Z podzemní církve do labyrintu svobody 87% To že byl život? – Z podzemní církve do labyrintu svobody 2018, Tomáš Halík

V autobiografické knize Tomáše Halíka sledujeme autorovo dětství, atmosféru rodinného zázemí a jeho vysokoškolská studia na pražské filozofické fakultě v době pražského jara. Po této zdánlivě příznivé době přichází ostrý... více


Malá dohoda 1919–1938 90% Malá dohoda 1919–1938 2000, Zdeněk Sládek

Publikace je věnovaná dějinám meziválečného středoevropského bloku tvořeného Československem, Jugoslávií a Rumunskem. Autor si klade za cíl vysvětlit příčiny vzniku bloku, rozebírá politickou, hospodářskou a vojenskou sp... více


Pozor, bomby 90% Pozor, bomby 1958, Karel Fabián (p)

Románové vyprávění o skupině českých komunistů, kteří pracovali na sklonku 2. světové války v nacistické továrně na výrobu výbušnin. Společným úsilím českých, francouzských, maďarských i německých vlastenců se podaří zac... více
Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967 20% Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967 2002, Karel Kaplan

Detailně pojatá publikace líčí zaměření, organizaci a výsledky činnosti RVHP v letech 1957-1967. Kromě podrobných zpráv ze zasedání delegátů členských zemí se autor zabývá základními problémy ekonomiky socialistického bl... více


Cesta k Postupimi 80% Cesta k Postupimi 1985, Valentin Berežkov

Kniha zachycuje rozhodující momenty a události (hlavně takové, kterých byl autor sám účastníkem a ty, které měly zvláštní význam pro vzájemné vztahy mezi účastníky protihitlerovské koalice) související obdobím od teherán... více


More Than Culture – Více než kultura: Diverzita v mezinárodní práci s mládeží 100% More Than Culture – Více než kultura: Diverzita v mezinárodní práci s mládeží 2016, Anne Sophie Winkelmann

Jak zacházet s předsudky, stereotypy a diskriminací při mezinárodních setkáních mládeže? Seznamte se s konceptem a metodami vědomé práce s diverzitou! Tato příručka si klade za cíl vysvětlit, co může znamenat vědomá p... více


Československo v RVHP 1949–1956 0% Československo v RVHP 1949–1956 1995, Karel Kaplan

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Tajný výbor a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916-1918 Mafie 0% Tajný výbor a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916-1918 Mafie 1968, Milada Paulová

Podrobné a bohatě dokumentované vylíčení významné části našeho domácího odboje za první světové války a jeho rozvíjející se součinnosti s odbojem jihoslovanským. Je zachycen i vývoj politické koncepce postavení slovanský... více


Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce 0% Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce 2003, Jiří Vykoukal

Málokterý region má za sebou tak bohatou a pohnutou historii nejrůznějších integračních pokusů jako střední Evropa - a současně i jejich neúspěchů. Na základě historické analýzy a srovnání s ostatními regiony se autoři s... více


ČSR a SSSR 1945-1948 0% ČSR a SSSR 1945-1948 1997, Karel Kaplan

Sborník archivních dokumentů, které se týkají formování československé zahraniční politiky od května 1945 až do konce roku 1947. více


Mezinárodní smlouvy v českém právu 0% Mezinárodní smlouvy v českém právu 2009, Petr Mlsna

Podnázev: teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace. více


Francouzi a Němci na cestě ke sblížení 0% Francouzi a Němci na cestě ke sblížení 2013, Lucie Filipová

Kniha Francouzi a Němci na cestě ke sblížení představuje první českou monografii, která přibližuje vývoj francouzsko-německých vztahů v letech 1950-2000 a jež je z velké části založena na původním výzkumu. Lucie Filipová... více


Čína a Nová hodvábna cesta % Čína a Nová hodvábna cesta 2021, Wang Yiwei

Starodávna Hodvábna cesta slúžila celé stáročia ako významná dopravná spojnica siahajúca z Číny až do Európy. Prostredníctvom nej si národy vymieňali medzi sebou nielen vzácny tovar, ale slúžila aj na výmenu ľudí, kultúr... více


Mezinárodní dokumenty pracovního práva a sociálního zabezpečení % Mezinárodní dokumenty pracovního práva a sociálního zabezpečení 1993, Irena Píchová

Sbírka mezinárodních dokumentů pracovního práva, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce. více


Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I.:  Od Mníchova k vojne proti ZSSR % Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I.: Od Mníchova k vojne proti ZSSR 2009, Eduard Nižňanský

Predstavujeme Vám prvý diel (1174 strán) dokumentov bilingválnej edičnej rady Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch. Tento prvý zväzok sa zaoberá obdobím 1938 – 1941 (Od Mníchova k vojne proti ZSSR). Slovens... více


(Ne)dávne hľadanie strednej Európy % (Ne)dávne hľadanie strednej Európy 2020, Gabriel Eštok

Popis knihy není zatím k dispozici. více