slovensko-německé vztahy

štítky

10 knih


Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II.: Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945 % Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II.: Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945 2011, Eduard Nižňanský

Predstavujeme Vám druhý diel dokumentov bilingválnej edičnej rady Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch. Tento zväzok sa zaoberá obdobím 1941 – 1945 (Od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku ... více


Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I.:  Od Mníchova k vojne proti ZSSR % Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I.: Od Mníchova k vojne proti ZSSR 2009, Eduard Nižňanský

Predstavujeme Vám prvý diel (1174 strán) dokumentov bilingválnej edičnej rady Slovensko-nemecké vzťahy 1938 – 1945 v dokumentoch. Tento prvý zväzok sa zaoberá obdobím 1938 – 1941 (Od Mníchova k vojne proti ZSSR). Slovens... více


Tretia ríša a vznik Slovenského štátu 0% Tretia ríša a vznik Slovenského štátu 2008, Michal Schvarc

Produkcia komentovaných prameňov patrí medzi jedny z najdôležitejších úloh každej historiografie. Slovensko je, žiaľ, v porovnaní so susednými štátmi vo všetkých kultúrno-historických ukazovateľoch pozadu. Hoci problemat... více
Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953 0% Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 1953 2004, Milan Olejník

Publikácia približuje osudy karpatských Nemcov na území Slovenska v rokoch 1939 – 1953. více


Tretia ríša a vznik Slovenského štátu: Dokumenty II 0% Tretia ríša a vznik Slovenského štátu: Dokumenty II 2010, Michal Schvarc

Druhý diel edície dokumentov, ktorá zapĺňa medzeru v historickom skúmaní vzniku slovenského štátu. Venuje sa obdobiu od konca októbra 1938 do 9. marca 1939 a popri uvedených dokumentoch tu sú zaradené aj pramene mimo ofi... více


Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945 0% Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945 2019, Igor Baka

Na základe rozsiahleho archívneho výskumu a množstva odbornej domácej a zahraničnej produkcie historik dokumentuje a analyzuje dôležité aspekty účasti slovenskej armády na východnom ťažení proti ZSSR vo svetle nemecko-sl... více


Zaorané masové hroby % Zaorané masové hroby 2022, Géza Dunajszky

Autor knihy Géza Dunajszky není historik. Jako investigativní novinář nabral odvahu a ohlédl se za tabuizovanými tématy, která od roku 1945 zatěžují mírové soužití Slováků a Maďarů, respektivě Čechů – Slováků a Maďarů.... více


Dejiny nemecko-slovenskej diplomacie 1922-1993 % Dejiny nemecko-slovenskej diplomacie 1922-1993 2018, Matthias Dornfeldt

Súbežný názov: Deutsch-slovakische diplomatiegeschichte 1922-1993. více


O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí 0% O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí 2014, Ján Doruľa

V prvej časti práce sa podáva istý prehľadný výpočet prevzatí z nemčiny vo viacerých okruhoch spoločenského a hospodárskeho života ako dôsledok dlhodobého slovensko-nemeckého spolunažívania. Osobitne sa ďalej početnými d... více


Pakt statočných povinností % Pakt statočných povinností 1940, Karol Murgaš

Politická reportáž o historických dňoch 23. - 26. novembra 1940. Reportaz z Berlina o pristúpení Slovenskej republiky k Paktu troch veľmocí, ktorý bol uzatvorený medzi Nemeckom, Talianskom a Japonskom. více