mechanika

štítky

22 knih


Teorie časuTeorie času2016, Tomáš Košumberský

Možná patříš ke „šťastlivcům“, kteří bezmezně věří v neomylnost moderní vědy, a žiješ tudíž s pocitem, že soudobá fyzika úspěšně vyřešila veškeré historické výzvy – skoro vše již bylo objeveno, vesmír máme detailně zmapo... více


Fyzika pro gymnázia - MechanikaFyzika pro gymnázia - Mechanika2011, Miroslava Široká

První z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle ú... více


Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy ISbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I1997, Karel Bartuška

První díl sbírky obsahuje úlohy z mechaniky. Je součástí čtyřdílné publikace, která pokrývá celé středoškolské učivo fyziky. Je proto vhodná pro průběžné studium studentů středních škol i pro přípravu k maturitě a k přij... více
Mechanika tekutinMechanika tekutin1987, Jaromír Noskievič

Učebnice určená posluchačům strojních oborů vysokých škol. Kniha pojednává o základních poznatcích z mechaniky tekutin. více


Modely elektromotorů a parních strojůModely elektromotorů a parních strojů1956, Aleksandr Nikolajevič Abramov

Popis a návod, jak sestavíme modely jednoduchých elektromotorků až po transformátory, jednoválcové a dvouválcové parní stroje, parní turbiny kotle k nim. více


Fyzika – Testy ze středoškolské fyzikyFyzika – Testy ze středoškolské fyziky2004, Miroslava Široká

+ CD ROM Publikace vychází z osvědčené série didaktických testů ze všech oborů středoškolské fyziky, vydaných v dřívějších letech. Je navíc doplněna o úlohy umožňující zopakování a prověření znalostí fyziky ze základní ... více


Zajímavá mechanikaZajímavá mechanika1953, Jakov Isidorovič Perelman

Knížka obsahuje celou řadu zajímavých příkladů na použití základních zákonů mechaniky. Probírá neobvyklé situace, při nichž se projevují mechanické síly a pohyby. Probírá účinky gravitace, volný pád, vrh, pohyb po kružni... více


Mechanika ve fyziceMechanika ve fyzice2001, Jan Novotný

Jde o učebnici teoretické mechaniky zahrnující jak nerelativistickou tak relativistickou část. více


Mechanika. I, Hmotný bod a tuhé tělesoMechanika. I, Hmotný bod a tuhé těleso1995, Antonín Havránek

Učebnice pro studenty MFF UK. Dotisk 200 ks v roce 1998. více


Mechanika I - StatikaMechanika I - Statika1977, Stanislav Salaba

Probírá soustavy těles, sílu, soustavu sil v rovině i v prostoru, těžiště čar, ploch a těles, stabilitu, prutové soustavy, dále jednoduché mechanismy, pasivní odpory, jednoduché mechanismy s pasivními odpory, mechanickou... více


Mechanika - Pružnost a pevnost - Sbírka řešených úlohMechanika - Pružnost a pevnost - Sbírka řešených úloh2006, Oldřich Šámal

Praktické úlohy (vyřešené) z nauky o pružnosti a pevnosti v rozsahu vyučovaném ve 2. ročníku středních průmyslových škol strojnických. více


Technická mechanika - StatikaTechnická mechanika - Statika2016, Oldřich Šámal

Učebnice je určena pro SPŠ strojní a maturitní obory SOU se strojním zaměřením. více


Technická mechanika - KinematikaTechnická mechanika - Kinematika2018, Oldřich Šámal

Učebnice pro studenty středních průmyslových škol strojnických. více


Síla a pohybSíla a pohyb1995, Peter Lafferty

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Konstrukční cvičení - Klikový mechanismusKonstrukční cvičení - Klikový mechanismus1982, Karel Weigner

Publikace je určena pro studující 4. ročníku studijního oboru 23-81-6 strojírenství. více


1