mechanika

štítky

24 knih


Teorie času 16% Teorie času 2016, Tomáš Košumberský

Možná patříš ke „šťastlivcům“, kteří bezmezně věří v neomylnost moderní vědy, a žiješ tudíž s pocitem, že soudobá fyzika úspěšně vyřešila veškeré historické výzvy – skoro vše již bylo objeveno, vesmír máme detailně zmapo... více


Fyzika pro gymnázia - Mechanika 75% Fyzika pro gymnázia - Mechanika 2011, Miroslava Široká

První z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle ú... více


Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I 100% Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I 1997, Karel Bartuška

První díl sbírky obsahuje úlohy z mechaniky. Je součástí čtyřdílné publikace, která pokrývá celé středoškolské učivo fyziky. Je proto vhodná pro průběžné studium studentů středních škol i pro přípravu k maturitě a k přij... více
Mechanika kontinua 100% Mechanika kontinua 2011, Miroslav Brdička

Monografie předkládá soustavu představ a obecných principů, jež jsou společné všem oborům mechaniky kontinua. Kniha pojednává o klasické teorii pružnosti a o proudění dokonalých nebo viskózních tekutin. Předkládá jednot... více


Mechanika tekutin 100% Mechanika tekutin 1987, Jaromír Noskievič

Učebnice určená posluchačům strojních oborů vysokých škol. Kniha pojednává o základních poznatcích z mechaniky tekutin. více


Modely elektromotorů a parních strojů 100% Modely elektromotorů a parních strojů 1956, Aleksandr Nikolajevič Abramov

Popis a návod, jak sestavíme modely jednoduchých elektromotorků až po transformátory, jednoválcové a dvouválcové parní stroje, parní turbiny kotle k nim. více


Mechanika. I, Hmotný bod a tuhé těleso 0% Mechanika. I, Hmotný bod a tuhé těleso 1995, Antonín Havránek

Učebnice pro studenty MFF UK. Dotisk 200 ks v roce 1998. více


Kilokalöria - kilojoule 0% Kilokalöria - kilojoule 1973, kolektiv autorů

Autor- Eugen Žunko a kolektiv Kilokalöria -kilojoule jednotky SI V riešených příkladoch z mechaniky tepelnej techniky a hydrauliky. více


Mechanika I - Statika 0% Mechanika I - Statika 1977, Stanislav Salaba

Probírá soustavy těles, sílu, soustavu sil v rovině i v prostoru, těžiště čar, ploch a těles, stabilitu, prutové soustavy, dále jednoduché mechanismy, pasivní odpory, jednoduché mechanismy s pasivními odpory, mechanickou... více


Kavitace % Kavitace 1969, Jaromír Noskievič

Kniha pojednává o problematice výskytu kavitace. Popisuje kavitační erozi, jak z obecného hlediska, tak i v přímém kontaktu s hydraulickými zařízeními (jako jsou čerpadla a vodní turbíny). V poslední řade obsahuje i kapi... více


Síla a pohyb 0% Síla a pohyb 1995, Peter Lafferty

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Myslenie a stroj 0% Myslenie a stroj 2010, Jozef Kelemen

Ako myslenie ovplyvňovalo a ovplyvňuje našu predstavu o strojoch? Ako naša predstava o strojoch a stroje samy ovplyvňovali a ovplyvňujú naše premýšľanie a našu predstavu o sebe a o svete okolo nás? Kniha predstavuje f... více


Fyzika – Testy ze středoškolské fyziky 0% Fyzika – Testy ze středoškolské fyziky 2004, Miroslava Široká

+ CD ROM Publikace vychází z osvědčené série didaktických testů ze všech oborů středoškolské fyziky, vydaných v dřívějších letech. Je navíc doplněna o úlohy umožňující zopakování a prověření znalostí fyziky ze základní ... více


Konstrukční cvičení - Klikový mechanismus 0% Konstrukční cvičení - Klikový mechanismus 1982, Karel Weigner

Publikace je určena pro studující 4. ročníku studijního oboru 23-81-6 strojírenství. více


Mechanika 2 - Statika % Mechanika 2 - Statika 1965, Róbert Binder

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zajímavá mechanika 0% Zajímavá mechanika 1953, Jakov Isidorovič Perelman

Knížka obsahuje celou řadu zajímavých příkladů na použití základních zákonů mechaniky. Probírá neobvyklé situace, při nichž se projevují mechanické síly a pohyby. Probírá účinky gravitace, volný pád, vrh, pohyb po kružni... více


Fyzika - Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky 0% Fyzika - Sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky 2001, Martin Macháček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mechanika 4 - Dynamika % Mechanika 4 - Dynamika 1967, Róbert Binder

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mechanika ve fyzice 0% Mechanika ve fyzice 2001, Jan Novotný

Jde o učebnici teoretické mechaniky zahrnující jak nerelativistickou tak relativistickou část. více


Strojnictví III - Mechanika 0% Strojnictví III - Mechanika 1955, Jan Wanner

Učebnice mechaniky obsahující statiku bez pasivních odporů, tření a jednoduché stroje, nauku o pružnosti a pevnosti a dynamiku. Určena pro žáky vyšších průmyslových škol různých oborů. více