literární historie, dějiny literatury

štítky

96 knih

Hrdinské báje RímaHrdinské báje Ríma1978, Titus Livius

Za prvého rímskeho cisára Octaviana Augusta, v období tzv. "zlatého veku" rímskej literatúry, zrodilo sa monumentálne dielo Tita Livia o dejinách rímskeho ľudu a štátu, "Knihy od založenia mesta", kto... více


Od romance k románu a zase zpětOd romance k románu a zase zpět2019, Ladislav Nagy

Mezi beletrií a historiografií vede nejasná hranice odnepaměti. Tradiční historický román vychází z premisy, že je coby román realistický, a tudíž že románové ztvárnění historie je realistické – liší se v detailech, nicm... více


Od skepse k nadějiOd skepse k naději2006, Jaroslav Med

Studie a úvahy o české literatuře. Soubor literárněhistorických studií a kritik shrnuje autorovy práce od konce 60. let do současnosti. Zabývá se v nich literárněhistorickou problematikou přelomového období z konce 19... více
Dějiny české literatury II. - Literatura národního obrozeníDějiny české literatury II. - Literatura národního obrození1960, Jan Mukařovský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny české literatury III. - Literatura 2. poloviny 19. stoletíDějiny české literatury III. - Literatura 2. poloviny 19. století1961, Jan Mukařovský

Marxistický výklad, který vychází z podnětů a myšlenek Zd. Nejedlého a J. Fučíka, snaží se "přispět k poznání, jak se literatura svými specifickými prostředky účastnila utváření života naší společnosti, ukázat její ... více


Tropika diskursu: Kulturně kritické esejeTropika diskursu: Kulturně kritické eseje2010, Hayden White

Kniha Tropika diskursu Haydena Whitea, který je znám svým pojetím "metahistorie", jež klade důraz na narativní povahu historického diskursu, patří v humanitních vědách již ke klasickým dílům. Jde svým způsobem ... více


Dějiny korejské klasické literatury. Od nejstarších dob do konce 19. stoletíDějiny korejské klasické literatury. Od nejstarších dob do konce 19. století2011, Vladimír Pucek

Publikace je prvním textem z pera současných literárních vědců Korejské republiky přeloženým z korejštiny do češtiny. Podle slov autorů je určena především širšímu okruhu laických čtenářů se zájmem o problematiku, příp. ... více


Dějiny české literatury I. - Starší česká literaturaDějiny české literatury I. - Starší česká literatura1959, Jan Mukařovský

Dějiny starší české literatury od literatury staroslověnské v období velkomoravském do pobělohorské exulanstkéé literatury a ústní lidové slovesnosti té doby více


Původ a podstata romantismuPůvod a podstata romantismu1966, Ernst Fischer

Široce založená studie rozebírá náboženské, citové a myšlenkové aspekty a historické podmínky, ze kterých vznikl, vyrůstal a v době rozkvětu měšťanské společnosti vrcholil romantismus. Rozborem filosofických a uměleckých... více


Od Dobnera k DobrovskémuOd Dobnera k Dobrovskému1975, Bedřich Slavík

Široce koncipovaná monografie usiluje o zachycení mnohostranného obrazu osvícenství, působícího v hospodářské, politické i vědecké sféře. Objasňuje osvícenské zapasy o nové myšlení, postoj osvícenců k světu, minulosti as... více


Obrazy života v české literatuřeObrazy života v české literatuře2020, Václav Vaněk

Kniha je výborem z autorových textů z posledního desetiletí, které se zabývají českou literaturou 19. a počátku 20. století. Pokouší se obhlédnout, popsat a klasifikovat některé oblasti, jež dosud zůstávaly stranou pozo... více


Srdečné pozdravy ze země na Nilu Korespondence starých EgypťanůSrdečné pozdravy ze země na Nilu Korespondence starých Egypťanů2012, Renata Landgráfová

Komentované překlady mladých českých egyptoložek – texty staroegyptských dopisů z různých částí Egypta a z různých období egyptské historie. více


Beletristická literatura staroegyptskáBeletristická literatura staroegyptská1923, František Lexa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Postgenerace: Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. stoletíPostgenerace: Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století2010, Miroslav Balaštík

Nečekaně rychlý pád komunismu v roce 1989 přinesl záplavu knih autorů nejrůznějších generací a poetik a téměř v jediném okamžiku propojil literaturu exilovou, samizdatovou a oficiální. „Obnovení chaosu", jak toto ob... více


Dějiny české literatury IV. - Literatura od konce 19. století do roku 1945Dějiny české literatury IV. - Literatura od konce 19. století do roku 19451995, Miroslav Červenka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


3