pomocné vědy historické

štítky

17 knih

Česká středověká paleografieČeská středověká paleografie2008, Hana Pátková

Paleografie je věda, která se zabývá dějinami písma, tato práce je věnována vývoji středověkého latinského písma do konce středověku zhruba do přelomu 15. a 16. století. více


Dějiny obyvatelstva českých zemíDějiny obyvatelstva českých zemí1996, Eduard Maur

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Učebnice čtení starých textůUčebnice čtení starých textů2014, kolektiv autorů

Cílem učebnice je podat pomocnou ruku adeptům rodopisného bádání, kteří došli k závěru, že bez dovednosti čtení starých textů není možno odhalovat tajemství ukrytá v písemnostech z dob před druhou polovinou 19. století. ... více
Klíč k novověké paleografiiKlíč k novověké paleografii2004, Ivana Ebelová

Ukázky v písemných pramenech nejfrekventovanějších tvarů jednotlivých písmen české a německé novogotické kurzivy od počátku 16. do počátku 20. století. více


Heraldika v souvislostechHeraldika v souvislostech2013, Henry Camillo Pohanka

Kniha se na pozadí historických, odborných, výtvarných a jinak věcných skutečností pokouší vyjít vstříc faktu, že evropská heraldika představuje fenomenální, nadčasový, jednotný a kontinuálně se vyvíjející celek, jehož n... více


Scriptura latina librariaScriptura latina libraria2008, Peter Olexák

Úvod do paleografie a bohaté ukážky vývoja latinského písma v stredoveku. více


Pečate miest a obcí na Slovensku : I. zväzok A-MPečate miest a obcí na Slovensku : I. zväzok A-M2008, Jozef Novák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pečate miest a obcí na Slovensku : II. zväzok N-ŽPečate miest a obcí na Slovensku : II. zväzok N-Ž2008, Jozef Novák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovieni a Jozef II.Slovieni a Jozef II.2020, Vladimír Laubert

Kniha obsahuje aj kompletný text návodu na meranie pozemkov z pera cisára Jozefa II. Ide o úplne prvé vydanie v slovenčine. Cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil už dobre známu Sta... více


KodikológiaKodikológia2007, Peter Olexák

Dielo P. Olexáka má slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov. Vzniklo komparáciou prác svetových kodikologických autorít a je dielom, ktoré konečne vyplňuje prázdne miesto v oblasti tejto vednej disciplíny nielen na Slove... více


Lexikon současných českých historikůLexikon současných českých historiků1999, Petr Vorel

Lexikon současných českých historiků obsahuje abecedně uspořádaná hesla bio/bibliografického charakteru a zpřístupňuje obtížně dostupné informace o pracovnících z oboru historie a příbuzných věd. více


Heraldický katechizmusHeraldický katechizmus2012, Ladislav Vrteľ

Heraldický katechizmus, "čiže základy heraldiky v otázkach a odpovediach, zoradených do trinástich lekcií a pre väčšiu názornosť doplnených o premnohé vyobrazenia". Základy heraldiky, samostatnej pomoci vedy h... více


Osem storočí slovenskej heraldikyOsem storočí slovenskej heraldiky2017, Ladislav Vrteľ

Knižné dielo popredného slovenského špecialistu na heraldiku prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldickej tvorby na Slovensku od prvopočiatkov heraldickej symboliky až po súčasnosť. Venuje sa heraldike štátnej, rodove... více


Písmo našich listin a listů od 12. do 20. stoletíPísmo našich listin a listů od 12. do 20. století1976, Karel Beránek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Česká beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenůČeská beseda o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů2000, Hana Pátková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1