literární historie, dějiny literatury

štítky

96 knih

Přehledné dějiny české literatury 1945–1989Přehledné dějiny české literatury 1945–19892012, Pavel Janoušek

říručka vykresluje proměny české literatury v druhé polovině 20. století, v desetiletích, kdy její osudy výrazně spoluurčovaly komunistická utopie, pragmatická snaha režimu mocensky ovládnout všechny roviny veřejného a s... více


Svět literatury ISvět literatury I1969, Felix Vodička

Napsal autorský kolektiv za vedení Felixe Vodičky (2. vydání). Jedna z nejlepších učebnic literatury pro středoškoláky je současně i vhodnou příručkou pro širokou veřejnost. více


Průvodce po dějinách české literaturyPrůvodce po dějinách české literatury1976, Josef Hrabák

Encyklopedické dílo sleduje českou literární tvorbu od nejstarších dob až do r. 1946 v souvislosti s politickým a sociálním životem. Zaměřuje se především na zjevy klíčového významu, přičemž se je snaží přiblížit i čtená... více
Karel ČapekKarel Čapek1978, František Buriánek

Monografie přináší dosud nejobsáhlejší informace o životě a tvorbě našeho nejpřekládanějšího spisovatele. Všímá si geneze Čapkovy osobnosti, sleduje v chronologickém vývoji i v celé rozmanitosti jeho literární dílo a po... více


Stručné dějiny anglické literaturyStručné dějiny anglické literatury1997, Robert Barnard

Zajímavý pohled na nejdůležitější spisovatele a základní díla jednotlivých období britských dějin od doby Chaucerovy až po současnost a zároveň detailní průřez poválečnou prozaickou, básnickou i dramatickou tvorbou angli... více


MetahistorieMetahistorie2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


Toulky českou minulostí 15Toulky českou minulostí 152019, Zdeněk Volný

Nový, už 15. díl Toulek českou minulostí se plně věnuje historii české literatury v jejím „zlatém věku“, v 19. a na počátku 20. století. Mapuje její vývoj od vzniku první silné tvůrčí generace, která se už mohla opřít o ... více


Česká literatura ve zkratce. Období od 9. století po konec 20. stoletíČeská literatura ve zkratce. Období od 9. století po konec 20. století2013, Bohumil Svozil

Tato knížka přináší v jednom svazku první dva díly čtyřdílného cyklu příruček, věnovaného české literatuře od jejího prvopočátku až po nedávnou současnost a určeného jak středoškolským studentům, tak širší veřejnosti. Př... více


Cesta Pražským kruhemCesta Pražským kruhem2009, Dan Hrubý

"Žijeme v přesvědčení, že historii města utvářejí domy, kostely nebo paláce, a tak donekonečna popisujeme jejich nádherné klenby, fresky, které zdobí podivuhodné interiéry, zvlněné štíty střech a každý záhyb na stář... více


Próza z doby Karla IV.Próza z doby Karla IV.1948, Jan Vilikovský

Výbor výpravných próz z doby Karla IV. a Václava IV. uspořádaný Janem Vilikovským. Obsahuje: Adam a Eva, Život Josefa Egyptského, Aseneth, Život Krista Pána, Život svatých otců: Svatý Simeon, Pasionál, Vlastní životopis ... více


Literárna rukoväťLiterárna rukoväť1988, Jozef Minárik

Pomôcka pre maturantov, kolektív autorov. více


Dějiny římské literaturyDějiny římské literatury2003, Gian Biagio Conte

Komplexní přehled dějin římské literatury z pera G. B. Conta, profesora univerzity v Pise, renomovaného klasického filologa a předního znalce římské literatury, je doplněn chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií... více


Svět klasické arabské literaturySvět klasické arabské literatury1995, Jaroslav Oliverius

V této populárně-naučné knize, první svého druhu v českém jazyce, podává Jaroslav Oliverius soustavný výklad o vzniku a vývojových proměnách klasické arabské literatury. Sleduje ji od prvních dochovaných kasíd básníků př... více


Grafy, mapy, stromyGrafy, mapy, stromy2014, Franco Moretti

Abstraktní modely literární historie. Tato kniha si klade za cíl přiblížit literární historii ostatním humanitním vědám pomocí nástrojů vyvinutých původně pro jiné oblasti výzkumu: kvantitativních grafů, zeměpisných map... více


Lautréamont a SadeLautréamont a Sade2008, Maurice Blanchot

Maurice Blanchot se vždy distancoval od hlavních myšlenkových proudů své doby, surrealismu a existencialismu, později i od fenomenologie Martina Heideggera. Dvě studie, které tvoří tuto knihu, se zabývají druhdy opomíjen... více


2