listář

štítky

8 knih


Milostný listář 76% Milostný listář 1986, Jaroslav Hašek

Výbor z milostné korespondence českých spisovatelů 19. a 20. století počínaje K. H. Máchou a konče Jiřím Ortenem, doplněný reprodukcemi předních českých malířů tohoto období. 1. vydání neprodejná členská prémie více


Listář 83% Listář 2013, Michail Šiškin

Milostný román v dopisech. Dialog dvou lidí, kteří se nikdy nepotkali. V závěru románu Listář promlouvá k umírajícímu a blouznícímu hrdinovi Voloděnkovi jeho halucinace, skrze niž zcela zřetelně prosvítá obraz autora.... více


Listář 80% Listář 2014, Dušan Karpatský

Překladatel a literární historik Dušan Karpatský ve svém obsáhlém Listáři navazuje na tradice epistolární literatury a výběrem dopisů, jež mu během jeho bezmála šedesátileté literární činnosti napsali jeho kolegové, přát... více
Český listář 100% Český listář 1949, Bedřich Václavek

Poslední vědní práce autorova, podávající edici listů od doby předhusitské do počátku 20. století. Ukazuje tak na listy, jež mají význam jako výtvory literární a výborem i úvodem připravuje vlastně dějiny českého listu j... více


Listář 1 0% Listář 1 2010, Josef Palivec

Kniha shrnuje tři osobně nejvýznamnější a literárně nejhodnotnější soubory dopisů básníka a esejisty Josefa Palivce: rozsáhlou vzájemnou korespondenci mezi autorem a jeho ženou Helenou, sestrou bratří Čapků, vzájemnou ko... více


Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část 2, Od r. 1450-1526 0% Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část 2, Od r. 1450-1526 1905, Josef Strnad

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část 1, Od r. 1300-1450 0% Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad. Část 1, Od r. 1300-1450 1891, Josef Strnad

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Listář 2 0% Listář 2 2020, Josef Palivec

Po 28 letech se svazkem LISTÁŘ 2 završuje vydávaní čtyřsvazkového díla JOSEFA PALIVCE (1885-1975), básníka, esejisty, prozaika, překladatele, diplomata, švagra bratří Čapků, ale především úžasného, jedinečného, optimisti... více