komunikace (verbální), dorozumívání

štítek, 172 knih


Puberťáci a adolescentiPuberťáci a adolescenti2010, M. Car-Gregg

Průvodce výchovou dospívajících. Puberta i adolescence jsou krásnými a důležitými úseky života. Často s sebou ale nesou i bolest, rozčarování a zmatek; dospívající vidí své rodiče kritickýma očima a rodiče se podobně dív... více


Jak spolu komunikujemeJak spolu komunikujeme2005, F. Schulz von Thun

Co ve skutečnosti ukazuje a co naopak skrývá každé naše sdělení? Co nám pomáhá účinně se navzájem dorozumět a na čem naše sdílení a porozumění vázne? Uvědomujeme si, že skoro každé sdělení vyjadřuje nejen poskytovanou in... více


100 chyb při péči o lidi s demencí100 chyb při péči o lidi s demencí2017, J. König

Je důležité, aby se pečující o osoby s demencí starali tak, že se jejich klienti budou cítit dobře. To se však podaří pouze tehdy, budou-li pracovníci stále znovu zkoumat a zlepšovat svůj postoj, ošetřovatelské kompetenc... více


Jak rychle porozumět druhýmJak rychle porozumět druhým2018, P. D. Tieger

Nejspíš každý si někdy přál vidět ostatním do hlavy — zjistit, co si myslí, na čem komu záleží, co kdo má rád a co naopak nesnáší. S takovým rentgenovým viděním bychom věděli, jak k druhým lidem nejlépe přistupovat, jak ... více


Dětská řeč a komunikaceDětská řeč a komunikace2011, J. Průcha

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více n... více


Komunikačně náročné situace v policejní praxiKomunikačně náročné situace v policejní praxi2005, I. Matoušková

Jednání s agresivními jedinci či skupinami, s drogově závislými osobami, osobami se sebevražednými úsmysly, s oběťmi i pachateli trestných činů, řešení konfliktů mezi občany, sdělování tragických zpráv, vyjednávání s pac... více


Hranice a dospívajícíHranice a dospívající2009, J. S. Townsend

Každý člověk musí projít obdobím dospívání. I ti nejváženější dospělí nejspíš tehdy přiváděli své rodiče k šílenství. Dělali strašné chyby a nejevili známky toho, že by z nich něco mohlo být. A přesto .... více však najd... více


Rozhovory o hranicíchRozhovory o hranicích2005, H. Cloud

Lidé, kteří jsou zraněni, volí jednu z následujících možností. Buď konfrontují druhého, mluví o tom, co se stalo, on se omluví, oni odpustí, znovu se otevřou a slepě důvěřují. Nebo se bojí znovu otevřít, a tak se jakémuk... více


Zachraňte své manželstvíZachraňte své manželství2004, L. Parrott

Jak předcházet zbytečným krizím. Cílem práce, kterou napsali přední manželští poradci, je vysvobodit manželství od nerealistických očekávání a falešných domněnek. Když se manželé od těchto mýtů oprostí, mohou se zabyd... více


Jak si hraje obr s blechouJak si hraje obr s blechou2014, L. Horová

Hry a aktivity pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškolních dětí. Množství nápadů a aktivit pro hravé rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí. Soubor říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových her a improvizací děte... více


Jak efektivně zvládat hádky v každé situaciJak efektivně zvládat hádky v každé situaci2012, J. Herring

Umění přesvědčit ostatní, ovlivnit je a získat na svou stranu - v dnešní době zcela zásadní vlastnost pro dosažení úspěchu v osobním i profesním životě. Mnozí z nás stále vnímají spory a diskuze jako záležitost, které je... více


Rétorika a prezentaceRétorika a prezentace2008, E. Hierhold

Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produ... více


Elfí rodinaElfí rodina2014, L. Finwen

aneb, Vše, co jsem vám vždycky chtěla povědět o rodinném životě, ale bála jsem se zeptat, zda na to máte náladu. Několik zamyšlení o empatických vztazích pro všechny bez rozdílu přesvědčení a zájmů, ale pro milovníky ... více


Od jazyka ke komunikaciOd jazyka ke komunikaci1999, K. Šebesta

Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. více


Emocionální nezpůsobilostEmocionální nezpůsobilost2003, B. C. Collins

Psychologická příručka o emocionálně nezpůsobilých partnerech, se kterými se jen obtížně navazují trvalejší vztahy. Autorka, americká psycholožka, popisuje jednotlivé typy emocionálně nezpůsobilých partnerů, rizika a v... více


1 2 3 4 5 6 >