kauzalita

štítky

4 knih


Etika 82% Etika 2001, Baruch de Spinoza

Stěžejní dílo Barucha Spinozy, v němž je prostřednictvím geometrické formy podána jeho vlastní filosofická pozice. Z ní Spinoza znovu promýšlí ústřední motivy karteziánské filosofie (substance, atribut, modus, res cogita... více


Evoluce svým vlastním tvůrcem: Od velkého třesku ke globální civilizaci 89% Evoluce svým vlastním tvůrcem: Od velkého třesku ke globální civilizaci 2013, Miroslav Veverka

Kniha Miroslava Veverky představuje co do šířky a hloubky zcela ojedinělou syntézu současného stavu vědeckého poznání, a to jak v oblasti přírodovědy, tak i humanitních věd. Autorovým východiskem je teorie evolučních vrs... více


Kauzalita v buddhistickém myšlení 100% Kauzalita v buddhistickém myšlení 2020, Jiří Holba

V buddhistickém myšlení měla kauzalita vždy mimořádně důležitý soteriologický význam. S velmi specifickým a sofistikovaným konceptem kauzality přišel indický buddhistický mnich Nágárdžuna (asi 2. - 3. stol. n. l.), jeden... více
Aspekty vysvětlení - hledání explanačních znalostí 0% Aspekty vysvětlení - hledání explanačních znalostí 2009, Zdeňka Jastrzembská

Publikace je dělena do částí: Kouzlo explikace, Hledání vysvětlení, Vysvětlení dobrá a lepší, Hodnota vysvětlení. Cílem je prozkoumat epistemologické aspekty vysvětlení a pokusit se odpovědět... více