islámské země

štítky

39 knih


Arabský svet - iná planéta? 75% Arabský svet - iná planéta? 2009, Emíre Khidayer

Aký je arabský svet naozaj? Ako to tam vyzerá? Aké sú vzťahy medzi mužmi a ženami? Musí byť každý Arab moslimom? Je vôbec možné naučiť sa po arabsky? Má každý Arab štyri ženy? Sú všetci moslimovia náboženskí fanatici? ... více


Život po arabsky 83% Život po arabsky 2010, Emíre Khidayer

Mozaika arabského sveta Všetko, čo ste chceli vedieť o Oriente „Pochádzam zo zmiešaného manželstva. Môj otec bol iracký študent, ktorý dostal československé štipendium. Aj keď mi bolo ľúto, že sa manželstvo rodičov roz... více


Ária 72% Ária 2021, Nazanine Hozar

Výjimečný příběh dívky, která se ocitla ve víru íránské revoluce Teherán, 1953. Mladý řidič Behrúz najde v postranní uličce sotva narozenou holčičku. Rozhodne se ji adoptovat a dá jí jméno Ária – a tím navždy ovlivní sv... více
Dějiny Blízkého východu 93% Dějiny Blízkého východu 1997, Bernard Lewis

Kniha nás provází dva tisíce let starou historií Blízkého východu od počátku křesťanství, přes zrod a vzestup islámu až do roku 2000. více


Dějiny Íránu 94% Dějiny Íránu 2009, Michael Axworthy

Přehledně uspořádaná kniha informuje o zakladateli zoroastrovského náboženství, o mocné říši Achajmenovců, kterou si podrobil Alexandr Makedonský, líčí boje Parthů a Sásánovců s Římany, sleduje dobytí Íránu Araby a přích... více


Arabské jaro 83% Arabské jaro 2015, Miloš Mendel

Eufemistický výraz „arabské jaro“ se stal všeobecně užívaným klišé pro politický a ideologický vývoj v zemích Blízkého východu a severní Afriky od ledna 2011. Jaký proces se tehdy začal v některých oblastech odvíjet? Aut... více


Dějiny Egypta 96% Dějiny Egypta 2009, Ladislav Bareš

Dějiny Egypta zdaleka nejsou jenom sfingy a pyramidy. Jeho historie po zániku úchvatných starověkých říší je neméně zajímavá a vzrušující, o čemž nás přesvědčí i kniha významných českých odborníků - egyptologů a arabistů... více


Saúdská Arábie: Meč a slovo 79% Saúdská Arábie: Meč a slovo 2019, Ina Tin

Zákazy vycestování, rozsudky smrti za odpadlictví od víry, vysoké tresty za nesouhlas s politikou královské rodiny, všudypřítomná diskriminace žen na základě náboženství i rodových zvyklostí, špehování občanů (což má v p... více


Svět islámu 83% Svět islámu 2006, Felix Tauer

Druhé vydání souhrnné práce význačného českého orientalisty Felixe Tauera (1893–1981), který mezi širší čtenářskou obcí proslul především svým skvělým překladem monumentálních „Knih tisíce a jedné noci“. Výsledky svéh... více


Dějiny Afghánistánu 89% Dějiny Afghánistánu 2006, Jan Marek

Dějiny Afghánistánu podrobně mapují pohnutou historii malé, chudé a v Evropě téměř neznámé země se starobylou kulturou, ukryté ve vysokých horách Hindúkuše a dalších pohoří na pomezí jižní a západní Asie. Jsou to dějiny ... více


Dějiny Iráku 92% Dějiny Iráku 2013, Eduard Gombár

Irák, jehož jádro tvoří neobyčejně úrodná oblast mezi řekami Eufratem a Tigridem, nazvaná ve starověku Mezopotámie, je jednou z nejstarších kulturních zemí světa, zvanou dokonce kolébka lidstva. Irák je zároveň strategic... více


Dějiny Libye 89% Dějiny Libye 2015, Eduard Gombár

Libye je relativně nový stát, jehož území bylo po tisíciletí dobýváno, kolonizováno a spravováno cizinci. Moderní dějiny byly charakterizovány vládou osmanských Turků a italskou kolonizací. V roce 1951 získala země nezáv... více


Moderní dějiny islámských zemí 96% Moderní dějiny islámských zemí 1999, Eduard Gombár

Kniha mapuje moderní dějiny islámských zemí od porážky Osmanské říše u Vídně v roce1683 až po první světovou válku. Seznamuje například s východní otázkou za napoleónských válek, s osmansko-egyptskými konflikty v první p... více


Dějiny Turecka 88% Dějiny Turecka 2010, Christoph K. Neumann

Kniha zahrnuje období od utváření prvních panství Turků ve Střední Asii až k bezprostřední současnosti Turecké republiky, významné středomořské země. Výklad je koncipován jako dějiny společnosti a vedle základního nárysu... více


Islám: Víra, kultura, dějiny 73% Islám: Víra, kultura, dějiny 2004, Paul Lunde

Islám je druhé největší a nejrychleji se rozvíjející světové náboženství, a také nejčastěji špatně chápané. Kniha nabízí uvedení do této myšlenkově bohaté víry. Sleduje vývoj islámu na Středním východě od 7. stol. a jeho... více


Dějiny Střední Asie 97% Dějiny Střední Asie 2007, Jean-Paul Roux

Střední Asie se nacházela a nachází na periférii velkých civilizací. Proto byla po dlouhá léta chápána jako vedlejší součást „klasických“ dějin a její historiografie byla jen jakýmsi přívažkem na okraji výkladů a rozborů... více


Evropa a Islám 83% Evropa a Islám 2004, Franco Cardini

Ve dvanácti faktograficky nabitých kapitolách autor analyzuje vzájemné vztahy křesťanské Evropy a islámského světa. Sleduje je od vzniku islámu až po současnost, přičemž největší důraz klade na období středověku. Jakkoli... více


Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady 72% Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady 2013, Ondřej Beránek

Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkéh... více


Dějiny Afghánistánu 96% Dějiny Afghánistánu 2010, Willem Vogelsang

V šedesátých a sedmdesátých letech byl Afghánistán v médiích představován jako romantická země civilizací nezkažených nomádů a ráj hašiše pro šířící se komunitu hnutí hippies; v osmdesátých letech to byla země, kde se st... více


Dějiny arabského světa: Od 7. století po současnost 92% Dějiny arabského světa: Od 7. století po současnost 2010, Albert Hourani

Kniha zachycuje historii arabsky mluvících zemí severní Afriky, Španělska a Blízkého východu od příchodu islámu v 7. století až po polovinu osmdesátých let století dvacátého. Kromě politického a ekonomického vývoje se au... více