hydrologie

štítky

18 knih


Voda v České republice 95% Voda v České republice 2006, kolektiv autorů

Tato kniha je o vodě - tedy o mediu, které denně používáme jako samozřejmost. Opravdový význam si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, anebo když nám voda zaplaví majetek. Ani poté obvykle neuvažujeme ... více


Jeskyňářství v teorii a praxi 100% Jeskyňářství v teorii a praxi 1988, Pavel Bosák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dobrodružství kapky rosy 80% Dobrodružství kapky rosy 2008, Jan Kratochvíl

Dobrodružství kapky rosy ukazuje dětem básnickou formou jak voda prochází během roku všemi svými skupenstvími. Příběh je doprovázen laskavými a pro děti srozumitelnými obrázky. Tato knížka je příkladem toho, jak je dětem... více
Průvodce do moravských jeskyň - Díl 1. (Půnkva, Macocha, Sloup, Holštýn, Ostrov, Vilimovice a na Harbechu) 80% Průvodce do moravských jeskyň - Díl 1. (Půnkva, Macocha, Sloup, Holštýn, Ostrov, Vilimovice a na Harbechu) 1900, Martin Kříž

Dílo popisuje severní část Moravského krasu včetně všech tehdy známých jeskyní. Součástí jsou dále obecné kapitoly o geologii, hydrologii, archeologii a dalších vědních disciplínách. více


Slovensko: Príroda 100% Slovensko: Príroda 1972, kolektiv autorů

Druhý zväzok vlastivedného diela Slovensko zhŕňa všetky základné poznatky o prírodnom prostredí Slovenska. Začína sa geológiou — históriou vzniku zemskej kôry, vymedzením a vývinom Západných Karpát, členením a charakteri... více


Průvodce do moravských jeskyň - Díl 2. (Jedovnice, Rudice, Josefov, Babice, Křtiny - Údolí hádecké, Hostěnice, Mokrá, Líšeň a Brno) 60% Průvodce do moravských jeskyň - Díl 2. (Jedovnice, Rudice, Josefov, Babice, Křtiny - Údolí hádecké, Hostěnice, Mokrá, Líšeň a Brno) 1902, Martin Kříž

Dílo popisuje střední a jižní část Moravského krasu včetně všech tehdy známých jeskyní. Součástí jsou dále obecné kapitoly o geologii, hydrologii, archeologii a dalších vědních disciplínách. více


Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska 100% Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska 2010, Stanislav Štefáček

Publikace přináší přehled o 1 500 vodních plochách ze všech krajů a koutů naší země, dalších na 3 000 ploch je zmíněno v jejich rámci a v rejstříku, a to od nejmenších šumavských karových jezírek až po obrovité údolní ná... více


Porušení sypaných hrází v důsledku přelití 0% Porušení sypaných hrází v důsledku přelití 2002, Jan Jandora

Studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. více


Úvod do rizikové analýzy přehrad 0% Úvod do rizikové analýzy přehrad 2008, Jaromír Říha

Úvod do rizikové analýzy přehrad Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně sešit 11. Žádné technické dílo, tedy ani přehrada, nemůže být absolutně bezpečné. Vždy existuje určité, byť velmi malé, riziko jejich ... více


Vody uzdravujúce a osviežujúce 0% Vody uzdravujúce a osviežujúce 1979, Augustín Rebro

balneologie - minerální a termální prameny na Slovensku v historii a současnosti. více


Klimatologie a hydrogeografie pro učitele 0% Klimatologie a hydrogeografie pro učitele 2014, Aleš Ruda

Kniha přináší rámcové informace věnující se tématům podnebí a vody v krajině. Ačkoliv je publikace obsáhlá, snaží se víceméně popsat a zdůvodnit některé zákonitosti týkající se podnebí, počasí a výskytu vody v krajině. K... více


Jakost vody v povrchových vodních tocích a její matematické modelování 0% Jakost vody v povrchových vodních tocích a její matematické modelování 2002, Jaromír Říha

Publikace odborně rozebírá jakost vody v povrchových tocích a její matematické modelování. Je vhodná pro odborníky a studenty oboru Hydrologie. Z obsahu: Projekt péče o jakost vody, Data o jakosti povrchové vody, Matemat... více


Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů 0% Matematické modelování hydrodynamických a disperzních jevů 1997, Jaromír Říha

Učebnice vysokých škol - disperzní jevy, hydrodynamické jevy, matematické modelování. více


Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 0% Návrh obecné metodiky pro sestavování matematických modelů kvality vody v síti vodních toků 2001, Jaromír Říha

Sborník přednášek ze semináře konaného dne 13. prosince 2001. více


Člověk a příroda. Voda 0% Člověk a příroda. Voda 2005, Christel Bergstedt

Tato nová řada je určena pro odborné vyučování nejen přírodovědných předmětů na II. stupni ZŠ a víceletých gymnáziích, poskytuje podporu učitelům a učitelkám a přináší do vyučování komplex přírodovědných témat se zřetele... více


Největší řeky světa % Největší řeky světa 2015, Ilona Pechová

Které řeky patří mezi největší na Zemi? Čím se od sebe liší a co mají společného? Jaká tajemství skrývají? V přehledu nesmí chybět Amazonka, Volha nebo Kongo, ale poznáte i další řeky, jejich charakteristiku, faunu i fló... více


Svět vody % Svět vody 2016, Gabriela Strašilová

Voda je nejdůležitější složkou planety Země. Má sice schopnost nepřetržitě se obnovovat koloběhem, ale fosilní voda patří mezi zdroje neobnovitelné. Všechny zdroje vody jsou vzácné. Najdete zde informace nejen o koloběhu... více


15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku % 15 rokov vodného hospodárstva na Slovensku 1960, Juraj Furdík

Obsah: Význam hospodárenia s vodou, Vývoj organizácie vodného hospodárstva, Vodohospodárske činnosti a ich organizácia, Štátny vodohospodársky plán, Hydrológia vo vodnom hospodárstve, Výskum vo vodnom hospodárstve, Proje... více