vodní toky

štítky

14 knih


Mže / Berounka: Putování po řekáchMže / Berounka: Putování po řekách2010, Zdeněk Šmíd

Známý spisovatel Zdeněk Šmíd nás provází po dvou řekách – Mži a Berounce –, které jsou vlastně řekou jedinou. Po předchozích literárních putováních autora kolem jihočeských řek (v nakladatelství Paseka vyšly knihy Otava ... více


Zmizelá VltavaZmizelá Vltava2002, Jan Čáka

Nové vydání knihy, jež nabízí obraz nejkrášnější české řeky mezi Týnem nad Vltavou a Štěchovicemi před výstavbou kaskády přehrad a současně vzdává hold i rázovitým lidem, kteří zde sídlili po generace: mlynářům, převozní... více


Legenda o řeceLegenda o řece1960, Anatolij Vasiljevič Kuzněcov

Proti budovatelum nové Sibíře a přemožitelum divokých sibiřských řek staví Kuzněcov protekční děti ženoucí se za snadnou kariérou... více
Voda v České republiceVoda v České republice2006, kolektiv autorů

Tato kniha je o vodě - tedy o mediu, které denně používáme jako samozřejmost. Opravdový význam si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, anebo když nám voda zaplaví majetek. Ani poté obvykle neuvažujeme ... více


Mlýny na Strenickém potoceMlýny na Strenickém potoce2017, Václav Šolc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mlýny na KleniciMlýny na Klenici2014, Václav Šolc

Publikace dává nahlédnout do života společnosti mlynářů, ale i ostatních obyvatel v kraji kolem Klenice. Na technickém vybavení mlýnů je zdokumentován vývoj techniky, jsou zde zachyceny i změny krajiny, ke kterým došlo v... více


Soutoky řek na území Čech, Moravy a SlezskaSoutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska2006, Vít Ryšánek

Publikace obsahuje více než padesát soutoků našich největších či nejznámějších řek. Popis každého soutoku tvoří krátký samostatný text, který obsahuje návod pro zájemce, který by chtěl soutok vidět ze špičky mezi oběma t... více


Mlýny na KněžmostceMlýny na Kněžmostce2020, Václav Šolc

Víte, kde pramení Kněžmostka? Chcete se něco dozvědět o dnes vypuštěných rybnících přeměněných na pole? Nebo o životě mlynářů a mlýnech v povodí Kněžmostky? Pak je kniha Mlýny na Kněžmostce určena právě vám. Kněžmostka v... více


Vodní dílo OrlíkVodní dílo Orlík1962, František Přikryl

Knížka seznamuje s historií vzniku a výstavby vodního díla Orlíku, s památkami v okolí, s možnostmi želez. a autobusového spojení i s výhledovým rozvojem. více


Vodní cesty světaVodní cesty světa1997, Jaroslav Kubec

2. vydání Země bývá právem nazývána modrou planetou, neboť více než dvě třetiny jejího povrchu zabírají moře a oceány. I samotné pevniny jsou pokryty mozaikou vnitrozemských jezer a protkány vodními toky. Jsou trasami... více


Vodopis starého SlovenskaVodopis starého Slovenska1932, Vladimír Šmilauer

První ucelené zpracování vodních toků, pozornost jazykovědců se soustředila na významné toky (Váh, Dunaj, Morava, Hron ...), které jsou jednoznačným důkazem toho, že jde o předslovanské názvy. Mnohé další názvy potoků js... více


ZrcadleníZrcadlení2002, Josef Rodr

...aneb co nás napadlo nad řekami, potoky, studnami a struhami krkonošskými. Josef Rodr představuje Krkonoše skrz zrcadlo hladin jeho potoků, říček a řek. Na mnohé toky se dnes už pozapomnělo. Jednotlivé kapitoly &quo... více


Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních tokůOchrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků2020, Tomáš Just

Metodika pro revitalizaci, dílčí vodohospodářská opatření a podporu renaturačních procesů vodních toků více


Mlýny na Bělském potoceMlýny na Bělském potoce2022, Václav Šolc

Kniha Mlýny na Bělském potoce dokumentuje tato vodní díla od 16. století. Předkládá čtenáři historii mlýnů a lidí kolem nich až do doby, kdy jejich úlohu převzaly velké průmyslové mlýny. Výroba mouky ve velkém znamenala ... více