vodní toky

štítky

17 knih


Mže / Berounka: Putování po řekách 95% Mže / Berounka: Putování po řekách 2010, Zdeněk Šmíd

Známý spisovatel Zdeněk Šmíd nás provází po dvou řekách – Mži a Berounce –, které jsou vlastně řekou jedinou. Po předchozích literárních putováních autora kolem jihočeských řek (v nakladatelství Paseka vyšly knihy Otava ... více


Zmizelá Vltava 89% Zmizelá Vltava 2002, Jan Čáka

Nové vydání knihy, jež nabízí obraz nejkrášnější české řeky mezi Týnem nad Vltavou a Štěchovicemi před výstavbou kaskády přehrad a současně vzdává hold i rázovitým lidem, kteří zde sídlili po generace: mlynářům, převozní... více


Legenda o řece 83% Legenda o řece 1960, Anatolij Vasiljevič Kuzněcov

Proti budovatelum nové Sibíře a přemožitelum divokých sibiřských řek staví Kuzněcov protekční děti ženoucí se za snadnou kariérou... více
Voda v České republice 95% Voda v České republice 2006, kolektiv autorů

Tato kniha je o vodě - tedy o mediu, které denně používáme jako samozřejmost. Opravdový význam si uvědomíme až tehdy, když z vodovodního kohoutku neteče, anebo když nám voda zaplaví majetek. Ani poté obvykle neuvažujeme ... více


Mlýny na Strenickém potoce 100% Mlýny na Strenickém potoce 2017, Václav Šolc

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Mlýny na Klenici 80% Mlýny na Klenici 2014, Václav Šolc

Publikace dává nahlédnout do života společnosti mlynářů, ale i ostatních obyvatel v kraji kolem Klenice. Na technickém vybavení mlýnů je zdokumentován vývoj techniky, jsou zde zachyceny i změny krajiny, ke kterým došlo v... více


Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska 100% Soutoky řek na území Čech, Moravy a Slezska 2006, Vít Ryšánek

Publikace obsahuje více než padesát soutoků našich největších či nejznámějších řek. Popis každého soutoku tvoří krátký samostatný text, který obsahuje návod pro zájemce, který by chtěl soutok vidět ze špičky mezi oběma t... více


Mlýny na Kněžmostce 80% Mlýny na Kněžmostce 2020, Václav Šolc

Víte, kde pramení Kněžmostka? Chcete se něco dozvědět o dnes vypuštěných rybnících přeměněných na pole? Nebo o životě mlynářů a mlýnech v povodí Kněžmostky? Pak je kniha Mlýny na Kněžmostce určena právě vám. Kněžmostka v... více


Vodní dílo Orlík 0% Vodní dílo Orlík 1962, František Přikryl

Knížka seznamuje s historií vzniku a výstavby vodního díla Orlíku, s památkami v okolí, s možnostmi želez. a autobusového spojení i s výhledovým rozvojem. více


Zrcadlení 0% Zrcadlení 2002, Josef Rodr

...aneb co nás napadlo nad řekami, potoky, studnami a struhami krkonošskými. Josef Rodr představuje Krkonoše skrz zrcadlo hladin jeho potoků, říček a řek. Na mnohé toky se dnes už pozapomnělo. Jednotlivé kapitoly "Zrc... více


Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků % Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků 2020, Tomáš Just

Metodika pro revitalizaci, dílčí vodohospodářská opatření a podporu renaturačních procesů vodních toků více


Vodní cesty světa 0% Vodní cesty světa 1997, Jaroslav Kubec

2. vydání Země bývá právem nazývána modrou planetou, neboť více než dvě třetiny jejího povrchu zabírají moře a oceány. I samotné pevniny jsou pokryty mozaikou vnitrozemských jezer a protkány vodními toky. Jsou trasami... více


Mlýny na Bělském potoce % Mlýny na Bělském potoce 2022, Václav Šolc

Kniha Mlýny na Bělském potoce dokumentuje tato vodní díla od 16. století. Předkládá čtenáři historii mlýnů a lidí kolem nich až do doby, kdy jejich úlohu převzaly velké průmyslové mlýny. Výroba mouky ve velkém znamenala ... více


Vodopis starého Slovenska 0% Vodopis starého Slovenska 1932, Vladimír Šmilauer

První ucelené zpracování vodních toků, pozornost jazykovědců se soustředila na významné toky (Váh, Dunaj, Morava, Hron ...), které jsou jednoznačným důkazem toho, že jde o předslovanské názvy. Mnohé další názvy potoků js... více


Rybníky Plzeňského kraje 0% Rybníky Plzeňského kraje 2008, Jan Kumpera

Cílem publikace je podat plastický obraz rybničního bohatství Plzeňského kraje s důrazem na kulturní krajinu s jejími přírodními i historickými vazbami. Kniha je určena širšímu okruhu zájemců - rybářům, turistům, milovní... více


Ochranné hráze na vodních tocích 0% Ochranné hráze na vodních tocích 2010, Jaromír Říha

Povodně představují pro země střední Evropy největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a jsou příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají rozsáhlé materiální škody i ztráty na životech obyvatel ... více


Kudy plyne Vltava % Kudy plyne Vltava 2023, Václav Cílek

Kniha představuje zatím nejobsáhlejší přírodovědnou monografii naší národní řeky a nechybí v ní ani kapitoly věnované dějinám. Vltava je lemovaná desítkami významných archeologických lokalit včetně sídel ze starší doby b... více