historické atlasy

štítky

47 knih


Velitel šalupy 86% Velitel šalupy 2017, Patrick O'Brian

První z příběhů, které mnozí považují za největší kdy stvořenou sérii námořních historických románů. Začíná navázáním přátelství mezi kapitánem britského královského válečného námořnictva Jackem Aubreyem a Stephenem Matu... více


Česko: Ottův historický atlas 97% Česko: Ottův historický atlas 2007, Eva Semotanová

Atlas pro školu a rodinu přináší nejnovější poznatky historických výzkumů a srozumitelně je předává širokému okruhu čtenářů. Předkládá geograficko-historické informace od vzniku Země až po současnost, shrnuje politické i... více


Historica 93% Historica 2011, kolektiv autorů

Historica je encyklopedickou učebnicou svetových dejín. Viac ako 1 200 historických máp, všetky vytvorené po prvý raz pre túto knihu, viac ako 300 chronologických tabuliek a viac ako 20 000 historických faktov sprostredk... více
Ottův historický atlas: Praha 91% Ottův historický atlas: Praha 2015, Eva Semotanová

Ottovo nakladatelství ve spolupráci s autorským kolektivem pod vedením profesorky Evy Semotanové přináší unikátní publikaci Ottův historický atlas Praha. Kniha na více než pěti stech stranách předkládá geograficko-histor... více


Akademický atlas českých dějin 100% Akademický atlas českých dějin 2016, Eva Semotanová

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slo... více


Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 72% Atlas římské říše: Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l. 2020, Christophe Badel

Tento atlas přináší zcela nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem je promýšlet, jakým ... více


Historický atlas hub - Obrazy Františka Tyttla 100% Historický atlas hub - Obrazy Františka Tyttla 2008, Jaroslava Nesvadbová

Plzeňský učitel, mykolog a malíř František Tyttl (28. 12. 1857-6. 6. 1943) vytvořil za svůj život úctyhodné dílo: namaloval více než 2500 obrazů 1500 druhů hub a přispěl tak k "velkému třesku" české mykologie v prvních d... více


Atlas dějin USA: Od prvních osadníků po Donalda Trumpa 100% Atlas dějin USA: Od prvních osadníků po Donalda Trumpa 2022, Lauric Henneton

Historický atlas vás s pomocí více než 100 map a infografik provede dějinami Spojených států amerických. Doprovodný text objasňuje, na jakých základech je postavena síla USA, vystihuje identitu amerických obyvatel a char... více


Historický atlas 93% Historický atlas 2011, kolektiv autorů

Podtitul: Od 10 000 let před Kristem po současnost Historický atlas, na jehož sestavení a zpracování se podílely desítky odborníků z mnoha zemí světa, předkládá na stovkách map a plánků vizuální kroniku dějin lidstva.... více


Historický atlas rytířů a hradů 80% Historický atlas rytířů a hradů 2008, Ian Barnes

Velkoformátová kniha vybavená více než 140 kvalitními mapami a ilustracemi odkrývá všechny stránky života spojené s rytíři a hrady. Zabývá se vzdáleným dědictvím rytířství, soustřeďuje se na rytířstvo v jeho vojenské i r... více


Český Krumlov 93% Český Krumlov 2003, Jiří Dvořák

Historický atlas měst České republiky je vydáván v jednosešitových svazcích, zahrnujících základní vývojové tendence města, hlavní srovnávací kartografické prameny, výběrové individuální kartografické prameny a rekonstru... více


Místa, kde se lidé setkávají s bohy 100% Místa, kde se lidé setkávají s bohy 1998, Colin Wilson

V historii každé civilizace, každého náboženství najdeme místa, které mají jedno společné – po celá tisíciletí vyvolávají v lidech, kteří je navštívili, posvátnou úctu. Ať jsou to Lurdy, místo kde se zjevila Panna Marie,... více


Atlas vrcholné kolonizace: Dobývání světa v 19. a 20. století 93% Atlas vrcholné kolonizace: Dobývání světa v 19. a 20. století 2022, Marie-Albane de Suremain

Tento atlas by měl pomoci rozbít vidění světa zděděné z koloniálních dob, které se zapsalo do historické paměti a dodnes ovlivňuje náš pohled na období kolonialismu. Pokouší se oprostit od tradičních představ a nabídnout... více


Atlas první světové války: Pád evropských říší 90% Atlas první světové války: Pád evropských říší 2023, Yves Buffetaut

Tento moderní atlas přibližuje příčiny první světové války, její průběh i důsledky. Vše doplňuje detailně propracovanými mapami, plánky nebo infografikou. Podává ucelený pohled na válku, která zasáhla celý svět. Cílem... více


Atlas pozdní antiky 100% Atlas pozdní antiky 2021, Hervé Inglebert

Historický atlas podává nový pohled na období na pomezí starověku a novověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku a pádu antické civilizace a vzdělanosti. Po roce 1900 se však díky historikům umění zrodi... více


Atlas rané kolonizace 100% Atlas rané kolonizace 2021, Marcel Dorigny

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolon... více


Kolébka plzeňské ZOO 1926 - 1961 70% Kolébka plzeňské ZOO 1926 - 1961 2011, Martin Vobruba

Kniha, jež je průvodcem po plzeňské Zoo v letech 1926-1961. více


Atlas dějin Ruska: Od Ivana III. po Vladimira Putina 100% Atlas dějin Ruska: Od Ivana III. po Vladimira Putina 2022, Marie-Pierre Rey

Nový dějepisný atlas podává přehledný a ucelený pohled na dějiny ruského impéria, vše doplňuje detailně propracovanými mapami, plánky nebo infografikou. Rusko se za několik staletí rozrostlo do velikosti jednoho celého k... více


Kadaň 100% Kadaň 2011, Eva Semotanová

Historický atlas měst České republiky je vydáván v jednosešitových svazcích, zahrnujících základní vývojové tendence města, hlavní srovnávací kartografické prameny, výběrové individuální kartografické prameny a rekonstru... více


Mikulov 100% Mikulov 2012, Eva Semotanová

Historický atlas měst České republiky je vydáván v jednosešitových svazcích, zahrnujících základní vývojové tendence města, hlavní srovnávací kartografické prameny, výběrové individuální kartografické prameny a rekonstru... více