hagiografie

štítky

24 knih


Svatá Anežka Česká a velké ženy její dobySvatá Anežka Česká a velké ženy její doby2013, kolektiv autorů

Kniha přináší řadu studií od českých i zahraničních renomovaných autorů, kteří mapují duchovní a kulturní odkaz sv. Anežky. Pozornost je věnována příbuzenským a dynastickým vztahům panovnických rodů střední Evropy, které... více


Tractatus Birgittini. Brigitské traktátyTractatus Birgittini. Brigitské traktáty2008, Mateusz z Krakowa

Tato kniha obsahuje dva Matoušovy spisy: Proposici ke svatořečení svaté Brigity (Proposicio super canonizacione beate Brigide), kterou Matouš pronesl při kanonizačním procesu a v níž žádost o kanonizaci zdůvodňuje, a Umu... více


Život a podivuhodné činy opata FridolínaŽivot a podivuhodné činy opata Fridolína2014, Svatý Petr Kanisius

Krátký životopis od známého jezuity Petra Kanisia (16. století) představuje irského benediktina (8. století), apoštola mezi Rýnem a Moselou, patrona Švýcarska, svatého Fridolína. Kanisius v životopise formuluje nejen obe... více
František Borgiáš. Z vévody jezuitouFrantišek Borgiáš. Z vévody jezuitou2014, Josef Koláček

Životopis Františka Borgiáše (1510–1572), třetího generálního představeného jezuitského řádu, dříve vévody z Gandie ze slavného rodu, je v mnohém inspirativní. Nejprve otec početné rodiny, poté, když všechny zajistí, se ... více


Úvod do hagiografieÚvod do hagiografie2014, Michal Altrichter

Systematická reflexe ze spirituální teologie. Text sleduje stanovení metodologie, jež se opírá o zásady metody narativní. Podstatnou část tvoří téma relikvie. více


Blahoslavená Marie Anděla AstorchBlahoslavená Marie Anděla Astorch2014, Lazaro Iriarte

V meditativním životopisném pásmu se odkrývají stěžejní body Kristova kříže. Jak ho smysluplně žít ukazuje bohatý život klarisky kapucínky, španělské světice Marie Anděly. V klasických učebnicích spirituality se nazývá u... více


Šli se silou stále většíŠli se silou stále větší2015, kolektiv autorů

Soubor modelových životopisů světeckých osobností zahrnuje průřez z dějin spirituality s akcentem na hagiografii. Obsahuje studii o: Adalberovi z Lambachu, biskupovi; Markétě Skotské, královně; Vincenci Ferrerském, domin... více


Svätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchSvätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkých2017, Mario Spinelli

Zakladateľ rehole piaristov a prvej verejnej novodobej školy sa dočkal svojho kvalitného životopisu. Autor Mario Spinelli nám svätého Jozefa Kalazanského približuje nielen ako svätca a zakladateľa rehole, ale predovšetký... více


Pokorný plamének anglického národa: Svatý Wilfrid z Yorku v kontextu anglo-latinské hagiografie 8.–12. stoletíPokorný plamének anglického národa: Svatý Wilfrid z Yorku v kontextu anglo-latinské hagiografie 8.–12. století2021, Helena Polehlová

Svatý Wilfrid je významná osobnost northumbrijské církve 7. století. Proslul jako zastánce římského způsobu křesťanské praxe na církevní synodě ve Whitby roku 664, jako zakladatel a opat celé skupiny klášterů a také jako... více


2