geometrie

štítky

50 knih


PlochozemíPlochozemí2014, Edwin A. Abbott

Plochozemí není jen nejoblíbenějším literárním dílem dr. Sheldona Coopera, geniálního hrdiny populárního sitcomu Big Bang Theory, ale také jedním z klasických textů sci-fi a fantasy, který se svým věhlasem řadí vedle Gul... více


Zamotaný příběhZamotaný příběh2009, L. Carroll (pseudonym)

Soubor deseti krátkých humorných povídek vycházel v letech 1880–1885 jako seriál v časopise. Lewis Carroll skryl do každého příběhu nejméně jeden hlavolam z aritmetiky, algebry či geometrie, a jeho tehdejší čtenáři mu po... více


Úhelný kámen evropské vzdělanosti a mociÚhelný kámen evropské vzdělanosti a moci2016, Petr Vopěnka

Souhrnné dílo je podloženo hlubokým studiem matematiky, historie, filosofie a vůbec veškerého vědění a umění té které doby. Skládá se ze čtyř knih. První kniha Vědění uloupené bohům olympským objasňuje otevření geometric... více
Neuvěřitelná čísla profesora StewartaNeuvěřitelná čísla profesora Stewarta2019, Ian Stewart

Čísla nás provázejí na každém kroku a profesor Stewart ukazuje jejich pozoruhodné vlastnosti. Od těch nejzákladnějších, jako je už jejich zápis v desetinné nebo binární notaci, přes objev nuly a mimořádnost prvočísel, až... více


O šestiúhelné sněhové vločce - poutavé čtení o „ničem´O šestiúhelné sněhové vločce - poutavé čtení o „ničem´2014, Johannes Kepler

O šestiúhlé sněhové vločce. Poutavé čtení o ´ničem´. Novoroční pozdrav slavného učence Johannese Keplera svému mecenáši a patronovi, kancléři Jeho Císařské Milosti, panu Janu Matoušovi Wackerovi z Wackenfelsu, rytíři ... více


Fraktalista: Rebelem ve věděFraktalista: Rebelem ve vědě2014, Benoît Mandelbrot

Podtitul: Rebelem ve vědě. Otec fraktální geometrie Benoit Mandelbrot (1924–2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně kostrbatá jako objekty, jejichž studiem se prosl... více


Matematika pro gymnázia - Analytická geometrieMatematika pro gymnázia - Analytická geometrie2009, Leo Boček

Žák si rozšíří své znalosti o užití soustavy souřadnic, seznámí se s prací s vektory, kterou uplatní i ve fyzice. Po prostudování učebnice žák umí řešit jednoduché úlohy geometrie roviny, dále pak i prostoru, a to úlohy ... více


KvadriviumKvadrivium2015, Miranda Lundy

Základní kurz na většině středověkých univerzit se skládal ze studia sedmi svobodných umění. Nižší úroveň (gramatika, rétorika a dialektika) se nazývala trivium a úroveň vyšší, kvadrivium, zahrnovala studium aritmetiky, ... více


Geometrie a umění v dobách minulýchGeometrie a umění v dobách minulých1935, František Kadeřávek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Neeukleidovské geometrie. Když se přímky zakřivujíNeeukleidovské geometrie. Když se přímky zakřivují2018, Joan Goméz

Už od dob Eukleida, který žil před více než dvěma tisíci lety, si všichni mysleli, že geometrie je jen jedna. To se však radikálně změnilo s novými matematickými objevy, které v zakřivených prostorech odhalily nové, alte... více


Matematika pro 6. ročník základní školy, 2. dílMatematika pro 6. ročník základní školy, 2. díl1986, František Zapletal

Geometrie: I. - Velikost úhlu a další jeho vlastnosti, obsah obrazce II. - Objem III. - Útvary souměrné podle středu IV. - Souměrnost podle osy a podle roviny V. - Topografické práce v terénu 4. vydání... více


Deskriptivní geometrie část IDeskriptivní geometrie část I1965, Michal Harant

Učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy více


Technické kreslení, Deskriptivní geometrie, pro I. ročník stavebních průmyslových školTechnické kreslení, Deskriptivní geometrie, pro I. ročník stavebních průmyslových škol1956, Miroslav Menšík

Obsah: 1.) Pokyny pro technické kreslení (rýsování) 2.) Úvod do promítání 3.) Pravoúhlé průměty bodů, přímek a rovin na dvě k sobě kolmé průmětny 4.) Průměty rovinných obrazců 5.) Průměty těles, pomocné průmětny ... více


GeometrieGeometrie1993, Jan Slouka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


O dějinách geometrieO dějinách geometrie1882, Josef Sylvestr Vaněček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1