geometrie

štítky

54 knih


Plochozemí: Román o mnoha rozměrech 86% Plochozemí: Román o mnoha rozměrech 2014, Edwin A. Abbott

Plochozemí není jen nejoblíbenějším literárním dílem dr. Sheldona Coopera, geniálního hrdiny populárního sitcomu Big Bang Theory, ale také jedním z klasických textů sci-fi a fantasy, který se svým věhlasem řadí vedle Gul... více


Zamotaný příběh 77% Zamotaný příběh 2009, Lewis Carroll (p)

Soubor deseti krátkých humorných povídek vycházel v letech 1880–1885 jako seriál v časopise. Lewis Carroll skryl do každého příběhu nejméně jeden hlavolam z aritmetiky, algebry či geometrie, a jeho tehdejší čtenáři mu po... více


Neuvěřitelná čísla profesora Stewarta 89% Neuvěřitelná čísla profesora Stewarta 2019, Ian Stewart

Čísla nás provázejí na každém kroku a profesor Stewart ukazuje jejich pozoruhodné vlastnosti. Od těch nejzákladnějších, jako je už jejich zápis v desetinné nebo binární notaci, přes objev nuly a mimořádnost prvočísel, až... více
Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci 96% Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci 2016, Petr Vopěnka

Souhrnné dílo je podloženo hlubokým studiem matematiky, historie, filosofie a vůbec veškerého vědění a umění té které doby. Skládá se ze čtyř knih. První kniha Vědění uloupené bohům olympským objasňuje otevření geometric... více


O šestiúhelné sněhové vločce - poutavé čtení o „ničem´ 91% O šestiúhelné sněhové vločce - poutavé čtení o „ničem´ 2014, Johannes Kepler

O šestiúhlé sněhové vločce. Poutavé čtení o ´ničem´. Novoroční pozdrav slavného učence Johannese Keplera svému mecenáši a patronovi, kancléři Jeho Císařské Milosti, panu Janu Matoušovi Wackerovi z Wackenfelsu, rytíři ... více


Fraktalista: Rebelem ve vědě 78% Fraktalista: Rebelem ve vědě 2014, Benoît Mandelbrot

Podtitul: Rebelem ve vědě. Otec fraktální geometrie Benoit Mandelbrot (1924–2010) líčí ve svých pamětech zevrubně svou životní a vědeckou dráhu, která byla téměř stejně kostrbatá jako objekty, jejichž studiem se prosl... více


Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie 80% Matematika pro gymnázia - Analytická geometrie 2009, Leo Boček

Žák si rozšíří své znalosti o užití soustavy souřadnic, seznámí se s prací s vektory, kterou uplatní i ve fyzice. Po prostudování učebnice žák umí řešit jednoduché úlohy geometrie roviny, dále pak i prostoru, a to úlohy ... více


Kvadrivium 97% Kvadrivium 2015, Miranda Lundy

Základní kurz na většině středověkých univerzit se skládal ze studia sedmi svobodných umění. Nižší úroveň (gramatika, rétorika a dialektika) se nazývala trivium a úroveň vyšší, kvadrivium, zahrnovala studium aritmetiky, ... více


Neeukleidovské geometrie. Když se přímky zakřivují 85% Neeukleidovské geometrie. Když se přímky zakřivují 2018, Joan Goméz

Už od dob Eukleida, který žil před více než dvěma tisíci lety, si všichni mysleli, že geometrie je jen jedna. To se však radikálně změnilo s novými matematickými objevy, které v zakřivených prostorech odhalily nové, alte... více


Praga mysteriosa 100% Praga mysteriosa 1996, Milan Špůrek

Výpravná velkoformátová česko-anglicko-německá publikace. Popisuje památky v Praze v souvislosti s astrologií a geometrií. Jedná se o první vydání z roku 1996 s podtitulem Tajemství pražského slunovratu. více


Geometrie a umění v dobách minulých 93% Geometrie a umění v dobách minulých 1935, František Kadeřávek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Matematika pro 6. ročník základní školy, 2. díl 80% Matematika pro 6. ročník základní školy, 2. díl 1986, František Zapletal

Geometrie: I. - Velikost úhlu a další jeho vlastnosti, obsah obrazce II. - Objem III. - Útvary souměrné podle středu IV. - Souměrnost podle osy a podle roviny V. - Topografické práce v terénu 4. vydání více


Kniha geometrických kouzel: Matematická expedice 100% Kniha geometrických kouzel: Matematická expedice 2023, David Acheson

Autor bere čtenáře na poutavý výlet po historii geometrie od starého Řecka po současnost. Důraz klade na elegantní dedukce a ukazuje, že geometrie může být nejsnazší cestou k osvojení ducha matematiky. Setkáme se zde se ... více


Moje prvé tvary 60% Moje prvé tvary 2020, neznámý - neuveden

Všeobecná téma: geometrické tvary  více


Deskriptivní geometrie část I 60% Deskriptivní geometrie část I 1965, Michal Harant

Učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy více


10 pohledů na geometrii 0% 10 pohledů na geometrii 1996, František Kuřina

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Technické kreslení, Deskriptivní geometrie, pro I. ročník stavebních průmyslových škol 80% Technické kreslení, Deskriptivní geometrie, pro I. ročník stavebních průmyslových škol 1956, Miroslav Menšík

Obsah: 1.) Pokyny pro technické kreslení (rýsování) 2.) Úvod do promítání 3.) Pravoúhlé průměty bodů, přímek a rovin na dvě k sobě kolmé průmětny 4.) Průměty rovinných obrazců 5.) Průměty těles, pomocné průmětny ... více


Anaglyfy k deskriptivní geometrii pro 10. a 11. ročník 100% Anaglyfy k deskriptivní geometrii pro 10. a 11. ročník 1958, Rudolf Pruner

Anaglyf je jedna ze stereoskopických technik, která umožňuje uživateli prostorově vnímat obrazy, fotografie, grafy, filmy a podobná grafická díla. Tato poměrně dlouho známá metoda využívá rozložení obrazů pro levé a prav... více


Geometrie 80% Geometrie 1993, Jan Slouka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak porozumím analytické geometrii 100% Jak porozumím analytické geometrii 1931, Théophile Moreux

Popis knihy není zatím k dispozici. více