atlasy Academia

štítky

24 knih


Atlas ptáků České a Slovenské republiky 91% Atlas ptáků České a Slovenské republiky 2011, Karel Hudec

Celobarevná příručka pro určování ptáků hnízdících nebo častěji zastižených na území obou republik. Na 118 barevných tabulích je vyobrazeno přes 400 druhů ptáků. Informační text k jednotlivým druhům uvádí charakteristick... více


Pavouci České republiky 99% Pavouci České republiky 2015, Antonín Kůrka

Pavouci bezesporu patří k nejpopulárnějším skupinám živočichů, díky své všudypřítomnosti i nápadným a zajímavým životním projevům, jakým je např. tvorba pavučin či unikátní lov kořisti. Studiem pavouků objevují odborníci... více


Atlas oblaků 95% Atlas oblaků 2008, Hans Häckel

Každý z nás jistě občas s údivem pozoruje, co příroda vykouzlila na obloze. A také se ptá, zda právě tento oblak má nějaké označení, jméno. Odpověď zcela jistě nalezne v této knize. Na 178 barevných fotografiích jsou zob... více
Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky 97% Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky 2011, Jan Dungel

V atlase jsou představeny všechny původní druhy ryb, obojživelníků a plazů včetně druhů dnes již vymizelých. Oproti starším atlasům jsou do této publikace zařazeny i druhy neúmyslně zavlečené nebo záměrně introdukované č... více


Holubinky 100% Holubinky 2011, Jiří Baier

Publikace představuje dosud nejkompletnější u nás vydaný přehled o rodu holubinek (Russula), které jsou po hřibovitých houbách u naší veřejnosti nejpopulárnější a nejznámější skupinou hub sbíraných pro kuchyňskou spotřeb... více


Atlas fauny České republiky 89% Atlas fauny České republiky 2018, Miloš Anděra

Příručky umožňující ilustracemi nebo fotografiemi nahlédnout do rozmanitosti naší zvířeny mají u nás dlouhou tradici a jsou čtenáři stále vyhledávané. Většinou zobrazují různé zástupce fauny podle zoologického systému. V... více


Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky 96% Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky 2010, Václav Cílek

Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Za... více


Vážky ČR 100% Vážky ČR 2016, Dan Bárta

Vážky, které se na Zemi objevily téměř před 300 miliony let, vynikají celou řadou unikátních vlastností. Díky relativně nízkému počtu druhů patří mezi nejlépe prozkoumané skupiny hmyzu, a to s ohledem na jejich taxonomii... více


Rostliny luk a pastvin 93% Rostliny luk a pastvin 2013, Lubomír Hrouda

Fotografický atlas seznamuje čtenáře s cca 200 nejběžnějšími druhy cévnatých rostlin, které najdeme na loukách, pastvinách, mezích nebo výslunných stráních. U každého druhu jsou uvedeny snadno poznatelné charakteristické... více


Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I. 100% Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I. 2007, Josef Dvořák

Chtěli byste vědět, který motýl poletuje na vaší zahradě, na louce či na pasece v lese nebo co okusuje vaše květiny, zeleninu či ovocné stromky? Uspokojivou odpověď na tyto i jiné otázky poskytne právě tato publikace, ur... více


Motýli a housenky střední Evropy. IV., Denní motýli 100% Motýli a housenky střední Evropy. IV., Denní motýli 2015, Jan Macek

Připravovaný poslední díl atlasu, zaměřený na motýly s denní aktivitou, je završením čtyřdílné řady atlasů motýlů a housenek střední Evropy. Kromě většině čtenářů známých čeledí denních motýlů, jako jsou otakárkovití, bě... více


Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. 100% Blanokřídlí České a Slovenské republiky II. 2020, Jan Macek

Druhý díl řady atlasů blanokřídlých, v rozšířené podobě zahrnující spolu s faunou České republiky i druhy vyskytující se na Slovensku, je pokračováním před několika lety vydaného a veřejností dobře přijatého prvního dílu... více


Blanokřídlí České republiky I. - Žahadloví 100% Blanokřídlí České republiky I. - Žahadloví 2010, Jan Macek

Blanokřídlí představují druhově nejpočetnější skupinu hmyzu, ne-li suchozemských živočichů vůbec. Přestože jejich role v ekosystémech je v mnoha ohledech prvořadá – vzpomeňme si např. na včely jako opylovače rostlin, nep... více


Motýli a housenky střední Evropy. II., Noční motýli - můrovití 100% Motýli a housenky střední Evropy. II., Noční motýli - můrovití 2008, Josef Dvořák

Svazek pojednávající o čeledi můrovitých navazuje na první díl vydaný v roce 2007. Jedná se o identifikační atlas dospělců a housenek a zahrnuje všechny druhy vyskytující se nebo zjištěné ve střední Evropě, se zvláštním ... více


Motýli a housenky střední Evropy. III., Noční motýli - píďalkovití 100% Motýli a housenky střední Evropy. III., Noční motýli - píďalkovití 2012, Jan Macek

Podobně jako u dvou předchozích, již vydaných dílů je cílem tohoto třetího podat ucelený přehled o všech druzích z dané čeledi, v tomto případě píďalkovitých, zjištěných nebo přepokládaných ve středoevropském prostoru. V... více


Hnízda pěvců České republiky 90% Hnízda pěvců České republiky 2017, Jiří Formánek

V posledních letech došlo ke značným změnám v naší krajině. Krajina, která dříve oplývala krásou a bohatou přírodou, se stala jen výrobním prostředkem. Je třeba si uvědomit, že tím se dnešní člověk ochudil o celou řadu p... více


Keře 100% Keře 2018, Luboš Úradníček

Publikace obsahuje především základní autochtonní a běžně pěstované taxony, ale i méně publikované taxony, které se teprve rozšiřují do kultury. V hlavní části je zahrnuto 200 druhů keřovitě rostoucích dřevin, jež j... více


Rovnokřídlí České republiky 100% Rovnokřídlí České republiky 2013, Petr Kočárek

Rovnokřídlí jsou velmi nápadnou a na obecné úrovni dosti povědomou skupinou hmyzu. Avšak publikace, která by rovnokřídlé přiblížila široké odborné veřejnosti, dosud nebyla v naší literatuře zpracována. Z tohoto pohledu p... více


Motýli a housenky střední Evropy. V., Drobní motýli I. 100% Motýli a housenky střední Evropy. V., Drobní motýli I. 2018, Zdeněk Laštůvka

Tento a další připravovaný svazek o drobných motýlech navazují na čtyři díly série „Motýli a housenky střední Evropy“, vydané nakladatelstvím Academia v uplynulých letech. Do tohoto prvního dílu je zařazeno 39 čeledí s c... více


Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky 80% Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky 2016, Vít Zavadil

Publikace se snaží podat ucelený a co nejpodrobnější přehled snůšek a larev všech našich druhů obojživelníků, doplněný rozsáhlou fotodokumentací a kresbami ústních disků pulců a vývojových fází ocasatých obojživelníků a ... více