exercicie

štítky

63 knih


Mystika praktickyMystika prakticky2011, Reinhard Körner

Autor reaguje na známý Rahnerův výrok, že křesťan budoucnosti bude mystikem, nebo nebude vůbec. Křesťanská mystika se netýká jen elity křesťanů, kteří mají zcela mimořádné podmínky pro duchovní život. Nabývá konkrétní po... více


Vnitřně zakoušetVnitřně zakoušet2009, Tomáš Špidlík

Eseje pro duchovní cvičení. Doba duchovních cvičení je vhodná pro vnímání vnitřních podnětů a objevování realizovatelných idejí. Snad si ani nejsme dostatečně vědomi důležitosti tohoto tvrzení. Název nové knihy vycház... více


Duchovní obnova s AničkouDuchovní obnova s Aničkou2006, Jan Graubner

DUCHOVNÍ OBNOVA Tato knížka vznikla při duchovních obnovách o Služebnici Boží Aničce Zelíkové, jež dával Otec arcibiskup Jan Graubner členům Matice Svatohostýnské, katechetům, spolupracovníkům a dalším skupinám.... více
Jiskry sv. IgnáceJiskry sv. Ignáce2005, Gábor Hevenesi

"Kniha vychází k jubilejnímu roku 2006, kdy si připomínáme 450 let od úmrtí sv. Ignáce z Loyoly (*1491 +1556) a 500 let od narození sv. F. Xaverského (*1506 +1552) a blahoslaveného Petra Fabera (*1506 +1546) a také ... více


Až na vrcholAž na vrchol2015, Pablo Domínguez Prieto

Předkládaná knížka je záznamem duchovních cvičení, která pater Prieto dával ve španělském Tulebras. Kromě vlastního obsahu jsou pozoruhodná zvláště tím, že jejich vyvrcholením bylo setkání otce Prieta s Ježíšem tváří v t... více


Cesta DuchaCesta Ducha1995, Tomáš Špidlík

Začátkem roku 1995 požádal Svatý otec Jan Pavel II. českého jezuitu, zda by nevedl pro něho a pro vatikánskou kurii duchovní cvičení. Tato kniha přináší znění těchto duchovních cvičení, které byly více než kdy jindy prod... více


Doprovázeni Božím duchemDoprovázeni Božím duchem2002, Michael Plattig

Duchovní doprovázení a rozlišování duchů. Tato kniha se věnuje problematice duchovního vedení. Autor se snaží postihnout toto téma v kontextu dvou tisíciletí křesťanské tradice. Základní části textu: Základní linie ... více


Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.2007, Tomáš Špidlík

České vydání duchovních cvičení Tomáše kardinála Špidlíka SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé římské kurii, ve dnech 5.–11. března 1995, je podstatně rozšířeno. Druhá část knihy totiž obsahuje texty církevních otců, kt... více


Lide můj, vyjdi z EgyptaLide můj, vyjdi z Egypta1996, Carlo Maria Martini

Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti rozjímáních osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní cestu na biblických postavách Mojžíše a Petra. První byl povolán Bohem žít s vyvoleným národem a druhého pak povol... více


Cesta světem, cesta nitremCesta světem, cesta nitrem2005, Murray Bodo

Duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi. Středověké městečko vykukující z okolní krajiny, na první pohled podobné mnoha jiným a přesto jiné: zde se země dotkla a stále dotýká nebe, zde kdysi žil původně bohatý... více


Duchovní cvičení se svatou Terezií z LisieuxDuchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux2000, Louis Liagre

Úvahy, které autor přednesl v rámci duchovních cvičení. Přestože byly původně určeny řeholníkům, mohou se stát inspirací pro kohokoli ze zájemců o nauku svaté Terezie z Lisieux. více


Důvěra v Boží plánDůvěra v Boží plán2005, Patricia L. Marks

Duchovní obnova s Editou Steinovou. Sedmidenním duchovním cvičením "Důvěra v Boží plán" nás provází Edita Steinová, žena obdařená mimořádným intelektem a plně oddaná službě pravdě. Spolu s ní se budeme snaži... více


Svědkové nadějeSvědkové naděje2003, Phanxicô Xavię Van Thuân Nguyęn

Duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II. Duchovní cvičení ve Vatikánu za přítomnosti papeže vedl v roce 2000 arcibiskup F. X. Nguyen Va... více


Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spiritualityIgnác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality2012, Hugo Rahner

Jezuita není éterický spiritualista nebo klášterem vázaný mnich, ani nevyhledává církevní úřad. Bojuje podle svých sil za toho, jenž se skutečně narodil, skutečně jedl a pil, skutečně byl pronásledován za Piláta Pontskéh... více


Učitel víry IIUčitel víry II1993, Svatý Jan od Kříže

Učitel duchovních nocí, učitel lásky k bližnímu / Má svatý Jan od Kříže ještě co říci dnešní době? Jedni mají při vyslovení jeho jména pocit tajemna a nepřístupna, jiní považují znalost jeho díla pro duchovní život za zc... více


2