estetika přírody

štítky

9 knih


Polštář z trávy 88% Polštář z trávy 1958, Sóseki Nacume

Úspěšný román japonského spisovatele z konce 19. a počátku 20. století je psaný v podobě originálního cestovního deníku. Hlavní postavou knihy je malíř z Tokia, který utíká z velkoměsta do hor, kde se chce v klidu sou... více


Zlatý řez 87% Zlatý řez 2006, Mario Livio

Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě. Izraelský astrofyzik provádí čtenáře „historií fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě“. Iracionální číslo 1,61803..., příbuzné známého pí, odvodili starořečtí matematici ... více


Proč je příroda krásná? 77% Proč je příroda krásná? 2005, Karel Stibral

Většina současných milovníků přírody obdivujících krásy hor, lesů a vůbec půvaby krajiny si neuvědomuje, jak dlouhou historii má tento postoj. Kniha se pokouší mapovat historický vývoj našeho estetického vnímání přírody ... více
Estetika přírody: K historii estetického ocenění krajiny 88% Estetika přírody: K historii estetického ocenění krajiny 2020, Karel Stibral

Kniha sleduje proměny estetického ocenění přírody v evropské kultuře s důrazem na proměnu estetických preferencí od krajiny zemědělské, ovlivněné člověkem, ke krajině „divoké“, krajině velehor a lesů. Sleduje také proměn... více


Přírodní zahrady 75% Přírodní zahrady 2012, Bärbel Oftring

Fotografická publikace představuje návody k vytvoření a řešení přírodní zahrady šetrným způsobem vůči životnímu prostředí. Rady a podněty k vytvoření přirozeného prostředí pro všechny živočišné i rostlinné druhy. Obhosp... více


Darwin a estetika 73% Darwin a estetika 2006, Karel Stibral

Darwinovy názory na přítomnost vkusu či smyslu pro krásu u zvířat odmítli jak biologové, tak humanitní vědci. Jeho teze však dodnes vzbuzují zájem biologů i estetiků. Publikace se pokouší především analyzovat myšlení sam... více


John Ruskin a příroda 80% John Ruskin a příroda 2011, Karel Stibral

John Ruskin, jeden z nejvýznamnějších britských uměleckých kritiků, význačný akvarelista, sociální i ekonomický vizionář a reformátor, byl současně jedním z nejvýraznějších obdivovatelů a milovníků přírody, především té ... více


O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou 0% O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou 2011, Karel Stibral

Slovo malebný, malebno, je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publiko... více


Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat 0% Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat 2015, Ondřej Dadejík

Jaká zvířata jsou všeobecně považována za krásná a jaká za ošklivá? Jaký vliv má posouzení krásy či ošklivosti na zastoupení daného druhu v zoologických zahradách a v posledku na jeho ochranu? Jakým způsobem lze vysvětli... více