17.-20. století

štítky

4 knih


Evropská politika 1648–1914Evropská politika 1648–19141999, Aleš Skřivan

Kniha nabízí ucelený přehled vývoje evropské politiky od vestfálského míru do vypuknutí první světové války. Autor je vedoucím Semináře dějin mezinárodních vztahů na Ústavu světových dějin FF UK. více


Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918Vývoj české ústavnosti v letech 1618-19182006, Karel Malý

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, ze Slovens... více


O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinouO malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou2011, Karel Stibral

Slovo malebný, malebno, je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publiko... více
Generálové v pozadí: O úloze něm. generálního štábu 1640-1965Generálové v pozadí: O úloze něm. generálního štábu 1640-19651968, Gerhard Förster

Obsáhlá práce o historii prusko-německého militarismu představovaného generálním štábem a generály v jeho pozadí. Autoři studují vojenskou politiku v zemi, kde podstatou politické moci je armáda a skutečným vládcem gener... více