17.-20. století

štítek, 1 knih


O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinouO malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou2011, K. Stibral

Slovo malebný, malebno, je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publiko... více