17.-20. století

štítky

7 knih


Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi 95% Umění diplomacie: Od Richelieua k pádu Berlínské zdi 1996, Henry Kissinger

V jedenatřiceti kapitolách se Henry Kissinger z pohledu zkušeného politika-diplomata a historika zabývá klíčovými událostmi světových dějin, počínaje dobou kardinála Richelieua přes napoleonské války a velmocenskou rovno... více


Evropská politika 1648–1914 82% Evropská politika 1648–1914 1999, Aleš Skřivan

Kniha nabízí ucelený přehled vývoje evropské politiky od vestfálského míru do vypuknutí první světové války. Autor je vedoucím Semináře dějin mezinárodních vztahů na Ústavu světových dějin FF UK. více


Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 80% Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918 2006, Karel Malý

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, ze Slovens... více
Generálové v pozadí: O úloze něm. generálního štábu 1640-1965 0% Generálové v pozadí: O úloze něm. generálního štábu 1640-1965 1968, Gerhard Förster

Obsáhlá práce o historii prusko-německého militarismu představovaného generálním štábem a generály v jeho pozadí. Autoři studují vojenskou politiku v zemi, kde podstatou politické moci je armáda a skutečným vládcem gener... více


Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku od manufaktury do roku 1918 % Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku od manufaktury do roku 1918 1964, Otakar Mrázek

Obsáhlá práce, určená hospodářským pracovníkům, studujícím na odborných i vysokých školách, shrnuje výsledky marxistických monografií a podává celkový pohled na vývoj průmyslu. Zahrnuje počátky kapitalismu, v nichž se ro... více


Od baroku k avantgardě a ještě dále % Od baroku k avantgardě a ještě dále 2023, Giuseppe Dierna

Předkládaný svazek shromažďuje několik esejů o české literatuře vzniklých za posledních 40 let. Střídají se v něm stati o jezuitské próze 17. století a Komenském, o české avantgardě, vždy nazírané v kontextu ostatních ev... více


O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou 0% O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou 2011, Karel Stibral

Slovo malebný, malebno, je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publiko... více