17.-20. století

štítek, 2 knih


O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinouO malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou2011, K. Stibral

Slovo malebný, malebno, je i dnes často užíváno v rámci běžného jazyka a setkáváme se s ním především při estetickém oceňování krajiny. Kdysi bylo malebno přímo jednou z estetických kategorií, pojmem, o kterém se publiko... více


Generálové v pozadí: O úloze něm. generálního štábu 1640-1965Generálové v pozadí: O úloze něm. generálního štábu 1640-19651968, G. Förster

Obsáhlá práce o historii prusko-německého militarismu představovaného generálním štábem a generály v jeho pozadí. Autoři studují vojenskou politiku v zemi, kde podstatou politické moci je armáda a skutečným vládcem gener... více


Doporučené štítky

estetika estetika přírody Německo Velká Británie Evropa krajina vojenství umělecké náměty