démonologie

štítky

13 knih


DémonologovéDémonologové2020, Gerald Brittle

Neuvěřitelný příběh Eda a Lorraine Warrenových, skutečných "lovců duchů". Nejstrašidelnější kniha všech dob Zapomeňte na lacinou duchařinu, čeká vás naprosto seriózní výprava do hrůzyplných domů, k postelím... více


Exorcista vyprávíExorcista vypráví2001, Gabriele Amorth

Podtitul: Zkušenosti z boje proti zlu. Daří-li se mi po všech stránkách špatně (zdraví, vztahy k lidem, zaměstnání), nezpůsobilo to nějaké prokletí? Jak se chránit před ďáblem? Je-li někdo posedlý, je to jeho vina? Ja... více


Ďábel a podoby zla v historii lidstvaĎábel a podoby zla v historii lidstva1998, Alfonso Maria di Nola

Dějiny ďábla popisují jeho různé podoby v jednotlivých kulturách a náboženstvích. Ďábelské téma se vyskytuje u všech kultur světa, přičemž aktualizované je v určitých výjimečných epochách lidských dějin, jako byla doba ... více
Služba osvobozování od zlých duchůSlužba osvobozování od zlých duchů2009, Francis MacNutt

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohými, kteří existenci personifikovaného zla vůbec neuznávají, svědectví Bible a obzvláště No... více


O podobách démonůO podobách démonů2013, Josef Veselý

Tato studie je věnována výkladu theriomorfních, fytomorfních a oryktomorfních prvků a motivů ve vizích transempirických entit, tj. oněch prvků a motivů, jež čerpají svoji podobu z tvarů různých jednotlivin živočišné, ros... více


Experimentální démonologieExperimentální démonologie1993, Josef Dürr

Poznámka překladatele Není cílem této krátké poznámky hodnotit, jaký rozkvět či úpadek zaznamenala démonologie za více než 50 let od doby, kdy Josef Dürr napsal tuto svým způsobem průkopnickou knihu. Nutno jen konstat... více


Satanova synagogaSatanova synagoga1993, Stanisław Przybyszewski

Kniha pojednává o vývoji satanismu v lidských dějinách. Přeloženo z polského překladu (Synagoga szatana, 1899) německého originálu (Die Synagoge des Satan, 1897). více


DémonologieDémonologie2012, Johann Martin Maximilian Einzinger

Systematické pojednání o ďáblově přirozenosti a moci, o znacích, na jejichž základě lze velmi snadno odlišit předstíranou posedlost a posedlost sebeklamem od skutečné posedlosti, a rovněž o přirozených prostředcích, kter... více


Působení duchovních bytostí na člověkaPůsobení duchovních bytostí na člověka2018, Rudolf Steiner

Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o ... více


Satan: životopisSatan: životopis2009, Henry Ansgar Kelly

Křesťané si tradičně představují Satana jako Božího nepřítele, jenž se proti Bohu vzbouřil a poté přiměl ke hříchu první lidský pár, Adama a Evu. Henry Ansgar Kelly ukazuje, že tento obraz není biblický, nýbrž je "s... více


Pražská univerzitní teologie v 17. stoletíPražská univerzitní teologie v 17. století2007, Václav Wolf

Historická sonda do témat, která byla častým námětem děl profesorů pražské univerzity v 17. století. Vzhledem k šíři tehdy diskutovaných témat se prof. Wolf musel omezit pouze na několik vybraných otázek: lidská svoboda ... více


Vítězná církevVítězná církev2012, Kenneth E. Hagin

Nadvláda nad všemi silami temnoty / Kniha reverenda Kennetha E. Hagina Vítězná církev: nadvláda nad všemi silami temnoty je vyčerpávající biblickou studií na téma démonologie. Reverend Hagin v ní na základě Božího Slova ... více


Ľudová démonológia Ukrajincov SlovenskaĽudová démonológia Ukrajincov Slovenska2017, Nadežda Varcholová

Monografia Nadeždy Varcholovej Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska sa zaoberá ľudovou vierou v zlé nadprirodzené bytostí – démonov a s nimi spojenými poverami. Poverové predstavy o démonických bytostiach v ľudovej sl... více