démonologie

štítky

14 knih


Démonologové 81% Démonologové 2020, Gerald Brittle

Neuvěřitelný příběh Eda a Lorraine Warrenových, skutečných "lovců duchů". Nejstrašidelnější kniha všech dob Zapomeňte na lacinou duchařinu, čeká vás naprosto seriózní výprava do hrůzyplných domů, k postelím posedlých... více


Hřbitov 78% Hřbitov 2023, Ed Warren

Děsivá setkání s nadpřirozenem v podání nejznámějších démonologů světa. Duchové jsou stále hladoví a nikdo to neví lépe než Ed a Lorraine Warrenovi. Dvojice slavných démonologů desítky let bojovala se silami zla a z... více


Exorcista vypráví 84% Exorcista vypráví 2001, Gabriele Amorth

Podtitul: Zkušenosti z boje proti zlu. Daří-li se mi po všech stránkách špatně (zdraví, vztahy k lidem, zaměstnání), nezpůsobilo to nějaké prokletí? Jak se chránit před ďáblem? Je-li někdo posedlý, je to jeho vina? Ja... více
O podobách démonů 89% O podobách démonů 2013, Josef Veselý

Tato studie je věnována výkladu theriomorfních, fytomorfních a oryktomorfních prvků a motivů ve vizích transempirických entit, tj. oněch prvků a motivů, jež čerpají svoji podobu z tvarů různých jednotlivin živočišné, ros... více


Ďábel a podoby zla v historii lidstva 78% Ďábel a podoby zla v historii lidstva 1998, Alfonso Maria di Nola

Dějiny ďábla popisují jeho různé podoby v jednotlivých kulturách a náboženstvích. Ďábelské téma se vyskytuje u všech kultur světa, přičemž aktualizované je v určitých výjimečných epochách lidských dějin, jako byla doba ... více


Experimentální démonologie 70% Experimentální démonologie 1993, Josef Dürr

Poznámka překladatele Není cílem této krátké poznámky hodnotit, jaký rozkvět či úpadek zaznamenala démonologie za více než 50 let od doby, kdy Josef Dürr napsal tuto svým způsobem průkopnickou knihu. Nutno jen konstat... více


Služba osvobozování od zlých duchů 70% Služba osvobozování od zlých duchů 2009, Francis MacNutt

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohými, kteří existenci personifikovaného zla vůbec neuznávají, svědectví Bible a obzvláště No... více


Satanova synagoga 72% Satanova synagoga 1993, Stanisław Przybyszewski

Kniha pojednává o vývoji satanismu v lidských dějinách. Přeloženo z polského překladu (Synagoga szatana, 1899) německého originálu (Die Synagoge des Satan, 1897). více


Démonologie 73% Démonologie 2012, Johann Martin Maximilian Einzinger

Systematické pojednání o ďáblově přirozenosti a moci, o znacích, na jejichž základě lze velmi snadno odlišit předstíranou posedlost a posedlost sebeklamem od skutečné posedlosti, a rovněž o přirozených prostředcích, kter... více


Působení duchovních bytostí na člověka 100% Působení duchovních bytostí na člověka 2018, Rudolf Steiner

Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o ... více


Satan: životopis 60% Satan: životopis 2009, Henry Ansgar Kelly

Křesťané si tradičně představují Satana jako Božího nepřítele, jenž se proti Bohu vzbouřil a poté přiměl ke hříchu první lidský pár, Adama a Evu. Henry Ansgar Kelly ukazuje, že tento obraz není biblický, nýbrž je "scénář... více


Pražská univerzitní teologie v 17. století 0% Pražská univerzitní teologie v 17. století 2007, Václav Wolf

Historická sonda do témat, která byla častým námětem děl profesorů pražské univerzity v 17. století. Vzhledem k šíři tehdy diskutovaných témat se prof. Wolf musel omezit pouze na několik vybraných otázek: lidská svoboda ... více


Vítězná církev 0% Vítězná církev 2012, Kenneth E. Hagin

Nadvláda nad všemi silami temnoty / Kniha reverenda Kennetha E. Hagina Vítězná církev: nadvláda nad všemi silami temnoty je vyčerpávající biblickou studií na téma démonologie. Reverend Hagin v ní na základě Božího Slova ... více


Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska % Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska 2017, Nadežda Varcholová

Monografia Nadeždy Varcholovej Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska sa zaoberá ľudovou vierou v zlé nadprirodzené bytostí – démonov a s nimi spojenými poverami. Poverové predstavy o démonických bytostiach v ľudovej sl... více