dějepisectví

štítky

92 knih

Na okraji útesuNa okraji útesu2010, Roger Chartier

Kniha Na okraji útesu představuje soubor dvanácti esejů, ve kterých autor diskutuje či polemizuje se současným pojetím historiografie, především francouzské. Svá témata rozvíjí ve třech okruzích –⁠ zkoumání některých met... více


Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievistyNalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty2009, František Šmahel

Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickou výpovědí o badatelském úsilí generačně provázané skupiny domácích i zahraničních historiků pozdního středověku. První část knihy tvoří soubory kritických... více


Na obranu historieNa obranu historie2019, Richard J. Evans

Kniha "Na obranu historie" představuje v Evansově díle zdánlivou výjimku. Ve skutečnosti však odráží jeho hlubokou znalost moderního dějepisectví a soudobých teoretických přístupů. Jedinečným způsobem se v ní z... více
Čo nesmiete vedieť: Čo pred nami historici zatajujúČo nesmiete vedieť: Čo pred nami historici zatajujú2019, Marián Kapolka

Čo pred nami vedci a historici zatajujú? Mnohé vedecké a historické akože „fakty“ nie sú také jednoznačné, ako učenci tvrdia. Ba neraz doslova naopak. Viaceré tzv. nedotknuteľné ikony, či piliere vedy a histórie sa v pos... více


Na vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectvíNa vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví2020, Martin Nodl

Kniha reprezentuje soubor autorových studií, v nichž se v posledních dvou desetiletích z mnoha úhlů a perspektiv věnoval problematice především české historiografie. Vedle metodologických studií, jež se zaobírají tragick... více


Korespondence Josefa Pekaře a Kamila KroftyKorespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty1999, Jaroslav Čechura

J. Pekař a K. Krofta patřili mezi nejvýznamnější české historiky první poloviny 20. století. Kniha je příspěvkem k poznání české historiografie, duchovní atmosféry uvedeného období i jejich odlišných názorů na klíčová ob... více


Česká města a jejich správa za třicetileté válkyČeská města a jejich správa za třicetileté války2014, Marek Ďurčanský

Přestože se česká města neúčastnila stavovského povstání v letech 1618–1620 tak aktivně jako oba šlechtické stavy, následky bitvy na Bílé hoře se v jejich dalším vývoji odrazily přinejmenším stejně velkou měrou. Zatímco ... více


Angažované dějepisectví - stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970)Angažované dějepisectví - stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970)2011, Vitězslav Sommer

Kniha se zabývá vývojem stranické historiografie mezi lety 1950-1970 v kontextu proměn československého komunismu. Stranické dějepisectví vzniklo na počátku padesátých let jako zvláštní historiografický projekt fungující... více


Od Palackého k BenešoviOd Palackého k Benešovi2015, Eva Hahn

Jaký byl obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století, kdy byly české země oblíbené, někdy dokonce uctívané jako „srdce Germánie“? Jakou roli sehrály tyto texty v německých a českých dějinách? Odpověď nabízí antolog... více


Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945Německá vlastivědná a historická práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 19452004, Eva Skoumalová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Josef Šusta a Dějiny lidstvaJosef Šusta a Dějiny lidstva2001, Jiří Lach

Studie zkoumá první českou syntézu světových dějin - Šustovy "Dějiny lidstva od pravěku k dnešku". více


Dějepisectví starověkéDějepisectví starověké1948, Josef Dobiáš

Dobiášovo "Dějepisectví starověké" je součástí třísvazkových dějin dějepisectví, které ve třicátých a čtyřicátých letech vydal Historický klub. V publikaci se zabývá nejstarší historiografií od jejího vzniku až... více


Historici, historiografie a dějepisHistorici, historiografie a dějepis2016, Petr Čornej

Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století. V netradičním osvětlení i kontext... více


Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografieKu koncepcii a vývoju slovenskej historiografie2013, Richard Marsina

Súbor prác nestora slovenskej historiografie, profesora Richarda Marsinu ponúka zaujímavé čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť viac o tom, ako sa formovalo slovenské historické myslenie v minulých storočiach, či ak... více


Ideje – dějiny – společnostIdeje – dějiny – společnost2010, Miloš Havelka

Publikace profesora Miloše Havelky představuje zásadní a originální příspěvek v oboru historické sociologie, respektive historické sociologie vědění. Otevírá téma vývojových souvislostí a proměn myšlenek, zájmů a ideovýc... více


3