církevní správa

štítky

5 knih

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. stoletíBeneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století2010, Pavel Pumpr

Na modelovém příkladu schwarzenberského panství Třeboň zpracoval autor zajímavou oblast církevní správy v raném novověku. V knize se zabývá především vztahem vrchnosti a farářů, církevní správou na nejnižší úrovni, farní... více


Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-20082009, Jiří Štěpán

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové. více


Kostel sv. Petra a Pavla v KralovicíchKostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích2010, Irena Bukačová

Publikace byla vydána ve spolupráci s Nadačním fondem Mariánská Týnice. více
Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověkuCírkevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku2007, kolektiv autorů

Sborník shrnuje výsledky stejnojmenného semináře věnovaného základním strukturám církevní správy v českých zemích ve středověku. V dialogu archeologů a historiků přehodnocuje starší představy o vzniku farní sítě v Čechá... více


Víra a služba: společenství Církve československé husitské v myšlení a praxiVíra a služba: společenství Církve československé husitské v myšlení a praxi2012, kolektiv autorů

Publikace je složena ze tří celků: Teologie, dějiny a současnost, Duchovní péče a budoucnost církve a Svědectví, ženy v církvi. Sleduje odvážný pokus zakladatelů církve a obětavost následné generace, které byly korunován... více