Bůh (filozofie)

štítky

9 knih


Hovory s Bohem I – Neobvyklý dialog 83% Hovory s Bohem I – Neobvyklý dialog 1997, Neale Donald Walsch

Předpokládejme, že bychom mohli položit Bohu ty nejzapeklitější otázky – otázky týkající se lásky a víry, života a smrti, dobra a zla. Předpokládejme, že by nám Bůh dopřál sluchu a poskytl nám srozumitelné odpovědi. To s... více


Cesta ke Kristu 77% Cesta ke Kristu 1990, Ellen Gould White

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby... více


Neosobní život 88% Neosobní život 1927, A. Grane (p)

Neosobní život v originále The Impersonal Life je nejznámější dílo Josepha S. Bennera, jež je však dodnes vydáváno jako dílo anonymního autora. Česky vyšlo asi poprvé v 1927 v nakladatelství Zmatlík a Palička, v edici Kn... více
Vesmír vědomý si sám sebe 90% Vesmír vědomý si sám sebe 2021, Amit Goswami

Podnětná kniha Amita Goswamiho zpochybňuje v západní vědě široce rozšířené přesvědčení, že primárním „materiálem“ stvoření je hmota, a místo toho tvrdí, že skutečným základem všeho toho, co známe a vnímáme, je vědomí. Vý... více


Boží tvář: Gilfordovy přednášky 2010 90% Boží tvář: Gilfordovy přednášky 2010 2023, Roger Scruton

Cyklus přednášek nesoucích jméno lorda Gifforda přednesených na Univerzitě St. Andrews roku 2010 na téma hledání Boha v ateistickém světě. více


Extatická vyznání 100% Extatická vyznání 2016, Martin Buber

Ve svém raném díle se Martin Buber pokusil shromáždit zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa. Jeho přáním přitom bylo vybrat texty co nejbezprostřednější, co nejméně literárně styl... více


Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 100% Theosis (zbožštění) jako smysl života člověka 2006, Georgios Kapsanis

Bůh podle svého obrazu obdaroval člověka těmito dary, aby se člověk pomocí nich mohl povznést velmi vysoko, aby díky nim mohl dosáhnout podobnosti se svým Bohem a Tvůrcem: aby se svým Stvořitelem mohl prožívat ne vnějško... více


Krédo. Promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucalda 100% Krédo. Promluvy Louise Evelyho k laickým bratrstvům Karla de Foucalda 1997, Louis Evely

Věřit v Boha znamená věřit v někoho, kdo nás ustavičně předstihuje, kdo se nám stále ukazuje v novém pohledu. Víra není něco provždy nabytého, víra je výzvou, víra není jistotou, je rizikem, není utěšováním, ale dobrodru... více


Filosofie 4 - Bůh filosofů 0% Filosofie 4 - Bůh filosofů 2004, Jiří Fuchs

Čtvrtý svazek z řady klasické filosofie je věnován metafyzice o Bohu, která obvykle začíná důkazem Boží existence, pokračuje reflexí způsobu poznání Boží skutečnosti a vrcholí zkoumáním Boží esence. Výběr témat však sled... více