Bůh (filozofie)

štítek, 4 knih


Theosis (zbožštění) jako smysl života člověkaTheosis (zbožštění) jako smysl života člověka2006, G. Kapsanis

Bůh podle svého obrazu obdaroval člověka těmito dary, aby se člověk pomocí nich mohl povznést velmi vysoko, aby díky nim mohl dosáhnout podobnosti se svým Bohem a Tvůrcem: aby se svým Stvořitelem mohl prožívat ne vnějško... více


Cesta ke KristuCesta ke Kristu1990, E. G. White

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby... více


Hovory s Bohem I – Neobvyklý dialogHovory s Bohem I – Neobvyklý dialog1997, N. D. Walsch

Předpokládejme, že bychom mohli položit Bohu ty nejzapeklitější otázky – otázky týkající se lásky a víry, života a smrti, dobra a zla. Předpokládejme, že by nám Bůh dopřál sluchu a poskytl nám srozumitelné odpovědi. To s... více


Filosofie 4 - Bůh filosofůFilosofie 4 - Bůh filosofů2004, J. Fuchs

Čtvrtý svazek z řady klasické filosofie je věnován metafyzice o Bohu, která obvykle začíná důkazem Boží existence, pokračuje reflexí způsobu poznání Boží skutečnosti a vrcholí zkoumáním Boží esence. Výběr témat však sled... více