benediktinské kláštery

štítky

15 knih


Zpověď bratra HaluinaZpověď bratra Haluina2021, E. Peters (pseudonym)

KDYŽ POSLEDNÍ ZPOVĚĎ ODHALÍ PŘÍBĚH DÁVNÉ LÁSKY… Pro mnichy benediktinského kláštera svatého Petra a Pavla v Shrewsbury začala zima roku 1142 pohromou. Těžká sněhová pokrývka poškodila střechu jedné z budov opatství a ... více


Kacířův učeňKacířův učeň2021, E. Peters (pseudonym)

KDYŽ SE DOBRÉ ÚMYSLY VE ZLÉ ČINY OBRÁTÍ… Elave, mladý písař Williama z Lythwoodu, se vrací z pouti do Svaté země s pochmurným posláním – má za úkol dovézt tělo svého pána do rodného kraje, pohřbít ho v opatství svatéh... více


Prázdné rucePrázdné ruce2013, Maria Calasanz Ziesche

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeř... více
Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze OpaskaOpat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na SlovanechEmauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech2012, Kateřina Kubínová

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměle... více


Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-13002014, Milena Bravermanová

Průvodce výstavy představuje duchovní a materiální kulturu raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů ve střední Evropě. Současně vyzdvihuje roli, kterou sehrál benediktinský řád v christianizaci zdejších náro... více


Klášter uprostřed lesaKlášter uprostřed lesa2001, Rudolf Fišer

Dvě studie o třebíčském benediktinském opatství. více


Emauzy - Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci PrahyEmauzy - Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy2007, Klára Benešovská

Benediktinskému klášteru v Praze Na Slovanech s chrámem Panny Marie a sv. Jeronýma – jedné z prvořadých památek české gotiky – nebyla dosud věnována žádná samostatná uměleckohistorická monografie (a poslední kniha pražsk... více


Benediktini IBenediktini I2017, Martin Mádl

Kniha shrnuje výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy. Pojednává o monumentální malířské výzdobě klášterních komplexů ... více


Břevnovský klášterBřevnovský klášter2002, Jan Royt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějepis kláštera břevnovského a broumovskéhoDějepis kláštera břevnovského a broumovského2013, Dušan Foltýn

Moderní vydání klášterní kroniky břevnovsko-broumovského benediktina Jeronýma Růžičky z poloviny 19. století. Text v dobovém českém překladu z 19. století je pravopisně upraven a věcně komentován (J. Šrámek, O. Koupil), ... více


Besedy o obnově břevnovského klášteraBesedy o obnově břevnovského kláštera2007, Prokop Petr Siostrzonek

V roce 1950 byl břevnovský klášter obsazen a řeholníci v něm nesměli nadále zůstat. Benediktinská komunita přesto nezanikla. Mniši procházeli internací, vězením nebo jim nebylo dovoleno studovat a pracovat v duchovní spr... více


Tisíc let, klášter, svět - Pocta k mileniu břevnovského klášteraTisíc let, klášter, svět - Pocta k mileniu břevnovského kláštera1993, Květoslava Neradová

Výběr textů uspořádaly Květoslava Neradová a Františka Sokolová. více


Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a BroumovBřevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov2016, Josef Šrámek

Nové zpracování dějin břevnovského opatství z pera historika Josefa Šrámka.Na základě dochovaných archivních dokumentů, na jejichž edice soustavně odkazuje, rekonstruoval autor dnešní znalosti o nejstarším mužském klášte... více


Třebíč: paměť kláštera a městaTřebíč: paměť kláštera a města2018, Rudolf Fišer

Popis knihy není zatím k dispozici. více