benediktinské kláštery

štítky

30 knih


Příchod Dánů 85% Příchod Dánů 2022, Ellis Peters (p)

KDYŽ SPOR MEZI DVĚMA BRATRY ZAVLEČE ZEMI DO VÁLKY… Na jaře roku 1144 panuje v Anglii dočasný klid zbraní, ale křehké příměří mezi císařovnou Matyldou a králem Štěpánem zdaleka nedává naději na trvalý mír. Bratr Ca... více


Zpověď bratra Haluina 87% Zpověď bratra Haluina 2021, Ellis Peters (p)

KDYŽ POSLEDNÍ ZPOVĚĎ ODHALÍ PŘÍBĚH DÁVNÉ LÁSKY… Pro mnichy benediktinského kláštera svatého Petra a Pavla v Shrewsbury začala zima roku 1142 pohromou. Těžká sněhová pokrývka poškodila střechu jedné z budov opatství a ... více


Pokání bratra Cadfaela 95% Pokání bratra Cadfaela 2004, Ellis Peters (p)

Ve zvratech války mezi Štěpánem a Matyldou se zradou dostane do zajetí třicet Matyldiných rytířů, mezi nimi Cadfaelův syn Olivier de Bretagne. Všichni ostatní jsou vykoupeni, jen Olivier zůstává nezvěstný. Pro Cadfaela t... více
Hrnčířovo pole 89% Hrnčířovo pole 2022, Ellis Peters (p)

KDYŽ SE DAROVANÉ POLE STANE DANAJSKÝM DAREM… Při obdělávání Hrnčířova pole darovaného klášteru objeví mniši z opatství svatého Petra a Pavla ostatky neznámé ženy. Kosti nenesou známky násilné smrti, a osud dotyčné je ... více


Kacířův učeň 91% Kacířův učeň 2021, Ellis Peters (p)

KDYŽ SE DOBRÉ ÚMYSLY VE ZLÉ ČINY OBRÁTÍ… Elave, mladý písař Williama z Lythwoodu, se vrací z pouti do Svaté země s pochmurným posláním – má za úkol dovézt tělo svého pána do rodného kraje, pohřbít ho v opatství svatéh... více


Neobyčejný benediktin: (Advent bratra Cadfaela) 89% Neobyčejný benediktin: (Advent bratra Cadfaela) 2023, Ellis Peters (p)

KDYŽ LIDSKÁ AROGANCE PLODÍ NEŠTĚSTÍ Píše se rok 1120 a rytíř Roger Manduit je na cestě k soudu o pozemky, které jeho otec údajně odkázal shrewsburskému klášteru. Roger o ně ale rozhodně nehodlá přijít – i kdyby měl lí... více


Svatý zloděj 90% Svatý zloděj 2023, Ellis Peters (p)

KDYŽ NĚKDO LŽE A KRADE, MŮŽE BÝT SCHOPEN I VRAŽDY? Brzy z jara léta Páně 1144 opatství svatého Petra a Pavla v Shrewsbury postihnou záplavy. Když se řeka vrátí do svých břehů, zděšení bratři zjistí, že zmizely ostatky... více


Prázdné ruce 97% Prázdné ruce 2013, Maria Calasanz Ziesche

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeř... více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 91% Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura 70% Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura 2014, Jiří Kuthan

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví je... více


Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech 87% Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech 2012, Kateřina Kubínová

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměle... více


Prokop Siostrzonek: Arciopat břevnovského kláštera 100% Prokop Siostrzonek: Arciopat břevnovského kláštera 2018, Prokop Petr Siostrzonek

Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co mladého muže Petra, úspěšného studenta českotěšínského gymnázia, vedlo k rozhodnutí této s... více


Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 100% Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 2014, Milena Bravermanová

Průvodce výstavy představuje duchovní a materiální kulturu raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů ve střední Evropě. Současně vyzdvihuje roli, kterou sehrál benediktinský řád v christianizaci zdejších náro... více


Klášter uprostřed lesa 90% Klášter uprostřed lesa 2001, Rudolf Fišer

Dvě studie o třebíčském benediktinském opatství. více


Trón morskej panny 50% Trón morskej panny 2006, Sue Monk Kidd

V chráme benediktínskeho kláštora na Volavčom ostrove, neďaleko pobrežia Južnej Karolíny, stojí tajomný a bohato vyrezávaný trón, ktorý podľa legendy patril morskej panne. Na ostrov, prekypujúci exotickými prírodnými krá... více


Emauzy - Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy 100% Emauzy - Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy 2007, Klára Benešovská

Benediktinskému klášteru v Praze Na Slovanech s chrámem Panny Marie a sv. Jeronýma – jedné z prvořadých památek české gotiky – nebyla dosud věnována žádná samostatná uměleckohistorická monografie (a poslední kniha pražsk... více


Rozpravy o kodexu zvaném gigas či ďáblova bible 60% Rozpravy o kodexu zvaném gigas či ďáblova bible 2017, Miroslav Hubert

Obsahem této skromné publikace je zcela nekonvenční názor, který si o vzniku a účelu Kodexu , a rozbor několika aspektů jeho obsahu. Jejím účelem ovšem není seznámit běžného čtenáře s Kodexem a tím suplovat příslušnou li... více


Benediktini I 80% Benediktini I 2017, Martin Mádl

Kniha shrnuje výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy. Pojednává o monumentální malířské výzdobě klášterních komplexů ... více


Břevnovský klášter 80% Břevnovský klášter 2002, Jan Royt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ora et labora: Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu 100% Ora et labora: Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu 2014, Radka Těšínská Lomičková

Obsahem této publikace je jedenáct studií zabývajících se historií a kulturou benediktinského řádu. Působení benediktinů bylo pro střední Evropu důležité v mnoha směrech. Díky dochovaným pramenným souborům i hmotným pamá... více