astropsychologie

štítky

14 knih

Saturn - nový pohled na starého ďáblaSaturn - nový pohled na starého ďábla1999, Liz Greene

Autorka zde přichází s novými podněty při výkladu stejnojmenné planety, která je tradičně pokládaná za „zlomocnou“ a za původce mnoha neduhů a potíží lidské existence. Poukazuje především na úlohu Saturna při iniciaci in... více


Astrologie a psychologieAstrologie a psychologie1995, Hermann Meyer

V sedmi lekcích se čtenář postupně seznámí se systémem psychologické astrologie. Tím, že každou lekci vztáhne na svůj horoskop, bude moci rozpoznat strukturu své osobnosti a pronikat tak do tajemství svého osudu, který s... více


Duše a vesmírDuše a vesmír1995, Liz Greene

Psychoterapeutka a astroložka podává v díle rozbor základních stránek vztahů mezi lidmi, objasňuje Jungovou typologii, archetypy apod. a uvádí je do souvislosti s astrologickou symbolikou. Ukazuje důsledky archetypů v in... více
Astrologické domy a AscendentAstrologické domy a Ascendent1997, Howard Sasportas

Autor zde podává výstižnou charakteristiku jednotlivých domů horoskopu, dále je rozebírá, formuluje zásady výkladu domů a vyjmenovává nejdůležitější atributy Ascendentu v jednotlivých znameních, a to i ve vztahu k Descen... více


PodobnostiPodobnosti2005, Rudolf Starý

Pohled na svět z hlediska hermetického (analogického) způsobu myšlení, a to v perspektivě jungovské psychologie a s využitím astrologické symboliky. Kniha obsahuje přednášky, esejistické črty a krátké reflexe na nejrůzn... více


Astrologický sborník 2002Astrologický sborník 20022002, kolektiv autorů

Články – interview – případové studie – astrologické etudy – nová témata v astrologii – astrologie a homeopatie – astrologie a film – recenze – inzeráty. více


Hlubinná přestrukturaceHlubinná přestrukturace2019, Marie Hlávková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Transity a progrese v individuálním horoskopuTransity a progrese v individuálním horoskopu2003, Liz Greene

Tato kniha se zabývá psychologickým přístupem k astrologickým předpovědím. Je skvělým příkladem současného astrologického myšlení založeného na jungovském pojetí komplexů. Přináší celou řadu nových poznatků nejen pro a... více


Chiron - Uzdravení a růst vědomíChiron - Uzdravení a růst vědomí2014, Martin Lass

Hlavní témata Chironu jsou zranění a uzdravení – na úrovni tělesné, emocionální, duševní i duchovní. Tato publikace předkládá jedinečně komplexní interpretace Chironu v horoskopu: ve znameních, domech, aspektech i tranzi... více


Astrologie transformaceAstrologie transformace1999, Dane Rudhyar

Astrologie transformace má v Rudhyarově díle význam astrologické závěti. Je vyvrcholením čtyřiceti pěti letého hledání - oslnivý závěr Rudhyarova astrologického díla - tečka za jeho celoživotním studiem hvězd a lidské po... více


Astrocykly. Jak můžeme utvářet svou budoucnostAstrocykly. Jak můžeme utvářet svou budoucnost2011, Markus Jehle

Ve své nejnovější knize ukazuje M. Jehle, jaké nejvýznamnější planetární cykly a konstelace se vytvoří mezi lety 2010 až 2020. Autor nejprve stručně charakterizuje jednotlivé konstelace a v souvislosti s nimi si klade v... více


Podobnosti II.Podobnosti II.2009, Rudolf Starý

Astropsychologická hermeneutika. více


Podobnosti IIIPodobnosti III2012, Rudolf Starý

Třetí, závěrečná část hermeneutických textů, jejichž hlavním tématem je vztah Jungovy psychologie a náboženství. Kniha je určena čtenářům, kteří se zajímají o způsob myšlení, jenž předcházel novověké vědě založené na ka... více


Zděděné konstelace v horoskopuZděděné konstelace v horoskopu2009, Beatrix Braukmüller

Autorka se ve své knize zabývá dosud nedostatečně zpracovanou tématikou dědičnosti konstelací v horoskopech druhé až čtvrté generace. Vymezuje nejprve význam rodičovských symbolů v horoskopu, především Slunce a Luny, a a... více