andragogika

štítky

19 knih


Andragogika 78% Andragogika 2008, Milan Beneš

Vzdělávání dospělých je v současné době věnováno čím dál tím víc pozornosti. Kniha doc. Dr. Milana Beneše mapuje tento stále se rozvíjející obor v jeho multidisciplinárním pojetí a neopomíjí ani poznatky oborů příbuznýc... více


Andragogický výzkum 65% Andragogický výzkum 2014, Jan Průcha

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se... více


Úvod do andragogiky 60% Úvod do andragogiky 1997, Milan Beneš

Vysokoškolská učebnice, dotisky v letech 1999, 2001, 2003. Poznámka: Správné ISBN je 80-7184-542-6, v knize je však uvedeno chybné ISBN 80-7184-381-4. (zdroj: Databáze Národní knihovny ČR) více
Andragogika: Filosofie - věda 40% Andragogika: Filosofie - věda 2001, Milan Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Andragogika - teoretické základy 100% Andragogika - teoretické základy 2003, Milan Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


E-learning ve vzdělávání dospělých 80% E-learning ve vzdělávání dospělých 2011, Andrea Barešová

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ... více


Andragogika a vzdělávání dospělých - Vybrané kapitoly 80% Andragogika a vzdělávání dospělých - Vybrané kapitoly 2016, Michal Šerák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Učení pro pracoviště 80% Učení pro pracoviště 2009, Petr Novotný

Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům... více


Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami 0% Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami 2013, Markéta Švamberk Šauerová

Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u dětí a dospívajících, dospělých a seniorů. Editor Markéta Šauerová. více


Technologie vzdělávání dospělých 0% Technologie vzdělávání dospělých 2011, Miroslava Dvořáková

Skripta určená pro studijní program Andragogika, kombinovaná forma. více


Technologie vzdělávání dospělých II 0% Technologie vzdělávání dospělých II 2013, Miroslava Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Terminologický slovník. více


Lektorské kompetence 0% Lektorské kompetence 2013, Miroslava Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium oboru Andragogika. více


Speciálněpedagogická andragogika - metodika 0% Speciálněpedagogická andragogika - metodika 2013, Oldřich Müller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do teorií vzdělávání dospělých pro andragogy 0% Úvod do teorií vzdělávání dospělých pro andragogy 2013, Miroslava Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Určeno pro formu studia a studijní program (obor): Andragogika v profilaci na personální management, kombinované studium. více


Speciálněpedagogická andragogika - teorie 0% Speciálněpedagogická andragogika - teorie 2013, Olga Krejčířová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých pro andragogy: Studijní text pro kombinované studium 0% Úvod do evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých pro andragogy: Studijní text pro kombinované studium 2013, Miroslava Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Určeno pro formu studia a studijní program (obor): Andragogika v profilaci na personální management, kombinované studium více


Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje 0% Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje 2013, Jan Kolář

Předkládaná studie se snaží odhalit způsob, jakým lektoři v rámci vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje realizují skupinová reflektivní sezení. Výsledky tohoto rozkrývání jsou přitom čtenáři předloženy v celkem ... více


Základy pedagogiky dospělých 0% Základy pedagogiky dospělých 1969, František Hyhlík

VŠ skriptum, vydané v roce 1969 Univerzitou Karlovou v Praze. více


Technologie vzdělávání dospělých I 0% Technologie vzdělávání dospělých I 2013, Miroslava Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Terminologický slovník. Určeno pro kombinované studium obor Andragogika. více