andragogika

štítek, 19 knih


AndragogikaAndragogika2008, M. Beneš

Vzdělávání dospělých je v současné době věnováno čím dál tím víc pozornosti. Kniha doc. Dr. Milana Beneše mapuje tento stále se rozvíjející obor v jeho multidisciplinárním pojetí a neopomíjí ani poznatky oborů příbuznýc... více


Andragogický výzkumAndragogický výzkum2014, J. Průcha

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se... více


E-learning ve vzdělávání dospělýchE-learning ve vzdělávání dospělých2011, A. Barešová

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ... více
Učení pro pracovištěUčení pro pracoviště2009, P. Novotný

Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům... více


Úvod do andragogikyÚvod do andragogiky1997, M. Beneš

Vysokoškolská učebnice, dotisky v letech 1999, 2001, 2003. Poznámka: Správné ISBN je 80-7184-542-6, v knize je však uvedeno chybné ISBN 80-7184-381-4. (zdroj: Databáze Národní knihovny ČR) více


Andragogika: Filosofie - vědaAndragogika: Filosofie - věda2001, M. Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Andragogika - teoretické základyAndragogika - teoretické základy2003, M. Beneš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Andragogika a vzdělávání dospělých - Vybrané kapitolyAndragogika a vzdělávání dospělých - Vybrané kapitoly2016, M. Šerák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Speciálněpedagogická andragogika - metodikaSpeciálněpedagogická andragogika - metodika2013, O. Müller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Speciálněpedagogická andragogika - teorieSpeciálněpedagogická andragogika - teorie2013, O. Krejčířová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvojePráce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje2013, J. Kolář

Předkládaná studie se snaží odhalit způsob, jakým lektoři v rámci vybraných pojetí osobnostně sociálního rozvoje realizují skupinová reflektivní sezení. Výsledky tohoto rozkrývání jsou přitom čtenáři předloženy v celkem ... více


Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinamiZážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami2013, M. Švamberk Šauerová

Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u dětí a dospívajících, dospělých a seniorů. Editor Markéta Šauerová. více


Základy pedagogiky dospělýchZáklady pedagogiky dospělých1969, F. Hyhlík

VŠ skriptum, vydané v roce 1969 Univerzitou Karlovou v Praze. více


Technologie vzdělávání dospělých ITechnologie vzdělávání dospělých I2013, M. Dvořáková

Studijní text pro kombinované studium. Terminologický slovník. Určeno pro kombinované studium obor Andragogika. více


Technologie vzdělávání dospělýchTechnologie vzdělávání dospělých2011, M. Dvořáková

Skripta určená pro studijní program Andragogika, kombinovaná forma. více


1

Doporučené štítky

pedagogika e-learning učebnice vysokých škol, skripta vzdělávání dospělých