16.-19. století

štítky

8 knih


Francouzští králové a císaři v novověkuFrancouzští králové a císaři v novověku2005, Peter Claus Hartmann

Podtitul: Od Ludvíka XII. k Napoleonovi III.: (1498–1870) Kniha představuje soubor životopisných medailonů francouzských panovníků ve vytčeném období (16.–19. stol.). Jde o sborník prací německých historiků a roma... více


Araukánské války 1546-1881: Španělské Flandry v ChileAraukánské války 1546-1881: Španělské Flandry v Chile2007, Bohumír Roedl (starší)

Kniha vypráví velké dějiny malého etnika Mapučů, které s bezpříkladnou odvahou bojovalo tři sta let za svou svobodu. Zkázu říší Aztéků a Inků zná téměř každý. Už málokdo ví o hrdinném a dlouhotrvajícím odporu Mapučů z t... více


Dobové tance 16. až 19. stoletíDobové tance 16. až 19. století1981, Eva Kröschlová

Popisy tanců, nákresy tanečních figur, hudební doprovod v úpravě pro klavír nebo instrumentální soubor. více
Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v 16., 17. a 18 storočíVerný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v 16., 17. a 18 storočí1974, Katarína Závadová

Základná príručka pre zberateľov slovenských vedút. Kniha mapuje rytiny slovenských miest od druhej polovice 16. storočia až po začiatok 19. storočia. Súpis je radený podľa lokality s podrobným popisom a obsahuje aj boha... více


Paměť SlezskaPaměť Slezska2011, Pavel Šopák

Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. více


Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848Hospodárske dejiny Slovenska 1526-18482006, Mária Kohútová

Ekonomický vývin je prezentovaný v troch chronologických častiach: v období včasného novoveku (1526 – 1711, v období nástupu manufaktúrneho podnikania (1711 – 1790) a v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu (1790 ... více


Česká konfesse, její vznik, podstata a dějinyČeská konfesse, její vznik, podstata a dějiny1912, Ferdinand Hrejsa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovensko v dobe uhorského feudalizmu: Hospodárske pomery od r. 1514 do r. 1848Slovensko v dobe uhorského feudalizmu: Hospodárske pomery od r. 1514 do r. 18481932, Štefan Janšák

Podrobne spracovaná slovenská história od roku 1514 do 1848. V poznámkach k jednotlivým kapitolám sú vypracované štatistiky (vzdelanosť, počty dobytka a i. v slovenských župách). Priložená mapa žúp Slovenska.... více