16.-19. století

štítky

8 knih


Francouzští králové a císaři v novověku 90% Francouzští králové a císaři v novověku 2005, Peter Claus Hartmann

Podtitul: Od Ludvíka XII. k Napoleonovi III.: (1498–1870) Kniha představuje soubor životopisných medailonů francouzských panovníků ve vytčeném období (16.–19. stol.). Jde o sborník prací německých historiků a roma... více


Araukánské války 1546-1881: Španělské Flandry v Chile 93% Araukánské války 1546-1881: Španělské Flandry v Chile 2007, Bohumír Roedl (starší)

Kniha vypráví velké dějiny malého etnika Mapučů, které s bezpříkladnou odvahou bojovalo tři sta let za svou svobodu. Zkázu říší Aztéků a Inků zná téměř každý. Už málokdo ví o hrdinném a dlouhotrvajícím odporu Mapučů z t... více


Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v 16., 17. a 18 storočí 100% Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v 16., 17. a 18 storočí 1974, Katarína Závadová

Základná príručka pre zberateľov slovenských vedút. Kniha mapuje rytiny slovenských miest od druhej polovice 16. storočia až po začiatok 19. storočia. Súpis je radený podľa lokality s podrobným popisom a obsahuje aj boha... více
Dobové tance 16. až 19. století 100% Dobové tance 16. až 19. století 1981, Eva Kröschlová

Popisy tanců, nákresy tanečních figur, hudební doprovod v úpravě pro klavír nebo instrumentální soubor. více


Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848 100% Hospodárske dejiny Slovenska 1526-1848 2006, Mária Kohútová

Ekonomický vývin je prezentovaný v troch chronologických častiach: v období včasného novoveku (1526 – 1711, v období nástupu manufaktúrneho podnikania (1711 – 1790) a v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu (1790 ... více


Paměť Slezska 100% Paměť Slezska 2011, Pavel Šopák

Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. více


Slovensko v dobe uhorského feudalizmu: Hospodárske pomery od r. 1514 do r. 1848 0% Slovensko v dobe uhorského feudalizmu: Hospodárske pomery od r. 1514 do r. 1848 1932, Štefan Janšák

Podrobne spracovaná slovenská história od roku 1514 do 1848. V poznámkach k jednotlivým kapitolám sú vypracované štatistiky (vzdelanosť, počty dobytka a i. v slovenských župách). Priložená mapa žúp Slovenska. více


Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny % Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny 1912, Ferdinand Hrejsa

Popis knihy není zatím k dispozici. více