15.-19. století

štítky

10 knih


Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století 92% Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století 2013, Markéta Křížová

Tématem knihy je otroctví a jeho propojení s evropskou zámořskou expanzí v 15. až 19. století, zejména s kolonizací Nového světa. Zde byli zotročováni domorodí obyvatelé (Indiáni), především ale černoši násilím dovezení ... více


Královny lásky 88% Královny lásky 2003, Claude Dufresne

Historie francouzských titulárních metres je téměř stejně dlouhá jako historie čtyřiceti francouzských králů. V době, kdy se panovníci neženili z lásky, ale pro věno či územní zisk, se metresami stávaly ženy půvabné, int... více


Dějiny lidu Spojených států amerických 93% Dějiny lidu Spojených států amerických 2012, Howard Zinn

1. díl dějin USA z neobvyklé perspektivy od známého amerického historika – o objevení Ameriky očima indiánů, o Ústavě z hlediska otroků, o vzestupu industrialismu, jak jej zakoušely mladé ženy v Lowellových textilkách, o... více
Černá paní 80% Černá paní 1964, Basil Davidson

Historie Afriky od 16. stol., kdy se stal tento světadíl trhem na otroky, je zachycena v poutavé knize anglického žurnalisty. Autor sleduje vývoj africkoevropských obchodních vztahů od r. 1450 do r. 1850 a ukazuje, jak v... více


Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 90% Zajetí velké církve : dějiny konstantinopolského patriarchátu od pádu Cařihradu do roku 1821 2010, Steven Runciman

Jaké byly osudy řecké církve po pádu Konstantinopole do rukou Osmanů v roce 1453? Jak se vyrovnala s novými podmínkami a výzvami, jež s sebou muslimská nadvláda přinesla? Jak dokázala po čtyři staletí uchovat byzantské d... více


K dalekým břehům 0% K dalekým břehům 1974, Milan Holeček

První z pěti příběhů o slavných ruských cestovatelích tvoří vyprávění o dobrodružném putování tverského kupce Nikitina přes tři moře v letech 1466-1474, druhý sleduje cesty kozáka Děžňova do neznámých zemí a třetí líčí v... více


Hospodářské instrukce % Hospodářské instrukce 1930, Václav Černý

Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v 15.-19. století. více


3 x 13 věřících osobností 0% 3 x 13 věřících osobností 2010, Daniel Henych

Vědci, umělci, křesťanští filantropové / Soubor medailonků osobností z kulturního, vědeckého, ale i občansky angažovaného života. více


Slovenský ľudový odev v minulosti 0% Slovenský ľudový odev v minulosti 1955, Jozef Markov

Materiály k dejinám slovenského ľudového odevu Autor čerpal pre svoju publikáciu zo starej literatúry domácej i zahraničnej, ktorá opisuje ľudový odev na Slovensku, a trpezlivo vyhľadal staré správy, knižné ilustrácie... více


Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby % Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby 2012, kolektiv autorů

Příspěvky si kladou za cíl objasnit a utřídit, co dnešní historiografie ví o životě dětí ve středověké a raně novověké Praze, respektive v evropských velkoměstech obecně (Čáslav, Gdaňsk, Novgorod, Norimberk, Mohuč, Frank... více