dějiny Afriky

štítky

46 knih


Dějiny Jižní Afriky 92% Dějiny Jižní Afriky 1997, Otakar Hulec

První původní české vydání přehledných a čtvrtých dějin Jižní Afriky od počátků přes kolonizaci země a vládu apartheidu až po přijetí demokratické ústavy. více


Diktátoři černého kontinentu 84% Diktátoři černého kontinentu 2015, Martin Nekola

Tématem knihy, poněkud exotickým pro českého čtenáře, jsou nedemokraticky vládnoucí muži ve dvaadvaceti vybraných afrických státech (např. Jean-Bédel Bokassa, Muammar Kaddáfí, Mengistu Haile Mariam či Robert Mugabe). Pub... více


Dějiny Rwandy a Burundi 81% Dějiny Rwandy a Burundi 2012, Jan Záhořík

Rwanda a Burundi jsou dvě malé země v srdci Afriky, jejichž dějiny byly poznamenány neblahým vlivem evropského kolonialismu i genocidami v postkoloniálním období. Zároveň se však jedná o země s nesmírně bohatou historií ... více
Dějiny Libye 89% Dějiny Libye 2015, Eduard Gombár

Libye je relativně nový stát, jehož území bylo po tisíciletí dobýváno, kolonizováno a spravováno cizinci. Moderní dějiny byly charakterizovány vládou osmanských Turků a italskou kolonizací. V roce 1951 získala země nezáv... více


Válka Zuluů 98% Válka Zuluů 2006, Ivo T. Budil

Před úsvitem 11. ledna 1879 překročily britské koloniální oddíly řeku Mzinyathi a zahájily tak válku proti zulskému království, vojensky nejsilnějšímu domorodému státu černé Afriky. Následoval krvavý konflikt, během něho... více


Dějiny Madagaskaru 94% Dějiny Madagaskaru 2011, Pavel Hošek

Madagaskar je ostrov s neobyčejně zajímavou historií. Od nejstarších dob se zde prolínaly vlivy arabské, africké i asijské. Toto dlouhodobé míšení se projevilo i ve specifické místní kultuře, která se zcela odlišuje od t... více


Dějiny Angoly 94% Dějiny Angoly 2008, Jan Klíma

Angola je pro zahraniční politiku ČR nyní opět preferenčním státem, neopomíjí ani domácí, ani koloniální linii. Pro dramatický „střet civilizací“ jsou angolské dějiny ceným vkladem do poznání globalizované historie. Ango... více


Dějiny moderní Afriky 93% Dějiny moderní Afriky 2011, Richard J. Reid

Druhý největší kontinent světa je skutečnou a dosud neobjevenou pokladnicí historie. Neuvěřitelná pestrost prostředí, nejrůznějších druhů krajiny a domovské fauny není tím jediným, čím nás Afrika může přitáhnout. Ve skut... více


Dějiny Afriky 88% Dějiny Afriky 2012, Jan Klíma

Souhrnný přehled dějin afrických států a regionů přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje afrického kontinentu, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Pro ... více


Dějiny Mosambiku 92% Dějiny Mosambiku 2010, Jan Klíma

Autor se pokouší překonat diametrálně odlišné pohledy na dramatický vývoj rozmanitých etnik a ras, který kdysi koloniální historiografie chápala jako dějiny bělochů v Africe a který následně antikolonialistický odboj pře... více


Afrika a Afričané 88% Afrika a Afričané 2001, John Iliffe

Syntetická práce o dějinách Afriky od pravěku, přes koloniální období až po vznik samostatných národních států a současnou tvář kontinentu. více


Černá paní 80% Černá paní 1964, Basil Davidson

Historie Afriky od 16. stol., kdy se stal tento světadíl trhem na otroky, je zachycena v poutavé knize anglického žurnalisty. Autor sleduje vývoj africkoevropských obchodních vztahů od r. 1450 do r. 1850 a ukazuje, jak v... více


Dějiny Guineje-Bissau 84% Dějiny Guineje-Bissau 2015, Jan Klíma

V Evropě málo známá Guinea-Bissau prošla ve svém vývoji dramatickým "střetem civilizací" mezi svou bytostně africkou podstatou a konstruktivními i destruktivními vlivy euroamerického světa. Násilné prosazování portuga... více


Objevení staré Afriky 84% Objevení staré Afriky 1962, Basil Davidson

I Afrika má svoji dlouhou historii. V 19. stol. objevovali badatelé zeměpisné poměry Afriky na jih od Sahary, ve 20. objevují její historii. Tato kniha pokrokového anglického žurnalisty, spisovatele a cestovatele uvádí a... více


Sedmkrát do Núbie 80% Sedmkrát do Núbie 1989, Evžen Strouhal

Jméno Núbie, podivuhodné země spojující Egypt se Súdánem, proletělo světem v šedesátých letech, kdy vědci a technici různých zemí spojili v mezinárodní akci UNESCO své síly k záchraně kulturních hodnot její minulosti, oh... více


Afrika zevnitř: Kontinentem sucha a věčných proměn 100% Afrika zevnitř: Kontinentem sucha a věčných proměn 2016, Petr Pokorný

Afrika viděná zevnitř, očima českých biologů, geologů, antropologů a archeologů, kteří bádají v afrických pouštích a savanách nad dosud nevyřešenými otázkami vývoje člověka, lidských společností, klimatu, živé a neživé p... více


Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova 87% Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova 2014, Jan Klíma

V dějinách světa sehrály významnou roli také ty oblasti a státy, které nevynikají na mapách svou velikostí. Jejich poslání se však v některé epoše vývoje ukázalo jako nezastupitelné, nebo dokonce klíčové. To je případ dv... více


Dějiny Afriky, svazek 1. 93% Dějiny Afriky, svazek 1. 1966, Rudolf Veselý

Populárně vědecké dílo zahrnuje období od nejstarších dob do r. 1960. Až dosud, pokud jde o celkovou koncepci a strukturu, nevyšlo ve světové literatuře dílo, které obsáhlo dějiny celého kontinentu. Zvolené periodizaci, ... více


Afrika ve vichru svobody: Dekolonizace a její důsledky 93% Afrika ve vichru svobody: Dekolonizace a její důsledky 2021, Jan Klíma

Zánik koloniálních impérií v Africe se stal přelomovou událostí 20. století. Definitivně skončilo období novověké evropské expanze i mocenská priorita několika málo západoevropských státu v globálním politickém systému. ... více


Ghana 60% Ghana 2003, Vladimír Klíma

Dějiny Ghany, dříve příznačně nazývané Evropany Zlaté pobřeží, autor poutavě popsal od středověku, přes první kontakty portugalských mořeplavců a následnou kolonizaci včetně střetu evropských mocností, z něhož vyšli jako... více