dějiny Afriky

štítky

39 knih

Dějiny Jižní AfrikyDějiny Jižní Afriky1997, Otakar Hulec

První původní české vydání přehledných a čtvrtých dějin Jižní Afriky od počátků přes kolonizaci země a vládu apartheidu až po přijetí demokratické ústavy. více


Dějiny Rwandy a BurundiDějiny Rwandy a Burundi2012, Jan Záhořík

Rwanda a Burundi jsou dvě malé země v srdci Afriky, jejichž dějiny byly poznamenány neblahým vlivem evropského kolonialismu i genocidami v postkoloniálním období. Zároveň se však jedná o země s nesmírně bohatou historií ... více


Diktátoři černého kontinentuDiktátoři černého kontinentu2015, Martin Nekola

Tématem knihy, poněkud exotickým pro českého čtenáře, jsou nedemokraticky vládnoucí muži ve dvaadvaceti vybraných afrických státech (např. Jean-Bédel Bokassa, Muammar Kaddáfí, Mengistu Haile Mariam či Robert Mugabe). Pub... více
Dějiny LibyeDějiny Libye2015, Eduard Gombár

Libye je relativně nový stát, jehož území bylo po tisíciletí dobýváno, kolonizováno a spravováno cizinci. Moderní dějiny byly charakterizovány vládou osmanských Turků a italskou kolonizací. V roce 1951 získala země nezáv... více


Dějiny moderní AfrikyDějiny moderní Afriky2011, Richard J. Reid

Druhý největší kontinent světa je skutečnou a dosud neobjevenou pokladnicí historie. Neuvěřitelná pestrost prostředí, nejrůznějších druhů krajiny a domovské fauny není tím jediným, čím nás Afrika může přitáhnout. Ve skut... více


Afrika zevnitř: Kontinentem sucha a věčných proměnAfrika zevnitř: Kontinentem sucha a věčných proměn2016, Petr Pokorný

Afrika viděná zevnitř, očima českých biologů, geologů, antropologů a archeologů, kteří bádají v afrických pouštích a savanách nad dosud nevyřešenými otázkami vývoje člověka, lidských společností, klimatu, živé a neživé p... více


Dějiny AfrikyDějiny Afriky2012, Jan Klíma

Souhrnný přehled dějin afrických států a regionů přináší informace o hlavních procesech a charakteristických rysech vývoje afrického kontinentu, o jeho zvláštnostech a odlišnostech i o jeho vztahu k ostatnímu světu. Pro ... více


Objevení staré AfrikyObjevení staré Afriky1962, Basil Davidson

I Afrika má svoji dlouhou historii. V 19. stol. objevovali badatelé zeměpisné poměry Afriky na jih od Sahary, ve 20. objevují její historii. Tato kniha pokrokového anglického žurnalisty, spisovatele a cestovatele uvádí a... více


Afrika a AfričanéAfrika a Afričané2001, John Iliffe

Syntetická práce o dějinách Afriky od pravěku, přes koloniální období až po vznik samostatných národních států a současnou tvář kontinentu. více


Dějiny Guineje-BissauDějiny Guineje-Bissau2015, Jan Klíma

V Evropě málo známá Guinea-Bissau prošla ve svém vývoji dramatickým "střetem civilizací" mezi svou bytostně africkou podstatou a konstruktivními i destruktivními vlivy euroamerického světa. Násilné prosazová... více


Dějiny MosambikuDějiny Mosambiku2010, Jan Klíma

Autor se pokouší překonat diametrálně odlišné pohledy na dramatický vývoj rozmanitých etnik a ras, který kdysi koloniální historiografie chápala jako dějiny bělochů v Africe a který následně antikolonialistický odboj pře... více


Dějiny Afriky, svazek 1.Dějiny Afriky, svazek 1.1966, Rudolf Veselý

Populárně vědecké dílo zahrnuje období od nejstarších dob do r. 1960. Až dosud, pokud jde o celkovou koncepci a strukturu, nevyšlo ve světové literatuře dílo, které obsáhlo dějiny celého kontinentu. Zvolené periodizaci, ... více


Druhá cesta po Jižní Africe II.Druhá cesta po Jižní Africe II.1890, Emil Holub

Cesty v Jižní Africe vykonané v letech 1883-1887 díl II. více


Druhá cesta po Jižní Africe I.Druhá cesta po Jižní Africe I.1890, Emil Holub

cesty 1883-1887 díl I. více


Politikové v uniformáchPolitikové v uniformách1981, Karel Lacina

Kniha pojednává o režimech v Africe během 20. století. více


1