10.-14. století

štítky

6 knih


Věk katedrál 91% Věk katedrál 2002, Georges Duby

Umění a společnost 980–1420. Základní práce francouzského medievalisty, autora i u nás známé vynikající knihy Neděle u Bouvines, přináší jedinečný a u nás zcela netradiční pohled na dějiny středověkého umění. Katedrál... více


Hříchy a vášně přemyslovských králů 76% Hříchy a vášně přemyslovských králů 2013, Jan Bauer

Přemyslovci… Jméno bájného českého rodu zas a znovu rezonuje v našich myslích i srdcích. Dynastie, která se vynořuje z šera českých dějin a po mnoha vzestupech i pádech se stává jedním z nejvýznamnějších stavebních prvků... více


Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku 92% Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku 2014, kolektiv autorů

Kniha přináší barvitý pohled na dvorskou společnost, přičemž nabízí tři výkladové linie. Hlavní z nich sleduje přemyslovský dvůr od 10. do 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváte... více
Sedm přemyslovských kultů 86% Sedm přemyslovských kultů 2011, Petr Kubín

Seven Přemyslid Cults / Kulty svatých byly ve středověku nejen přirozenou součástí každodenního života, ale i významným politickým a státoprávním nástrojem. S Přemyslovci je spojeno celkem sedm kultů domácího původu. Kon... více


Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských % Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských 1897, Ferdinand Tadra

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Východní Morava v 10. až 14. století 0% Východní Morava v 10. až 14. století 2008, Pavel Kouřil

Objemná monografie, v níž přední moravští a slovenští historikové, archeologové a numismatikové představují široké veřejnosti nejnovější výsledky archeologického a historického bádání na Východní Moravě v době, kdy, jak ... více