Zamilovanost

recenze

Zamilovanost (2011) 4 z 5 / Matematicka
Zamilovanost

Psychologickou literaturu moc nečtu, ale tuhle výjimku jsem udělala ráda. Příjemně krátké zamyšlení o tom, co se v člověku děje, když je zamilovaný. Doporučuji všem, kdo jsou zamilovaní, byli zamilovaní, chtějí být zamilovaní nebo mají ve svém okolí někoho zamilovaného. Pomůže vám lépe porozumět tomu, co se v člověku v období zamilovanosti odehrává. Navíc obsahuje pěkné ukázky jak z krásné, tak z odborné literatury. Pěkná oddechová záležitost.

Pan Müller si všímá toho, že zamilovaný člověk poznává nejen druhého, ale především lépe poznává sám sebe:
Zamilovanost se na vás dobývá. Chce se na vás dobýt i v sexuálních zážitcích, uvolnit ve vás hlubší, něžnější vrstvy. Sex můžete mít i s někým, koho nemilujete. Cítit sebe a milovanou osobu v nejniternějším spojení je ale něco jiného. Teď vás má sexualita, sexuální setkání také důvěrně seznámit se sebou samými. Máte lépe sami sebe poznat. Více se zažít. V hebrejštině pro to existuje slovo jadah. Mimo jiné to znamená uvědomit si, vnímat, prožít, rozeznat a chápat na základě zpětné vazby, s někým intimně pobývat. Přesně o to jde v zamilovanosti: stát se částí toho druhého, prožít něco, co není možné vidět, co se dá zakusit jen ve vnitřním setkání s jiným člověkem. Je to ucelené poznání, které, pokud jste mu otevření, spojuje tělo a duši. Vaše duše se chce také podílet, také chce poskytnout proměňující sílu. V něžném setkání, v naprosté vzájemné otevřenosti, když nám nic nebrání, abychom připustili jeden vůči druhému svou vášeň, se důvěrně seznámím s tím druhým i sám/sama se sebou. Poznám druhého člověka a tím zároveň i sám sebe. Dotknu se jeho tajemství, a to nikoli tím, že přemýšlím, rozebírám a hloubám. Poznání založené na intimním setkání sahá hlouběji. Je k tomu potřeba ne méně než milovat toho druhého – vlastním tělem a duší. Tak se zamilovanost – leckdy to tak může být – pojí s poznáním sebe samého. Je to doba, kdy poznáváte sami sebe. Tak dobrý náhled do sebe samých stěží jindy získáte. Na chvíli smíte nahlédnout do své pokladnice. Na chvíli v sobě smíte pocítit božskou podstatu. Vaše duše se v zamilovanosti o kousek víc pootevře, aby se pak zase zavřela. To, co jste se v té době směli dozvědět, bude působit dál a změní vás to. Viděli jste, cítili jste a prožili jste něco, co na vás „nějak zapůsobilo“.

Kromě sebepoznání si všímá i toho, že zamilovanost přináší člověku i duchovní poznání:
Tím jsem vám chtěl říct: Poddejte se zamilovanosti. Všem těm krásným, podivuhodným zážitkům, které s ní přicházejí. Zároveň se však nedejte zaslepit plamenem vášně a dejte se na cestu, na jejímž konci stojí skutečný člověk – takový, jaký je. To se vám podaří, když to mimořádné, co vás na něm uchvacuje, najdete sami v sobě. Když zdoláním temné noci v sobě odhalíte boží plamen, smíte zakusit duchovní sílu jako nejpodstatnější část, jako rozhodující díl vlastního života.


Zamilovanost Zamilovanost Wunibald Müller

Být zamilovaný je krásné. Být zamilovaný může být ale také těžké, jestliže láska nemůže být naplněna. Zamilovanost může člověku ukázat nové oblasti sebe samého. Zamilovanost může člověka otevřít dimenzím, které ho přesahují. Autor... více


Komentáře (0)

Přidat komentář