Pro všechny hledající vyššího duchovna od přední české mystičky........

recenze

Jak to vidí Ivanka Adamcová (2016) / TIMONEL
Jak to vidí Ivanka Adamcová

Snadno lze chápat má slova
snadno je lze uskutečnit,
ale nikdo pod nebem jim nerozumí
a nikdo pod nebem se jimi neřídí
má slova mají svůj počátek
a mé činy svého mistra
jenže to nikdo neví,
a tak mě nikdo nechápe
vzácní jsou ti, kdo mně rozumí
a proto vzácný jsem i já sám
moudrý nosí hrubou vlněnou houni,
ale v nitru ukrývá drahocenný jadeit


Lao-c´: Tao-Te-Ťing, zpěv 70, překlad Václav CílekOlina Táborská: „Jak to vidí Ivanka Adamcová“


Vítej, milý hledající vyššího duchovna, jsem společné vědomí celého lidského rodu, jednotná božská podstata lidské existence, která se skrývá pod hmotou těl se jménem, s osudem námi samými vybraným a pevně daným v našich DNA. Učení Ivanky Adamcové je nejstarším a nejpůvodnějším učením na této planetě vůbec, plně rozvinuje například to, kterého se ve své knize z roku 1896 „Poklad pokorných“ letmo dotkl spisovatel a mystik Maurice Maeterlinck. Noříme se zde do jednotného prazákladu všech světových učení vyššího duchovna a to vše v nám srozumitelném českém jazyce, myslím si, že máme čeho si vážit a být patřičně hrdí a to i bez toho, abychom posilovali naše ego. Základním heslem Ivanky Adamcové, které v roce 2011 na základních přednáškách ze Starých Křečan tato duchovní učitelka napsala na tabuli, je: „vše je dobré“. Od tohoto hesla se odvíjí veškeré navazující myšlenky, spolu s očištěním učení Ježíše Krista, které po dlouhých tisíciletích uvádí na pravou míru a beze zbytku vysvětluje. Mohli bychom se značným zjednodušením říci, že základem učení Ivanky Adamcové je láska. Láska pro ní znamená stav bez odporu a čistou pokoru, tedy zosobněné skutečným životem a učením Ježíšovým.

Nabízí se tedy otázka, proč je jako motto použit zpěv z jedné z nejklasičtějších knih staré čínské filosofie? Tento příměr se nabízí při čtení knihy Oliny Táborské „Jak to vidí Ivanka Adamcová“ z roku 2016. Brožovaná kniha o 244 stranách obsahuje předmluvu Ivanky, dvacet životních příběhů s komentářem Ivanky ke každému příběhu, ze závěrečných otázek a odpovědí a z Ivančina doslovu. Příběhy uvedené v knize popisují zejména karmické a vztahové problémy lidí různého pohlaví, věku a společenského postavení. Ivanka všechny tyto příběhy komentuje se svým příslovečným klidem a přehledem duchovní učitelky. Je velice zajímavé a zvláštní sledovat zdánlivou jednoduchost Ivančiných odpovědí, jak jsou klidné a vyzývají k odbourání odporu a nastolení lásky a pokory. Lidská bytost se jen velmi těžko smiřuje s tím, že si svůj osud se svými rodiči a událostmi vybrala sama, že je bod A (narození) a bod B (smrt) dané a všechny situace a všechny reakce jsou pevně zakódované v DNA. Že lidé ve své podstatě nemají svou vlastní vůli člověka, kterou by ovlivňovali dění, a že je přesně dané, co během svého života zažijí, pochopí, a jakou zkušenost během jedné inkarnace naberou. Sedmdesátý zpět Tao-Te-Ťingu se jako motto k této knize vkrádá právě pro svou příznačnost, která se projevuje všude v Ivančině učení a v této knize „Jak to vidí Ivanka Adamcová“ zvláště: lze snadno chápat a uskutečnit slova Ivanky, ale nikdo pod nebem jim ve skutečnosti nerozumí a neřídí se jimi. Je to možná poněkud přísný odsudek na adresu lidského pokolení, které přichází do kontaktu s Ivančiným učením a pokouší se ho pochopit a žít ve svých životech, jenže si musíme uvědomit, že skutečné pochopení a žití tohoto učení se bude s úspěchem týkat pouze 1/7 současné světové populace. Ostatní lidé budou muset ještě odžít několik životů v podsvětě, v planetě za námi. Ivanka tomuto systému zjednodušeně říká třídy základní školy. Každý člověk má svou třídu a nemůže žádnou z nich přeskočit na své cestě vyšším duchovnem. Nemůže se stát, že do další existenciální dimenze vědomí – Ivanka tomu říká přechod ze 3D skrze bránu 4D do 5D - postoupí někdo z nižšího ročníku, vždy tam postoupí pouze ti z nejvyšší třídy, deváťáci, a nikdo jiný.

„Člověk je božství ukryté pod hmotou těla se jménem. V čase, kdy se zrodila planeta, se v jejím teritoriu ukrylo vědomí božské, které je přítomné v celém vesmíru a je všudypřítomné. Od té doby uplynulo velmi mnoho času. Vědomí se vyvíjelo pod pláštěm hmoty a dlouhou dobu tady zdánlivě nebyl žádný život. Po nesmírných dobách začaly vznikat první aminokyseliny, jejich sloučeniny až do vzniku prvních organismů. Následně vznikaly různé rostlinné a živočišné formy, ve kterých jste také jako vědomí byli přítomni. Takže jste prošli velmi dlouhou cestou až do formy člověka.“, píše Ivanka ve svém doslovu na straně 237 knihy.

Učení Ivanky počítá s klíčovými objevy východní filosofie a s dalšími prvky současného vyššího duchovna jako jsou karma, čakry, reinkarnace, dimenze vědomí 3D/4D/5D, vibrace planety, duše, duch, DNA, měnící se podstata hmotného světa, cesta člověka po smrti a postup čakerním systémem, třetí oko, a další. Pečlivý a poctivý rozbor všeho, co Ivanka říká a precizuje již od roku 2011, kdy poprvé směla na základních přednáškách promluvit k publiku, by zabral veliký prostror a je mimo možnosti tohoto skromného textu. Pokud se hledající vyššího duchovna odhodlá seznámit se hlouběji s tímto učením, je doporučováno projít si základními přednáškami Ivanky Adamcové ze Starých Křečan v šesti částech, které je možné dohledat na YouTube.

Pouze po poslechu základních přednášek ze Starých Křečan je možné zkontaktovat pana Dana Hrabala na dan.hrabal@gmail.com a nechat si zdarma zasílat pravidelná audia z přednášek, které Ivanka má v ČR a v SR. Pro ještě hlubší seznámení s mnoha otázkami a odpověďmi Ivanky je možné navštívit a nahlédnout do stránek ivanka-odpovedi.cz. O heslo je možné požádat znovu Dana Hrabala, ovšem poslech základních přednášek před vstupem na stránky je nutný.

Jedna mně velmi blízká a dobrá duše mi nedávno řekla: „Jak můžeš ty hrůzy příběhů a intimnosti, nemoci a vůbec v té knize od Ivanky číst? Vždyť je to vlastně bulvár!“ Byl jsem tedy opatrný při čtení, ale musel jsem konstatovat, že o ničem takovém Ivančina kniha není. Příběhy jsou sice pronikavé a intimní, ale vtíravý bulvár to v žádném případě není. Každý lidský život prožívá vzestupy a pády. Potřebujeme ovšem nejen soucit, ale i rady a slova lásky, ke všemu a ke všem. Tak, jak to umí snad jen Ivanka. Vždyť jsme propojené buňky jednoho jediného organismu, kterým je božské vědomí vtělené do lidského pokolení!


Jak to vidí Ivanka Adamcová Jak to vidí Ivanka Adamcová Olina Táborská

Perfektní návod na život Celkem244 stran o hledání smyslu života. Duchovní učitelka Ivanka Adamcová reaguje na témata dvaceti příběhů lidí různého věku,profese, sociálního postavení,na příběhy žen i mužů. Objevíte zde cenné rady... více


Komentáře (0)

Přidat komentář