PRAVÁ, OD MATTELA : ELIZABETH MACNEAL - TOVÁREŇ NA BÁBIKY

recenze

Továreň na bábiky (2019) / anet9012
PRAVÁ, OD MATTELA : ELIZABETH MACNEAL - TOVÁREŇ NA BÁBIKY
Zdanlivo historický romám, ktorý prekvapivo nie je žánrovo iba historickým románom poskytuje čitateľovi komplexný pohľad na Anglicko, resp. Londýn 19. storočia. Zároveň spracúva nevšednú tému - maliarstvo a jeho úskalia - ktorá býva čitateľsky veľmi vďačná.

Forma diela pracuje s príjemnou štylistikou, autorka sa snaží o farbisté a vizuálne živé zachytenie a popísanie každodennosti súvekého viktoriánskeho života, jeho zakonistostí, ako i umeleckej práce maliarov či výrobcov bábik, jazyk textu je veľmi popisný, statické obrazy často dominujú nad dialógmi. Plusom je, že Macnealovej postavy prechádzajú určitým charakterovým vývinom, nie sú stoici a rovnako nie sú čierno-biele, čiže ich zobrazenie nepodlieha iba určitej mustre, nie sú iba archetypy už zaužívaného, ale otvorene napr. vyjadrujú pocity (vášeň, hnev, strach a smútok), majú snahu spolu komunikovať, viesť dialóg a skrz neho nachádzať riešenia.

Na pôde historického románu autorka ponúka predovšetkým nahliadnutie na život z rôznych majetkových tried, na vtedajšie spoločenské pomery, zvyklosti a návyky, ale, a to predovšetkým, na patriarchálne založenú societu, a to v každom odvetví - v ktorej zmýšľajúca žena s túžbou porušiť nepísané pravidlá (napríklad byť modelom pre maliara, čo v tej dobe vykonávali iba nečestné ženy) prudko dvíha hladinu pohoršenia všetkých naokolo, je odradzovaná, ponižovaná, nechcená. Autorka sa nesnaží o nútenú agitačku na feminizmus, i keď by sa to tak na prvý pohľad zdať mohlo, skôr priamo a bez príkras reflektuje život súvekej ženy nespokojnej zo svojím postavením. Rovnakým spôsobom sa autorka zameriava i na prácu umelcov, na ich reálne ohodnotenie a nevyrovnanosť v pomere - práca na diele : ohodnotenie diela, na ich túžbu preraziť, hľadanie nových možností a podobne, čím nám dáva možnosť nazrieť i do určitého fiktívneho tvorivého procesu historických výtvarných umelcov.

Z anotácie by sa mohlo zdať, že je to všetko, no práve naopak. Autorka namiesto holého historického spoločenského románu tvorí komplexné dielo, ktorému nechýba masívna romantická zložka, ktorá je podaná uveriteľne, v ktorej je milostný trojuholník spracovaný inovatívne a nie prvoplánovo ako v dielach YA (young adult žáner) a v ktorom svoj priestor dostáva i krimi zápletka s výrazným psychologickým nábojom (obsesia a patologická láska, psychická porucha) a snahou o rozbor osobnosti zápornej postavy, pričom tieto pasáže okrem obsiahnutia výrazných kontrastných prvkov naturalizmu a explicitnosti (oproti romantickým prvkom v romantickej linke), príjemne budujú tenziu v diele, a udržiavajú misku váh v rovine, čiže krotia možnosť skĺznuť k románu pre ženy alebo čisto k historickému.

Román sa teda pre čitateľa stáva veľmi prekvapivým, drží ho v napätí, buduje atmosféru a autorka dokazuje, že vie pracovať i s rôznymi žánrami románu a zároveň ich i prepájať.
Problémom by sa mohlo zdať iba jemné grafomanstvo autorky - čiže množstvo kapitol, množstvo zvolených informácií predávaných čitateľovi, výplnkové a hluché kapitoly, ktoré často iba repetetívne popisujú to, čo sme ako čitateľ už zistili a pochopili - čo sa deje predovštekým v prvej polovici románu - v druhej autorka už prináša do diela istú dynamiku a stručnosť. K tomu sa viažu i často zbytočné vložené novinové výstrižky, kritiky, listy, ktoré by možno bolo efektívnejši včleniť do textu či dialógov skrz predčítanie jednej z postáv či parafrázu ako z nich vytvárať samotné kapitoly.

Je zaujímavé, že dielo ako také svojím námetom môžeme porovnávať (či hľadať podobnosti alebo iba jednoducho chápať ako tip pre fanúšikov námetu) s anglickou minisériou Desperate Romantics (v slovenskom preklade Zúfalí romantici) s podobnou premisou (skupina priateľov - maliarov (tzv. preraffaelisti) a ich strasti) či dobovým zasadením, kedy i v spomínanom seriály sa vkusne a umne kombinuje napätie, intrigy a romantika a atmosféra balansuje na pomedzí tragikomiky a dokumentu, čo môže znieť zvláštne, funguje to však viac ako dobre.

Román Továreň na bábiky by sa laickému oku mohol zdať ako lacná žánrovka z červenej knižnice, opak je však pravdou. Rôznorodosť čitateľa prekvapí, rovnako i dobre spracovaná psychologizácia hlavnej zápornej postavy, dynamické interakcie či relatívne vierohodne zobrazený život v dickensonovskom Anglicku.

- recenzia z blogu : zjelitaelita.blogspot.sk -

Komentáře (0)

kniha Továreň na bábiky recenze