Peklo, které si stvořili sami lidé

recenze

Účetní z Osvětimi: Vina Oskara Gröninga (2019) / LucieB.
Peklo, které si stvořili sami lidé
Proces s bývalým příslušníkem SS Oskarem Gröningem byl zřejmě poslední z velkých procesů s pachateli, kteří během nacistické éry konali službu v Osvětimi nebo v jiném koncentračním táboře. Oskal Gröning se navzdory vysokému věku 93 let a navzdory zdravotním omezením ke konci života ještě jednou přihlásil ke své zodpovědnosti a vystavil se soudnímu řízení. Morálně se cítil vinen, o hrůzné mašinérii koncentračního tábora věděl, přesto se podřídil a vykonával udělené rozkazy. Svými pracovními povinnostmi byl začleněn do organizace masového zabíjení. Kniha je svědectvím o člověku, který se z vlastního přesvědčení hrdě hlásil k nacistům, pracoval pro ně a je proto za své činy plně odpovědný, byť soudní proces přišel příliš pozdě…

Čím sám jsi vinen, nesváděj na poměry. Marcus Porcius Cato (cca 190 př. n. l.)

Mladý esesman Oskar Gröning se vždy hrdě a z vlastního přesvědčení hlásil k Waffen-SS. Vždy obdivoval statné vojáky, ve kterých viděl budoucnost země, chtěl k nim patřit a být předvojem, až jeho národ vyhraje válku. Skálopevně v ně věřil, stejně tak jako věřil Adolfu Hitlerovi. Pracoval ve správě jako mzdový účetní, líbilo se mu, že je všude kolem něj dostatek práce, jídla, postarali se i o ošacení. Byl v tom systém a řád a vize do budoucna, a to ho přesvědčilo o jediné možné správné životní cestě. Svým odhodláním a bezmeznou loajalitou, a také pečlivostí postupoval krůček po krůčku po kariérním žebříčku. Jen pro vyvolené a naprosto oddané osoby čekalo povýšení, a tak se Gröning snažil. A to tak, že se jednoho dne ocitl až v Osvětimi. Byť sám sebe vnímal jako malé kolečko v soukolí koncentračního tábora, který se staral o zázemí a správu vězeňského majetku. Byť před soudem připustil své morální provinění, stále tvrdil, že jen počítal peníze. Obohacoval se, stejně jako všichni, kdo k tomu měli přístup…

Příběh Oskara Gröninga je mrazivý, hrůzný a klade si desítky otázek. Jaká byla jeho vina, byl pachatelem nebo jen spolupachatelem… Po válce byl v procesu souzen, ale viny zproštěn. Založil rodinu a jistě už nepočítal s tím, že bude jednou znovu vyšetřován, a nakonec i obžalován. Po dlouhých sedmdesáti letech! Je tohle spravedlivý trest?
Glosář v knize čtenáři rozšíří informace o institucích a výrazech, které se v textu vyskytují a pro nezasvěcené nemají zřejmý význam. Dozvíte se tak, kdo to byli můzlmani, jaká byla role Komise OSN pro válečné zločiny, kdo to byl kápo, co znamenala Operace Reinhardt, čemu se říká Osvětimská lež, co značí hebrejský výraz Šoa, co znamenal podpis Versailleské mírové smlouvy atd.
Na konci naleznete i jména nacistických válečných zločinců, podílejících se na osvětimské genocidě a jejich krátký životopis. Je až neuvěřitelné, kolik z nich bylo do poslední chvíle přesvědčeno o oprávněnosti svého jednání…
Knihy s tematikou holokaustu jsou velice tíživé, ale také velice důležité, protože nedovolí budoucím generacím zapomenout na hrůzy, které nikdy nelze z dějin lidstva vymazat. Na peklo, které si stvořili sami lidé v kontextu běhu času za strašně krátkou dobu, a pro přeživší generace se stalo ztraceným časem. Stvořili jej jednotlivci, nikoliv systém.
Oskar Gröning zemřel na svobodě v březnu 2018, krátce předtím, než měl s konečnou platností nastoupit trest.

O autorovi: Reiner Engelmann se narodil roku 1952 ve Völkenrothu. Po studiu sociální pedagogiky pracoval ve školství, kde se věnoval zejména podpoře čtenářské gramotnosti, prevenci násilí a vzdělávání v oblasti práv dětí a lidských práv. Pro školní třídy i dospělé pravidelně organizuje studijní cesty do Osvětimi. Je autorem a vydavatelem četných antologií a knih k aktuálním společenským tématům.

Komentáře (0)

kniha Účetní z Osvětimi: Vina Oskara Gröninga recenze