Peklo, anebo Džehenem?

recenze

Džehenem (2016) / AlbertKrasno
Džehenem

V češtině vyšla další kniha slovinského bouřliváka Dušana Čatera. Po autobiografickém románu Taťka je zase opilej se k nám dostává povídkový soubor s cizokrajně znějícím názvem Džehenem. Čater, rodák z Celje, ročník 1968, už se dlouhá léta počítá mezi nejvýraznější slovinské autory a jedna každá jeho knížka se ve Slovinsku stává událostí, čas od času provázenou skandálem. Dosud má tento věčný nespokojenec na kontě osm próz, několik knížek pro mládež a čtyři mimořádné monografie (Marylin Monroe, Casanova, Oscar Wilde, The Doors).
V tomto případě si autor za název knihy zvolil turecké slovo, které značí peklo. Na dvou set padesáti stranách vystřihl šest bravurních, samostatně stojících příběhů, které zručně vzájemně protkal, propletl a spojil společným, jak u Čatera jinak, než kontroverzním, tématem: cizincem ve Slovinsku. Základní otázka, kterou si ve své knize pokládá zní asi takto: Je být cizincem univerzální poloha, všude stejně těžká, nebo být cizincem ve Slovinsku je ještě vyhrocenější stav? A znovu zde udeřil na znělou a ve své domovině trošku bolavou strunu. Slovinská literatura totiž v posledních letech se zvláštním zápalem objevuje a rozebírá cizince ve Slovinsku. Český čtenář může posoudit sám třeba na základě knihy Čaterova krajana Andreje Skubice Fužinské blues.
Odpověď, kterou Dušan Čater čtenáři nakonec nabízí je celkem zřejmá. Být cizincem je skutečně čímsi univerzální. Minimálně zvláštní melancholií, která s sebou nese stesk po domově, ztracené krajině dětství. Ta, jakkoli může mít na první pohled děsivý ráz, je nám stále něčím důvěrně známým. A my víme, co můžeme čekat od toho, co známe.
Slovinsko podle Dušana Čatera není peklem pro imigranty, tím se kdekoli na Světě stává dotyk cizího s cizím. Džehem dokonale zachycuje tu atmosféru, kdy se člověk dostává do kontaktu s něčím neznámým.
Ne vždy to ale musí být průšvih. Ostatně sám autor na záložce říká: „Chtěl jsem psát o kontaktu mezi různými kulturami, ale také o dotyku rurálního a urbánního, anebo zjednodušeně řečeno o setkávání mimozemšťanů s pozemšťany.“


Džehenem Džehenem Dušan Čater

Autor si za název své knihy zvolil turecké slovo pro peklo. V šesti samostatných, a přesto na různý způsob provázaných příbězích ohledává osudy lidí, kteří se rozhodli žít své životy v cizí zemi. Čater, dnes jeden z nejvýznamnější... více


Komentáře (0)

Přidat komentář