Páté evangelium

recenze

Galilejec (2017) / Lenka180
Páté evangelium
Zpracovat jinýma očima příběh Ježíše je myslím nevděčný úkol. Kdo je v Bibli jako doma, bude uražen a šokován jiným výkladem, kdo naopak Bibli nikdy nečetl nebo o ní slyšel jen z rychlíku, může být zmaten, pokud své těžce nabyté vědomosti nemá s čím porovnat. Nepatřím ani do jedné skupiny, Bibli znám, ale ne dost podrobně, odlišný výklad mě nešokuje, proč taky. Stačí se podívat na to, jak se šíří zprávy, klepy, vzpomínky. Stačí čtvrtá osoba, která příběh vypráví a již je jiný, než jak ho vyprávěl autor. Stačí několik málo let a vzpomínky jsou překryty znalostí nových skuktečností. Nic není pravda, nic není lež. O to víc jsem byla zvědavá, jak se k příběhu postaví Kristýna Freiová.
Hned v úvodní kapitole se setkáváme s Jošuou jako nejmladším synem tesaře Josefa. Setkáváme se s jeho bratry, mezi něž se počítá také Jan. Marie jako nervní matka, Dina coby Jošuova manželka. Explicita čehokoli je knize na překážku. Čtenář je tu považován za hloupého, nebo alespoň za bytost, jíž zcela chybí fantazie. Vše je tu do posledního písemenka vysvětleno. Setkání s boží podstatou Ježíše neobsahuje žádné tajemství. Naopak, kniha by mohla sloužit jako náborový leták křesťanství. Velmi jednoduše a musím říct že i čtivě autorka vysvětluje podstatu boží lásky a důvod, proč země není očekávaným rájem. Jinak je to ale nuda. Všichni víme, jak příběh skončí, známe postavy a to, že jsou jejich motivace odlišné, než by se mohlo v evangeliích jevit, není to překvapivé. Navíc autorka nenechá čtenáři ani tu možnost, aby sám přemýšlel, proč jsou v evangeliu postavy zachyceny jinak. Přímo to napíše: protože a protože... Současně jsem se nemohla zbavit dojmu, že setkání s Pilátem bylo inspirováno pasážemi z Mistra a Markétky. Na druhou stranu vztah mezi Dinou a Pilátem je zajímavá interpretace.
Jak tedy knihu ohodnotit: příliš rozsáhlý časový úsek nedovolil autorce přijít s něčím napínavým, předem známý děj bylo možné pozměnit jen nepatrně změnami charakterů a motivací jednotlivých postav, to ale originalitě příběhu příliš nepomohlo. Pokud byla pro vás ale Bible vždy obtížná a přesto byste chtěli aspoň trochu poznat Ježíšův příběh, proč ne. Co naopak patří mezi nesporné kvality knihy je její jazyk, vytříbená čeština ovšem vyplněná biblickými obraty.

Komentáře (0)

kniha Galilejec recenze