... a vzpomínky mi pomáhaly žít

recenze

Ota Pavel: Pod povrchem (2020) 5 z 5 / Lenka180
Ota Pavel: Pod povrchem

Protože mi Kaczorowkého biografie Oty Pavla byla pohlazením na tři zatažené a nevlídné večery, chtěla bych v této recenzi zůstat u těch malých dějin, těch, které prožívá jedinec a jeho rodina. Skutečně, kniha je laskavé vyprávění o životě rodiny Popperů, zejména tatínka Lea, ale také vyprávění o přátelství, které pomáhalo Pavlovým v dobách, kdy jim bylo těžce a ještě hůř. Bolestně jsem si uvědomila, že bez přátel by rodina nikdy nepřežila ani doby nacistické, ani doby, v nichž Ota Pavel zápasil se svou nemocí. Máme my dnes takové přátele? A co to množství úplně cizích lidí, u nichž Ota na svých toulkách prostě zaklepal na dveře a pak se k nim do jejich domu vracel a žil s nimi po mnoho dní i týdnů? Jaký byl, že si získal důvěru, a jací byli ti, kteří mu svou důvěru dali?

Kaczorowského text není odborným stylem, pohybuje se někde na pomezí mezi populárně naučným a uměleckým, způsobem psaní mi text hodně připomněl autobiografii Já, Asimov, která byla až dosud nejlepší biografií, kterou jsem kdy v životě přečetla.

Kaczorowki často líčí životní osudy rodiny přímo pomocí textů Pavlových knih. Pokud knihy neznáte, nepoznáte, kdy je text Kaczorovského a kdy Pavlův. Nepostupuje přímo chronologicky, jen téměř chronologicky. Fascinující je vyprávění o životě Lea Poppera, protože tak dobrodružný život by vydal na několik hollywoodských thrillerů. Stejně ohromující, ale tentokrát děsivé jsou popisy Otovy choroby a jejího vlivu na celou rodinu. To vše rámované úryvky z Otových knih, dopisů, vzpomínek přátel.

Kniha má ještě jednu linii, a totiž životní a umělecké osudy Otova nejlepšího přítele Arnošta Lustiga. Nikdy mě nenapadlo, že Ota Pavel, tak zvaný oficiální autor, měl tak blízké kontakty právě s Arnoštem Lustigem, který většinu svého života strávil na cestách a nakonec zůstal v emigraci.

Proč tedy číst Kaczorowkého text? Protože kniha přináší vhled do povahy Oty Pavla, do jeho vnitřního světa, do jeho touhy, nadějí a obav. V centru biografie je člověk a jeho běsi, nikoli Pavlovo dílo, o němž se ale v knize dozvíme dostatek, abychom chápali, jak Pavel tvořil, jaké byly jeho pracovní metody, kde a jak nacházel inspiraci. A navíc nás kniha pohladí na duši, což se hodí v každé době.


Ota Pavel: Pod povrchem Ota Pavel: Pod povrchem Aleksander Kaczorowski

Život Oty Pavla je ztělesněním osudu obyvatele střední Evropy ve dvacátém století, příkladem toho, jak velké události určují lidský osud, aniž by na ně člověk měl jakýkoli vliv. Otu Pavlovi nejvíce záleželo na tom, aby se stal spi... více


Komentáře (0)

Přidat komentář