Pár citátů

recenze

Potíže se ženami (2017) / meluzena
Pár citátů
Knížka pro moudré ženy a moudré muže, v níž autorka glosuje dějiny žen viděných očima tehdejších mužů. Není to feministická knížka, která by jasně vymezovala, kdo je tu ten dobrý a kdo ten zlý. Naopak. S jemným ironickým humorem, který do tohoto tématu vnáší potřebný nadhled a odlehčení, se otírá o některé dějinné milníky, komiksová forma s úspornými kresbami mlčky poukazují na celou tu absurditu.
---

PÁR CITÁTŮ:

„Za dávných časů neexistovaly žádné ženy, a proto na ně nenarazíte v hodinách dějepisu. Existovali jenom muži, a pěkných pár z nich byli géniové. • Potom se objevilo několik žen, ale měly malé hlavy, takže stály ve všem za starou bačkoru, kromě vyšívání a kroketu. • Občas bylo ženám dovoleno dělat zkoušky, ale kvůli velikosti hlavy stejně nemohly uspět. • Ve vzácných případech se žena naučila cizí jazyk, vydala se do zahraničí na studia, vrátila se vzdělaná a s doktorátem, ale to nebylo důkazem ničeho jiného, než že ženy dělají potíže, jakmile je pustíte ven.“

„Jak pravil Darwin, tím, že ženy zůstávaly doma, byly jejich činy v porovnání s činy mužů zanedbatelné, což dokazovalo, že ženy jsou biologicky podřadné. A on by to měl vědět, protože to byl génius. Pravděpodobně jste se o něm učili ve škole.“

„První ženy žily v domácím prostředí. Uvnitř tohoto prostředí dělaly věci, které nebyly příliš náročné, jako péče o děti, drhnutí podlahy, praní prádla, přišívání knoflíků a těžba uhlí. • Ženám, které se odvážily za hranice domácího prostředí, se říkalo „padlé ženy.“ • Bylo mnoho způsobů, jak se žena mohla stát padlou, například nošením vlasů na stranu, vlastním uvažováním, vyjadřováním se nahlas místo toho, aby si věci myslela jenom v duchu, nebo neschopností zůstat pannou i po porodu.“

„V roce 1896 založil muž jménem baron de Couberin Olympijské hry. Zřejmě jste se o něm učili ve škole. Byl to génius. Pravil, že pohled na ženu, jak vrhá koulí, je žalostný, ale že ženy působí velmi přirozeně při tleskání. • V té době žila v Americe Annie Oakleyová, která dokázala puškou ustřelit popel na manželově cigaretě. Ale to nebyla olympijská disciplína. Aspoň měla půvabné nožky.“

„Jak pravil John Ruskin, „intelekt žen není vhodný k vynalézání věcí nebo tvoření... Jejich význačnou funkcí je vyjadřování chvály.“ “

„Ženy, které studovaly vědu, také riskovaly, že jim narostou vousy. • Markýza Émilie du Châtelet se vystavila velkému riziku, že jí narostou vousy a že trvale poškodí svůj rozmnožovací systém, protože uměla z hlavy vydělit dvě devítimístná čísla.“

„Jak poznamenal otec krátké povídky Maupassant, jakákoli snaha jakékoli ženy čehokoli dosáhnou je zbytečná. Říkal, že pro ženu jsou určeny dvě role - láska a mateřství. Rozhodně ne objevování radia nebo polonia.“

„Ženy směly využívat vatikánskou observatoř pouze ve dne.“

Komentáře (1)

kniha Potíže se ženami recenze

R.E.M.
01.05.2021

Díky za citáty.
Výborný humor.