Neocenitelný průvodce (nejen) pro začínající lektory cizích jazyk

recenze

Buď špička mezi lektory (2019) / Blueberry27
Buď špička mezi lektory

Trh s jazykovými službami prochází v posledních letech velkými změnami. Mění se postavení jazykových agentur, roste počet lektorů cizích jazyků, překladatelů a tlumočníků, kteří se vydávají na volnou nohu. Současně s tím se také proměňuje kvalita nabízených služeb. A tak mezi lektory najdete opravdové profesionály s vysokoškolským vzděláním, ale i takové, které cizí jazyky prostě jen baví a jejich výuka jim přijde jako dobrý zdroj výdělku. Mnozí z nich mají většinou za sebou jen dlouhodobý pobyt v zahraničí, kde si ale prošli školou života. Na otázku, jak v takovém labyrintu vyniknout, jak najít svůj hlas, místo na slunci a obstát, dává odpověď právě kniha Lucie Gramelové.
Kniha je přehledně rozdělena do osmi kapitol a obsahuje dva bonusové rozhovory s profesionály - Robertem Vlachem, autorem knihy Na volné noze, a Magdalenou Čevelovou, odbornicí na marketing. Oba se pohybují sice v jiných oborech, ale jejich zkušenosti a doporučení ocení i jazykoví volnonožci.
V první kapitole knihy autorka srozumitelně vysvětluje, jaký je rozdíl mezi prací pro jazykové agentury a vlastními zakázkami, a seznamuje čtenáře s pojmy osobní brand nebo elevator pitch.
Tématem druhé kapitoly je budování vlastní osobní značky a stylu. Současná doba přeje tomu, a možná i vyžaduje pro lepší zapamatování to, aby se lektoři více specializovali. Jen tak mohou oslovit studenty, kteří s nimi budou na podobné vlnové délce. Budou pro ně také na trhu lépe rozeznatelní. Jak toho mohu jako začínající lektor dosáhnout a kde mohu narazit na různá úskalí, ukazuje tato kapitola. Zaměřuje se především na tři klíčová otázky – formát výuky, vlastní učebna nebo Skype a na závěr volba správného času výuky. Tuto kapitolu doplňují tři bonusové rozhovory se zkušenými lektorkami, které se v nich podělily o svoje zkušenosti s výukou přes Skype, s kreativitou ve výuce a v neposlední řadě s motivací studentů.
Obsahově nejnáročnější je třetí kapitola, ve které se autorka zaměřila na podnikatelský plán. Stává se, že mnoho začínajících lektorů vůbec nemá představu o tom, jakým směrem se jejich podnikání na volné noze bude ubírat. Přitom je velmi důležité, aby už na samém začátku měli přehled o tom, s kým chtějí pracovat, jaké služby chtějí nabízet, kdo je jejich konkurence, jaké na trhu převažují ceny, a jak na tom jsou s vlastními finančními zdroji. V této kapitole se tak čtenář krok za krokem seznámí s tím, co podnikatelský plán vlastně je. Velkým bonusem je určitě praktické cvičení, kde si každý může takový plán sestavit (str. 54-55).
Ve čtvrté kapitole se dozvíte vše podstatné o marketingu a vlastní propagaci. Autorka zde seznamuje s pojmy autentický a obsahový marketing. Pozornost také věnuje sebevzdělávání a networkingu, které jsou neoddělitelnou součástí světa jazykových volnonožců. Cenná je především část věnovaná obsahovému marketingu (content marketing). Autorka tento pojem srozumitelně vysvětluje a předkládá velmi pestrou paletu příkladů.
Jednu z neoddělitelných součástí lektorské práce představuje v dnešní době budování vlastní komunity na sociálních sítích. Odpovědi na to, co je vlastně komunita, jak ji může lektor budovat a jaké prostředky k tomu může využít, najde čtenář v páté kapitole. Dozví se tam mimo jiné i o důležitosti webu, FB skupin a stránek nebo newsletteru. Autorka poskytuje i cenné rady, jak tato média efektivně využít.
Asi nejpalčivějším tématem je v jazykovém rybníku otázka cen a cenotvorby. Ve společnosti stále ještě panují vůči penězům hluboce zakořeněné předsudky. Ve světě jazykových volnonožců pak obzvlášť. Mnoho výborných lektorů a lektorek stále nabízí svoje služby pod cenou. Velmi často učí i padesát hodin týdně za velmi nízké ceny, aby udrželi svůj životní standard, a to tam není započítaná příprava, čas určený na sebevzdělávání, publikační činnost u některých z nich. Budují svoje podnikání na velmi vratkých základech a velmi často se tak stává, že jim za čas jejich podnikání spadne jako domeček z karet. Jedním z kroků k větší stabilitě je i promyšlená strategie v cenotvorbě a dobrá finanční gramotnost. V tomto ohledu vše začíná u lektora samotného, aby překonal vlastní mentální bloky v souvislosti s finanční odměnou za kvalitně odvedenou práci a odbornou erudici, a nastavil si ceny tak, aby krásně pokryl své základní životní náklady, mohl investovat do dalšího sebevzdělávání a zlepšování svých služeb a zároveň si mohl vytvořit dostatečnou finanční rezervu, aby si mohl dovolit třeba i čtyři týdny prázdnin. Právě v šesté kapitole najdete jednotlivé kroky, jak zdražit, jak si svoji cenu obhájit nebo jak se odpoutat od klasické hodinové sazby.
V sedmé kapitole nahlédnete do každodenní reality jazykových lektorů. Tato část je zaměřená na praktické tipy spojené s podnikáním. Autorka se zde zaměřuje na otázky kolem vystavování faktur, vedení účetnictví a další administrativy, proplácení zrušených hodin, ale i psychologie (sociální cítění, syndrom vyhoření, organizace času).
V závěrečné osmé kapitole autorka seznamuje s nastupujícími trendy na jazykovém trhu. Zde si přijdou na své ti lektoři, kteří uvažují o podnikání v online světě, o vytvoření online kurzu a digitálním nomádství. Velmi přínosný je v tomto ohledu rozhovor s Lenkou Dvořákovou, která se právě na tuto oblast v českém jazykovém prostředí zaměřuje.
Pokud bych měla publikaci zhodnotit, pak se jedná určitě o velmi zdařilý počin a knížku, která si zcela jistě zaslouží váš čas a pozornost. Kniha je cenná především v tom, že je založena na autorčině dlouholeté osobní zkušenosti. Velmi oceňuji, že autorka oslovila zajímavé osobnosti lektorek a lektorů. Každý si našel svůj osobitý styl a jsou tak mezi lektory nepřehlédnutelní. Jedná se o opravdové profesionály ve svém oboru. Díky tomu, že mají své blogy, natáčí videa, pořádají konference a školení, mají i začínající lektoři možnost se inspirovat a mnohé se od nich naučit.

Komentáře (0)